Zamknij
REKLAMA

Budżet powiatu na 2023 rok zaplanowany. Na inwestycje pójdą miliony

09.07, 16.11.2022 źródło: Powiat Szczecinecki Aktualizacja: 09.23, 16.11.2022
Skomentuj fot. iszczecinek.pl / archiwum
REKLAMA

Rok 2023 to trudny rok dla wielu samorządów w Polsce, głównie ze względu na sytuację geopolityczną, rosnące ceny energii elektrycznej i cieplnej, duży wzrost płacy minimalnej, jak również galopującą inflację. Zarząd Powiatu również musiał się zmierzyć z tymi trudnościami i przygotował ambitny projekt budżetu na trudne czasy.

W 2023 roku na inwestycje Powiat Szczecinecki zamierza wydać ponad 36 mln zł. 

- Nie byłoby to możliwe gdyby nie środki zewnętrzne pochodzące chociażby z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w pozyskaniu których samorząd wsparła wiceminister Małgorzata Golińska.

- zaznacza Piotr Rozmus, rzecznik prasowy starostwa

Przyjrzyjmy się bliżej przyszłorocznemu planowi finansowemu Powiatu Szczecineckiego.

Ten po stronie dochodów zamyka się rekordową kwotą 168 mln zł. Szacowana suma wydatków to trochę ponad 169 mln zł. Przychody budżetu planuje się na poziomie 7,8 mln zł, a rozchody w kwocie zbliżonej do 6,6 mln zł.

Każdego roku samorząd powiatowy przeznacza ogromne sumy w zakresie oświaty, kultury i sportu. 2023 nie będzie w tym względzie wyjątkiem. Na szeroko pojętą oświatę i wychowanie Powiat Szczecinecki przeznaczy 55,3 mln zł, edukacyjną opiekę wychowawczą 19,6 mln zł, kulturę fizyczną i sport  16,8 mln zł, zaś na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ponad 683 tys.  zł.

Na pomoc społeczną samorząd powiatowy przeznaczy blisko 12,5 mln zł. To m.in. środki zaplanowane na  funkcjonowanie DPS, PCPR oraz dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zabezpieczono kwotę ponad 5, 65 mln zł . To z kolei fundusze na funkcjonowanie PUP, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Na inwestycje ponad 33 mln zł

W 2023 r. Powiat Szczecinecki zamierza wydać na zadania inwestycyjne ponad 33,2 mln zł, tj. ponad 21% wszystkich wydatków budżetu.

Blisko 12,2 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje drogowe. Warto przypomnieć, że jedną z nich Powiat Szczecinecki będzie mógł zrealizować dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 mln zł. Mowa tu o przebudowie drogi powiatowej w miejscowości Krosino.

Wśród innych najważniejszych zadań drogowych, które Powiat Szczecinecki zamierza realizować  w przyszłym roku znalazła się m.in. przebudowa  drogi powiatowej Nr 3581Z Drężno – Stępień. Koszt inwestycji to ponad 1,4 mln zł  z czego 708 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny wyniesie  708 tys. zł. Kolejnym zaplanowanym zadaniem  jest  przebudowa  drogi powiatowej Nr 3581Z Drężno- Stępień - II etap. Koszt inwestycji to 3.,57 mln zł, z czego prawie 2,9 mln zł stanowić będzie dofinansowanie. Wkład własny wyniesie 702 tys. zł.

Innym istotnym drogowym przedsięwzięciem będzie budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej w Bornem Sulinowie. W tym przypadku koszt zadania wyniesie blisko milion zł, przy dofinansowaniu w wysokości pół miliona złotych z RFRD.

Kolejnym zadaniem drogowym o którym warto wspomnieć będzie przebudowa drogi powiatowej Nr 1274Z Bugno - Gałowo. Koszt zadania oszacowano na 1,66 mln zł. Powiat Szczecinecki otrzyma na jego realizację wsparcie w wysokości 830 tys. zł  z RFRD. Z środków własnych wyasygnuje taką samą kwotę.

Kolejnym zadaniem drogowym będzie remont odcinka drogi powiatowej Nr 1270Z od drogi powiatowej Nr 1266Z do przejazdu kolejowego w miejscowości Wielawino. Koszt zadania oszacowano na 2,15 mln zł. Powiat Szczecinecki otrzyma na jego realizację wsparcie w wysokości  blisko 1,1 mln zł z RFRD. Z własnych środków wyasygnuje taką samą kwotę.

Jeśli mowa o inwestycjach drogowych to należy również wspomnieć o modernizacji dróg powiatowych oraz o ciągach komunikacyjnych na drogach powiatowych. Koszt zdań to 350 tys zł i w 2023 roku Powiat Szczecinecki zrealizuje je w ramach środków własnych.

Na budowę i przebudowę obiektów sportowych w przyszłorocznym budżecie Powiat Szczecinecki zamierza przeznaczyć 16 mln zł. Jednym z  zadań będzie budowa hali sportowo-widowiskowej przy ZST w Szczecinku. Koszt zadania to 8 mln zł, przy czym aż 3 mln zł to dofinansowanie jakie Powiat Szczecinecki otrzymał w ramach FRKF. Wkład własny samorządu wyniesie 5 mln zł. Kolejnym z  zadań będzie przebudowa i rozbudowa budynku na zaplecze socjalno-bytowe dla sportowców i budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią jako Powiatowe Centrum Sportu. Koszt zadania to 8 mln zł, przy czym aż 7,2 mln zł to dofinansowanie jakie Powiat Szczecinecki otrzymał w ramach Polskiego Ładu. Wkład własny samorządu wyniesie 800 tys. zł.

Na budowę i modernizację obiektów w przyszłorocznym budżecie Powiat Szczecinecki zamierza przeznaczyć ponad 6 mln zł. Jednym z najważniejszych zadań będzie budowa i rozbudowa pracowni kształcenia zawodowego w ZS Nr 6 i ZST w Szczecinku. Koszt zadania to ponad 3,4 mln zł przy czym aż 3,3 mln zł to dofinansowanie jakie Powiat Szczecinecki otrzymał w ramach Polskiego Ładu. Wkład własny samorządu wyniesie niecałe 95 tys. zł.

Inne  ważne zadanie ujęte w przyszłorocznym planie finansowym to rozbudowa z przebudową istniejących obiektów KP PSP w Szczecinku. Koszt zadania to ponad 2,2 mln zł w całości zostanie sfinansowane dotacją z budżetu Państwa.

Przyszłoroczny budżet przewiduje również modernizację - remont klatek schodowych Starostwa Powiatowego za kwotę 100 tys. zł. Tę inwestycję Powiat Szczecinecki zamierza zrealizować w ramach środków własnych. Podobnie będzie wyglądała sprawa dotycząca innych zadań, a mianowicie modernizacja instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku DPS w Bornem Sulinowie - w tym przypadku samorząd wyasygnuje z własnego budżetu 100 tys. zł oraz dostosowanie budynku SM spółka z o.o w Bornem Sulinowie do przepisów p-poż - za kwotę 150 tys. zł.

W 2023 roku Powiat Szczecinecki zamierza zakupić niezbędny sprzęt za łączną kwotę ponad 760 tys zł, który w większości trafi do Powiatowego Zarządu Dróg. Mowa tu przede wszystkim o dostawie odśnieżarki, kosiarki, samochodu ciężarowego oraz posypywarki za łączną kwotę 316 tys. zł. Samorząd powiatowy planuje także zaopatrzyć Centrum Rehabilitacji SM w Bornem Sulinowie w sprzęt medyczny wart 200 tys. zł, mobil-stację w DPS Borne Sulinowo na kwotę 180 tys. zł (z dofinansowaniem z LGD w kwocie ponad 113 tys. zł), oraz zakup tarczociągu i wyposażenia kuchni do ZS Nr 7 w Białym Borze na kwotę 64 tys. zł.

Likwidacja barier architektonicznych i komunikacyjnych pochłonie 540 tys. zł. Ważnymi  zadaniami w tym obszarze będzie zakup autobusu oraz 9 miejscowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z dofinansowaniem z PFRON w kwocie 390 tys. zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne pochłoną ponad 733 tys. zł. Na niezbędną dokumentację techniczną i projektową samorząd zarezerwował 300 tys. zł. Ważnym zadaniem będzie realizacja projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” za 83 tys. zł. Wykonanie stawu retencyjnego i rurociągu odprowadzającego nadmiar wody to koszt 150 tys. zł przy 50% pożyczce  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja budynku KP Borne Sulinowo kosztować będzie 200 tys. zł.

- Jak widać przyszłoroczny budżet Powiatu Szczecineckiego prezentuje się niezwykle ambitnie. Obecnie dokument został wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i czeka na jej pozytywną  ocenę. Teraz pozostaje jedynie czekać na sesję budżetową, na której radni pochylą się nad uchwałą w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Szczecineckiego.

- zaznacza Piotr Rozmus.

Sesja budżetowa odbędzie się pod koniec grudnia 2022 r.

(źródło: Powiat Szczecinecki)
 

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (3)

GośćGość

1 0

A jak będą wyglądały podwyżki dla pracowników Starostwa w związku z szalejącą inflacją, nie biorę pod uwagę podwyżki dla ścisłego kierownictwa, bo oni mają już dość. 12:35, 16.11.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

gośćgość

0 0

Z tego co widziałem w kolejce, inni mają swoje bonusy. Dwie zabawki w biedrze na fakturkę, to na mikołajki? ;) 12:55, 16.11.2022


i tak dużo i tak dużo

2 0

czy tak mało zarabiają pracownicy starostwa? pewnie tak i to jest bardzo ważne , ale za to średnia podwyższa magistrat - tam to dopiero sa zarobki i trzech burmistrzów . 13:09, 16.11.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
0%