Zamknij
REKLAMA

W nocy i święta leku nie kupisz. Szczecineckie apteki zawiesiły dyżury. Powód?

17:13, 14.01.2022 | .
Skomentuj fot. iszczecinek.pl
REKLAMA

Od dłuższego czasu apteki w Szczecinku miały problemy z utrzymaniem nocnych dyżurów, co ich kierownicy tłumaczyli problemami kadrowymi. Teraz pojawiły się dodatkowo kwestie finansowe. To wszystko doprowadziło do tego, że od początku roku w 40-tysięcznym mieście nie ma całodobowej apteki.

Farmaceuci już od jakiegoś czasu informowali Radę Powiatu o swoich problemach, jednak problemu nie udało się rozwiązać. To wszystko przyczyniło się do tego, że w Szczecinku nie kupimy leków w godzinach nocnych oraz w dni świąteczne wolne od pracy.

Kierownicy dwunastu szczecineckich aptek, podpisali się pod listem otwartym, w którym wyraźnie zaznaczają gdzie tkwi problem, i jak można byłoby temu zaradzić.

Treść listu.

Drodzy państwo!

Z przykrością zawiadamiamy, iż z dniem 1 stycznia 2022 roku zostaliśmy zmuszeni zawiesić pełnienie dyżurów nocnych i świątecznych przez apteki na terenie miasta Szczecinek. Nasza decyzja umotywowana jest brakami kadrowymi. Podczas dyżuru konieczna jest obecność magistra farmacji – technicy farmaceutyczni nie mają prawa do samodzielnej pracy w aptekach. Dyżury są dla aptek źródłem strat z tytułu nakładanych obowiązków. Niestety, nie otrzymujemy żadnego wsparcia finansowego ze strony jednostki samorządu terytorialnego. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu i wiedzy zdobytej podczas codziennej pracy, możemy stwierdzić, że ruch w aptekach zamiera po godzinie 23:00. W sytuacjach nagłych, zagrażających życiu i zdrowiu, pacjenci zgłaszają się do szczecineckiego szpitala, gdzie przez całą dobę mogą otrzymać fachową pomoc.

Wyżej wymienione problemy wynikają z zapisów ar. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne. Godziny pracy aptek ogólnodostępnych są ustalane przez Radę Powiatu, która nie jest właścicielem aptek ani pracodawcą aptekarzy. Osoby odpowiedzialne za apteki z terenu miasta Szczecinek wielokrotnie informowały Radę Powiatu o problemach związanych z dyżurami. Przedstawiony został również plan pracy na 2022 rok.: zaproponowano codzienne dyżury nocne w godzinach 21:00 – 23:00, a w dni świąteczne wolne od pracy dyżury dzienne w godzinach 10:00 – 14:00. Harmonogram ten został pozytywnie zaopiniowany przez Okręgową Radę Aptekarską Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie, jednak nie uzyskał akceptacji Rady Powiatu Szczecineckiego. W procesie decyzyjnym nie zostały przeprowadzone konsultacje z kierownikami aptek ani magistrami farmacji, mimo że to właśnie te osoby dysponują wiedzą na temat zapotrzebowania pacjentów na usługi farmaceutyczne w porze nocnej.

W obliczu braków personalnych, a także znaczących strat wynikających z każdego dyżuru oraz będąc pozbawionymi dodatkowych źródeł finansowania ze strony jednostki samorządu terytorialnego, nie jesteśmy już w stanie zapewnić dostępność aptek przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Mamy nadzieję, że okażą Państwo zrozumienie dla naszej decyzji.

Z wyrazami szacunku

kierownicy aptek z terenu miasta Szczecinek

W Szczecinku, nadal funkcjonują przynajmniej 3 apteki, które realizują dyżury zgodne z harmonogramem ustalonym przez Radę Powiatu.

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (64)

............

28 13

Te Pisiory nas wykoncza!!!! 17:26, 14.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

mohermoher

0 0

Wrzuć na luz i zobacz: https://youtu.be/BcnWOEKPR6M 18:54, 16.01.2022


TeresaTeresa

27 15

PIS doprowadzi nas do wojny..W koncu ludzie wyjdą na ulicę jak w Kazachstanie 18:07, 14.01.2022

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

Wolni PolacyWolni Polacy

5 12

Już się sfajdali w spodnie, pogonili 13-tu " członków" " rady medycznej" sprzedawczyków na garnuszku firm farmaceutycznych. Do tego wyciekły filmy, co NARÓD KAZACHSKI robił z milicjantami i wojskowymi, którzy nie przyłączyli się do NARODU. Wcale nie chodziło o ceny GAZU, tylko o paszporty kowidowe, segregacje i inne bzdury kowidowej hucpy. Ludzie chcąc wypłacić pieniądze z banku musieli pokazywać bzdurne paszporty więc chwycili za broń. prezydent, premier uciekli za granicę. Oby wszystkie wszy z Wiejskiej, które sprzedały Polaków koncernom farmakologicznym spotkał ten sam los. 18:43, 14.01.2022


Kraj radKraj rad

8 6

Członkowie rady medycznej sami sięzwolnili. Nie chcą firmować swoimi twarzami nieudolności rządu. Niech antyszczepy doradzają jak zapobiec kolejnym zgonom. 00:27, 15.01.2022


mohermoher

0 3

Tereso, daj przykład i wyjdź pierwsza! Tych paru, parunastu etatowych tetryków od manifestacji się znajdzie.. 14:23, 15.01.2022


AaaaafAaaaaf

23 5

Art. 103 prawa farmaceutycznego - wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki jeżeli aptek nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczy.

Art. 160 kodeksu karnego - narażenia życia lub zdrowia poprzez niesprzedawanie leków podczas dyżurów, do których apteki mają prawny obowiązek jest karalne.

Obywatele - takie sytuacje należy zgłaszać do prokuratury i do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego 18:12, 14.01.2022

Odpowiedzi:12
Odpowiedz

ZaaZaa

9 6

To co ? Cofną koncesje a nam zostanie jechać do apteki do Barwic? Ewentualnie Bornego ...Fajnie ! 🤬 19:02, 14.01.2022


MarekMarek

7 5

Pozostanie jeszcze 17, 16, 15, ale będą one przyjazne dla ludzi, dlaczego kobieto stajesz za tom kastą, napisz, powiedz - ja chce tańszych leków!!!!, dlaczego ten sam lek w jednej aptece jest o 30 procent tańszy niż w drugiej, co na to mają powiedzieć osoby starsze ze swoimi rencinami 20:02, 14.01.2022


Gosc Gosc

1 3

Napisz jaki wykonujesz zawód, być może jesteś potrzebny ludziom w niedziele lub w nocy. Chciałbyś być zmuszany do pracy wbrew woli i opłacalności?
09:58, 15.01.2022


MPMP

2 0

Aaaaaf jesteś KŁAMCĄ i MANIPULANTEM!!!!!!
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-karny-16787601/art-160
Art. 160.
§ 1.
Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2.
Jeżeli sprawca ma obowiązek troszczenia się o osobę narażoną na niebezpieczeństwo,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
§ 3.
Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie,
podlega karze pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności albo grzywny. 13:57, 15.01.2022


MPMP

2 1

Super cytaty!!!! Totalny KŁAMCA!!!!!!
https://lexlege.pl/prawo-farmaceutyczne/art-103/
Art. 103. prawo farm.
Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki
1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli apteka:
1)prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu;
2)naruszyła przepis art. 86a zbywanie i przekazywanie produktów leczniczych przez aptekę lub punkt apteczny;
3)w przypadku utraty prawa wykonywania zawodu przez farmaceutę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnika lub partnera spółki, o której mowa w art. 99 zezwolenie na prowadzenie apteki ust. 4 pkt 2, jeśli spowodowałoby to brak możliwości prowadzenia apteki przez ten podmiot. Powyższa przesłanka cofnięcia zezwolenia, ma zastosowanie do zezwoleń wydanych po dniu wejścia w życie ustawy. 14:03, 15.01.2022


MPMP

1 1

Ty sam generujesz takie przepisy? 14:04, 15.01.2022


MPMP

1 1

Tobie za to płacą? 14:07, 15.01.2022


AaaaafAaaaaf

2 0

MP - jak już kłamiesz w internecie to może przytocz cały artykuł 103 wraz z częścią ustępu 2:

"Art. 103.
1. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli apteka:
1) prowadzi obrót produktami leczniczymi niedopuszczonymi do obrotu;
2) naruszyła przepis art. 86a;
3) w przypadku utraty prawa wykonywania zawodu przez farmaceutę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólnika lub partnera spółki, o której mowa w art. 99 ust. 4 pkt 2, jeśli spowodowałoby to brak możliwości prowadzenia apteki przez ten podmiot. Powyższa przesłanka cofnięcia zezwolenia, ma zastosowanie do zezwoleń wydanych po dniu wejścia w życie ustawy.
1a. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny cofa zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, jeżeli w odniesieniu do podmiotu prowadzącego aptekę wystąpiła okoliczność wymieniona w art. 101 pkt 3.
2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeżeli:
1) nie usunięto w ustalonym terminie uchybień wskazanych w decyzji wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, wydanej na podstawie ustawy;
2) pomimo uprzedzenia, uniemożliwiono lub utrudniono wykonywanie czynności urzędowych przez Inspekcję Farmaceutyczną lub Narodowy Fundusz Zdrowia;
3) apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych;
4) apteka nie została uruchomiona w ciągu 4 miesięcy od dnia uzyskania zezwolenia lub w aptece nie jest prowadzona działalność objęta zezwoleniem przez okres co najmniej 6 miesięcy;"

A jeżeli chodzi o przepis kodeksu karnego - to art. 160 kk ma zastosowanie, gdy ktoś naraża życie lub zrobie nie wykonując obowiązków, do których zobowiązują go przepisy prawa.

14:50, 15.01.2022


MPMP

0 0

Jeżeli uważasz, że

Art. 103.
2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeżeli:
3) apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych;

może być podstawą zamknięcia apteki przez inspektor, to jest to mało prawdopodobne.

Apteki przedstawiły listę pozycji sprzedawanych w nocy i nie było tam żadnych leków ratujących życie.
Raczej prezerwatywy i kubki na mocz nie można zaliczyć do tej grupy.
Jeżeli w nocy jest problem ze zdrowiem pacjenta, zagrożone jest jego życie to udaje się na SOR, a nie do apteki na konsultację. SOR zapewnia niezbędne leki dla pacjenta. A takie pozycje jak Apap, czy Polopiryna S można dostać na stacji benzynowej.
Obowiązkiem apteki jest zapewnienie dostępności leków sprzedawanych na receptę, jeżeli są one dostępne na rynku i do tego apteka jest zobowiązana i nie ma co dyskutować.

Pewnie następnym pytaniem kolegi będzie Interpelacja nr 9609, dlatego już odpowiadam.
Zapoznałem się z odpowiedzią MZ ma Interpelacja nr 9609, z której wynika, że cofnięcie zezwolenia leży to w kwestii inspektora na danym terenie.

"apteka nie zaspokaja w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych;" - W skrócie: leki ratujące życie zapewnia SOR, a receptę na lek można zrealizować rano.
Ten punkt i dyżury raczej ciężko podciągnąć pod podstawę zamknięcia apteki.

Przepraszam, ale zadaj sobie pytanie:
Jakie aktualnie leki ratujące życie, które należy podać pacjentowi natychmiast są wydawane w aptece?

Problem nie jest lokalny i tylko Szczecinka, ale całej Polski. Większość powiatów ma ten sam problem.

I jeszcze jedno:
160kk - można byłoby zastosować jeżeli farmaceuta wyda błędnie lek i doprowadzi do śmierci lub kalectwa pacjenta.
Apteki NIE RATUJĄ ŻYCIA od tego jest SOR. Apteki pomagają w procesie leczenia pacjenta. 16:26, 15.01.2022


AaaafAaaaf

1 1

Odpowiedź na interpelację, nawet wyrwaną z kontekstu, nie stanowi prawa. Jeszcze raz powtórzę, apteki mają obowiązek funkcjonować na dyżurach nocnych, które określa uchwała Rady Powiatu, która ma obowiązek określenia takich dyżurów.

To, że jest mało klientów i dla właścicieli aptek nie opłaca się być na dyżurach to inna sprawa. Ale właściciele aptek zapominają, że apteka to nie sklep z warzywami, chcą mieć aptekarskie przywileje a nie chcę mieć aptekarskich obowiązków. Dobrze jest zarabiać pieniądze, apteki pojawiają się jak grzyby po deszczu i nie ma problemu z zatrudnieniem osób z odpowiednim wykształceniem, ale jak teraz trzeba zatrudnić odpowiednią osobę to nagle wszystko jest problemem. Okazuje się, że taniej jest zatrudnić osobę o niższych kwalifikacjach niż zatrudnić osobę o wyższych kwalifikacjach, jeżeli dba się tylko i wyłącznie i zarobki a nie o swoje USTAWOWE obowiązki.

Apteki w Szczecinku mają maksymalnie 2 dyżury w miesiącu, może niech się wezmą ludzie do roboty.

Ale widzę, że komentujący to, jak miał powiedzieć Lenin, pożyteczny idiota samorządu aptekarskiego. 17:51, 15.01.2022


MarekMarek

1 1

Aaaaaf - ja też powiem, jak MP, że jesteś kłamcą jak również manipulantem, uważam tak gdyż jeżeli cytujesz art. kodeksu to powinieneś je cytować dosłownie, możesz treść danego art. skrócić piszą na końcu wielokropek, ale cytując go nie możesz go dowolnie modyfikować, dopiero później może do niego dodać swój komentarz. Pamiętaj o tym, gdyż forum czyta wiele osób i po co ich wprowadzać w błąd, że taki "Arafat" coś napisał, nie mniej jednak popiera to, że w nocy jedna apteka musi być czynna 19:59, 15.01.2022


AaaaafAaaaaf

2 0

Czyli żadnego merytorycznego argument na temat tego, że apteki mają obowiązek prowadzenia maksymalnie 2 dyżurów nocnych miesięcznie, rozumiem.

Artykuły przytoczyłem jak podstawę prawną tego, co pisałem po ich przytoczeniu. To jest jasne dla każdego rozumnego czytelnika.

Pozwolę sobie zauważyć, że to MP oszukiwał i manipulował, cytując art. 103 prawa farmaceutycznego, ale tylko do zdania poprzedzającego to, które mówiło o tym, że za niezaspokajanie w sposób uporczywy potrzeb ludności w zakresie wydawania produktów leczniczych wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na prowadzenie aptek.

Tak czy inaczej, obywatele powinni ten niebezpieczny proceder zgłaszać, zanim komuś stanie się krzywda, ponieważ apteka nie ma ochoty wypełniać swoich ustawowych obowiązków, "ponieważ im się do nie opłaca".
23:13, 15.01.2022


Ok Ok

10 14

Odebrać PiS - owi apteki i oddać dla PO !!! 18:29, 14.01.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MPMP

1 1

To SLD i PO wykończyło rynek farmaceutyczny w Polsce. Proponuję zaczerpnąć trochę wiedzy historycznej. Skąd taka nienawiść i brak wiedzy u ludzi. 13:01, 15.01.2022


MarekMarek

1 1

MP widzę, że jesteś z bajki w której główną rolę gra latający z kotem, no cóż, twoja wola, ale to co piszesz, że zapaść w aptekarstwie jest winą PO - może Tuska, PIS rządzi 6 lat i w tym czasie nie mógł tego naprawić, zmienić !!! zamiast walczyć o jakieś brednie ideologiczne, zapomniałaś o "manewrach nocnych" czyt. głosowaniach, mam syna lekarza w dużym mieście, szpitalu klinicznym to on mi opowiada do czego jest zdolna obecna władza w służbie zdrowia to się w głowie nie mieści, a co się dzieje w innych służbach, najlepiej jest w wojsku, najlepsze pensję, bardzo duże pieniądze na mieszkania, nagrody itd. - nie dotyczy to żołnierzy na misjach im się należy - a co się dzieje w naszym wojsku "ludowym" tam dopiero idzie taka kasa 20:19, 15.01.2022


JaJa

14 10

Jak ja mam sklep i nie przychodza klienci to gdzie mam leciec po kase za poniesione straty? Idac tym tropem rozumowania to smiac mi sie chce 18:29, 14.01.2022

Odpowiedzi:5
Odpowiedz

MPMP

9 4

Proszę zatrudnić osobę i sprzedawać w nocy, może będzie się dla Pani/Pana "JA" opłacało. Powodzenia. 18:34, 14.01.2022


aleale

4 4

to go zamknij, bo chyba drogo masz 19:54, 14.01.2022


MarekMarek

6 3

MP - skąd ty wiesz jakie apteki mają obroty dzienne, miesięczne i jakie generują zyski, zobacz w dzień jakie przed aptekami ustawiają się kolejki, właścicielom nic się nie stanie jak raz, dwa razy w miesiącu, w nocy mało zarobią, a jeżeli nie ma pracowników to ograniczyć godziny otwarcia aptek, zamknąć - nie ma nic na siłę 20:09, 14.01.2022


MPMP

0 1

Panie Marku od 27 lat przyglądam się jak wygląda rynek farmaceutyczny i wiem jaka jest zyskowność aptek i jak maleje ona z roku na rok. Po roku 2000 jest to równia pochyła, a większość aptek została przejęta przez zagraniczne sieci. To, że apteka jest SUPER dochodową działalnością to MIT LAT 90. Zaznaczę jeszcze, że nie jestem farmaceutą. Apteka to nie jest zwykły sklep spożywczy. Widział Pan kiedyś jak wygląda sprzedaż jednego leku na receptę? Koszmar. A to wymaga wykwalifikowanej kardy do pracy, której jedna godzina pracy trochę kosztuję.
Kolejki to może Pan Marek widział w aptekach sieciowych, jak sprzedają to co im każą (takie mają "tagerty"), a nie to co pomaga ludziom. Kolejna rzecz to fakt, że tylko część pozycji (niekoniecznie leków) jest tańsza w aptekach sieciowych.
Jeżeli człowiek chcę porady farmaceutycznej to idzie do apteki która naprawdę pomaga pacjentowi (istnieje coś takiego jak opieka farmaceutyczna). 13:34, 15.01.2022


MarekMarek

1 0

Pani MP w tym co Pani pisze jest dużo prawdy, przyznam nie mieszkam w Szczecinku, ale w innej miejscowości gdzie są dwie apteki, najpierw gdy była jedna to właścicielka panoszyła się z cenami leków nie miłosiernie, babcie, dziadkowie płakali i płacili, narzekali na rząd - ale po cichu, pani w okienku za każdym razem mówiła, że u niej jest najtaniej, dopiero w Szczecinku to są ceny!!!!, ale cóż powstała nowa apteka, konkurencja i ceny zmalały - dało się ?, z resztą i tak jeżdżą do Szczecinka bo kupią dużo taniej. Wszystkich nas, takich zwykłych zjadaczy chleba interesuje tylko za jaką cenę lek kupię i dlatego pójdą to najtańszej apteki. Ludzi nie jest stać na ideały pójdę to tej apteki, zapłacę więcej, bo chcę, aby ta apteka przetrwała. Tak samo się dzieje z małymi, osiedlowymi sklepikami. Meritum tego forum dotyczy dyżurów aptek, w dalszym ciągu podtrzymuje swoje zdanie, iż w tak dużym Szczecinku do którego po leki przyjeżdżają mieszkańcy powiatu powinna być czynna apteka, w sumie na 18 aptek wypada po około dwóch dyżurów w miesiącu, zdarzają się różne sytuację np. ból zęba. Wierzę w to, że każda z aptek może sobie tak zorganizować pracę, że podoła temu wyzwaniu, a jak nie to Urząd znajdzie rozwiązania prawne i będzie wóz, albo przewóz, pozdrawiam 19:41, 15.01.2022


MPMP

12 12

Co ma do tego PIS (trochę mało to logiczne)? Dla 2 lub 3 pacjentów nie opłaca się siedzieć i wszystko jasne? Apteki to nie CARITAS. Może miasto dopłaci do dyżurów i nie będzie problemu. Autobusy są za darmo... 18:31, 14.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

Moj nickMoj nick

3 6

Ano to, ze to mgr farmacji, ktorych jest na lekarstwo powinien miec nocny dyzur. Tak Pis zmienil prawo. 19:47, 14.01.2022


ReryRery

11 7

Zamknąć apteki. Zlikwidować wszystko i tak idzie wojna duzymi krokami 18:38, 14.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GoscGosc

18 6

Pokażcie mi biednego właściciela apteki. Leki mają jedne z najwyższych marż w Polsce, miliony ludzi stoi w kolejkach przed aptekami. Ta decyzja ma tylko na celu zwiększenie zysków. Właściciel elektrowni też powinien wyłączyć produkcję prądu w nocy, bo jest dużo mniejsze zużycie. Biznes tego typu rozlicza się w skali roku, a nie dobowo i weekendowo, wiemy że w godzinach pracy lekarzy jest większa sprzedaż niż w środku nocy, jakoś stacje benzynowe nocą są otwarte. 18:48, 14.01.2022

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

GośćGość

4 1

Pokaz biednego właściciela warsztatu samochodowego lub biednego właściciela restauracji. Z tego powodu należy kazać im mieć w nocy otwarte, choć nie ma klientów? 00:29, 15.01.2022


MPMP

1 0

Przepraszam, ale jest Pan/Pani w wielkim błędzie i nie zapoznał-a się Pan/Pani głębiej z tym tematem. Apteka to nie stacja benzynowa lub inaczej stacja z alkoholem (zdecydowanie lepsza marża), ale można tam kupić leki przeciwbólowe i inne rzeczy (np. prezerwatywy). Celem apteki jest wydanie leku ratującego życie (jest jeszcze szpital, nocna pomoc lekarska, SOR), a nie sprzedaż 3 prezerwatyw na dyżurze nocnym. 13:49, 15.01.2022


mm

1 0

do MP - apteka ma obowiązek dyżurować z nocy, jeżeli wyznaczony został jej taki dyżur. Apteka to nie jest sklep z bułkami, że może sobie sama decydować o godzinach pracy. 17:53, 15.01.2022


MarekMarek

11 5

"OK" piszesz brednie, jak podają w Szczecinku jest 18 aptek, czyli każda apteka ma mieć dwa razy dyżury w miesiącu, to ich boli ?, to dużo, apteki są dla ludzi, to nie jest sklep z gorzałą, leki są bardzo drogie, na nich zarabiają sieci aptekarskie dlatego uważam, że stać ich na to, aby przez te dwa trochę mniej zarobić a nie może być tak. że w tak dużym mieście w nocy nie można by kupić np. leku p. bólowego - a co będzie w lecie ?, jeżeli właściciel apteki uzna, że ponosi tak duże straty w związku z tym, to niech ją zamknie, w mieście komunikacja miejska jest darmowa co za różnica że przejedzie się przystanek dalej 19:03, 14.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

jołjoł

6 3

lek p/ból można kupić na stacji benzynowej. 19:50, 14.01.2022


HihiHihi

6 5

Czytam te komentarze i stwierdzam, ze Narod Polski zdu.rni.al do reszty. Przeciez w artykule jest wszystko wyjasnione. 19:52, 14.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MarekMarek

4 3

Hihi - nie wiem do jakiej szkoły chodziłeś/aś, ale trzeba czytać ze zrozumieniem ten art., Jest on napisany stronniczo w szczególności pismo farmaceutów, piszą w nim, że nie mogą dalej mieć czynnych aptek bo nie mają pracowników, w nocy nikt do nich nie przychodzi a tym samym ponoszą straty, proszą o pomoc. Jak idzie się do banku po kredyt to Pani Basia pyta się o dochód i koszty a farmaceuci o swoich dobowym zysku nie piszą w którym również są godziny bez obrotu 20:22, 14.01.2022


REKLAMA

GiGi

9 4

Mnie bardziej zastanawia fakt czemu wcześniej pracowali a teraz nagle problem , najbardziej przemawia brak kadry a za to najbardziej odpowiedzialny jest rząd bo koszty pracownika są tak duże ze ludzie wola zamknąć niż kogoś zatrudnić bo nie jest w dranie na siebie zarobić a przy obecnych podatkach będzie jeszcze gorzej :/ 20:37, 14.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Kraj w ruinieKraj w ruinie

4 6

Za pisu wszystko się wali. 23:34, 14.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

MPMP

3 1

A za PO wszystko się rozkładało i sprzedawało.... 14:38, 15.01.2022


PisuaryPisuary

2 2

Oszczane 08:20, 15.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

mohermoher

1 1

U ciebie? Lejesz po ścianie? 14:26, 15.01.2022


PytankoPytanko

3 1

Nie idzie , bieda i brak kadry ? Cóż na ich miejsce wejdzie duża sieciówka i pójdą z torbami - rynek nie lubi sentymentów.
Gdzie są największe kolejki do apteki w Szczecinku ? Sami zobaczymy jak ruszy praca przez 24 godziny . 08:53, 15.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

NickNick

2 0

W szczecinku są 3 apteki należące do dużej sieciówki. Jak widać od należenia do sieci magistrów chętnych do siedzenia po nocach nie przybyło. 09:47, 15.01.2022


TrolekTrolek

1 2

Apteki są wspomagane monopolistycznym prawem. Teraz wykorzystują swój monopol odmawiając usługi. W innym przypadku obowiązki aptek mogłyby przejąć stacje benzynowe lub Żabki. To nie jest uczciwe. 09:45, 15.01.2022

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

GoscGosc

2 0

Na stacjach i w ząbkach możesz kupić podstawowe leki, ale chyba nie oczekujesz ze personel tychże da ci zamienniki leków, przy okazji sprawdzając czy pasują dawki i skład. Dlatego leki bardziej specjalistyczne musza być sprzedawane w aptekach.
Ale te leki nie są kupowane przez klientów w nocy. 09:50, 15.01.2022


NickNick

2 0

Weterynarze maja uprawnienia do sprzedaży leków, dlaczego lekarze nie mogą mieć w gabinecie podstawowych leków?
W nocnej i weekendowej opiece POZ lub w szpitalu na SOR można wystawić receptę.
A jeżeli apteki nieczynne, a lek pilny to sprzedać pacjentowi. Zysk i zadowolenie obu stron. 09:53, 15.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

GośćGość

2 0

W szkołach brak nauczania ekonomii.
Ceny leków to przychód, apteki maja także koszty. Pensje, lokal, pozwolenia, serwis sprzętu itd.
Niektorzy komentatorzy zawsze chętni do zajrzenia w cudzy portfel. 10:03, 15.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

Red danielRed daniel

4 1

Szczecineczek to zapyziałe dziursko gdzie stołki dzierżą potomkowie kierowników PGR 12:11, 15.01.2022

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

MPMP

1 2

To może spróbuj w wyborach dostać się do władz miasta i wszystko naprawisz. 13:03, 15.01.2022


MPMP

1 0

Puste słowa. To od ludzi - wyborców zależy kto jest u władzy. 13:04, 15.01.2022


PifpafPifpaf

3 0

12 aptek i ledwo zipią!!! Jak brakuje magistrów to szkoły ! Przestańcie pitolić ,jak się biznes nie opłaca to zamknij jeden z drugim .w tyłkach się przewraca. Co ludzie mają zrobić w nocy gdy potrzebny lek ? 13:21, 15.01.2022

Odpowiedzi:3
Odpowiedz

BumBum

0 1

Mają iść do szkoły, na trudne studia, zostać farmaceutą i siedzieć cała noc żeby sprzedać 3 prezerwatywy i jeden ibuprofen, czyli za kilka złotych. 10:14, 16.01.2022


AaaafAaaaf

1 0

bum - idąc do szkoły wiedzieli, że nie będą zwykłymi sprzedawcami i że obowiązuje ich prawo farmakologiczne, w tym obowiązek dyżurów nocnych. Tak samo, jak zatrudniali się w zawodzie. Więc nie ma co biadolić, a manipulacja, że w nocy sprzedadzą tylko prezerwatywy jest absurdalne, ponieważ ludzie kupują leki w nocy. Pewnie nie w takim zakresie i za takie pieniądze jak podczas dnia natomiast twierdzenie, że cały powiat szczecinecki, kilkadziesiąt tysięcy osób, kupuje w nocy w aptece tylko jedną paczkę prezerwatyw jest absurdalne. W takim razie niech apteki pokażą całe zestawienia, potwierdzone co do autentyczności, za nocne dyżury.

Natomiast niezależnie od powyższego, nadal mają taki obowiązek 10:32, 16.01.2022


EmiEmi

0 1

Do aaaf: w jakich sytuacjach byłoby problemem zaczekanie z zakupem do rana? Leki w nagłych stanach są podawane na SOR, recepty będzie można realizować do 23, a w święta do 14. Przeciwbólowe i aspiryna są na stacjach benzynowych. 17:04, 16.01.2022


AaaafAaaaf

5 0

Odpowiedź na interpelację, nawet wyrwaną z kontekstu, nie stanowi prawa. Jeszcze raz powtórzę, apteki mają obowiązek funkcjonować na dyżurach nocnych, które określa uchwała Rady Powiatu, która ma obowiązek określenia takich dyżurów.

To, że jest mało klientów i dla właścicieli aptek nie opłaca się być na dyżurach to inna sprawa. Ale właściciele aptek zapominają, że apteka to nie sklep z warzywami, chcą mieć aptekarskie przywileje a nie chcę mieć aptekarskich obowiązków. Dobrze jest zarabiać pieniądze, apteki pojawiają się jak grzyby po deszczu i nie ma problemu z zatrudnieniem osób z odpowiednim wykształceniem, ale jak teraz trzeba zatrudnić odpowiednią osobę to nagle wszystko jest problemem. Okazuje się, że taniej jest zatrudnić osobę o niższych kwalifikacjach niż zatrudnić osobę o wyższych kwalifikacjach, jeżeli dba się tylko i wyłącznie i zarobki a nie o swoje USTAWOWE obowiązki.

Apteki w Szczecinku mają maksymalnie 2 dyżury w miesiącu, może niech się wezmą ludzie do roboty.

Ale widzę, że komentujący to, jak miał powiedzieć Lenin, pożyteczny idiota samorządu aptekarskiego. 17:50, 15.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA

NICKNICK

0 0

Martin Shkreli, idol konfederacji, założył firmę farmaceutyczną, uzyskał monopol na lek Daraprim i podniósł jego cenę z 13,5 dolara na 750 dolarów.
Tyle, odnośnie tego, kto zarabia na lekach ratujących życie
10:11, 16.01.2022

Odpowiedzi:4
Odpowiedz

AaaafAaaaf

1 0

I trafił do więzienia na 7 lat a wczoraj dostał bana na uczestniczenie w rynku farmakologicznym. Nie mówiąc już o karach w wysokości kilkudziesięciu milionów dolarów. 10:29, 16.01.2022


NickNick

0 0

To sobie chłopcy z konfy znaleźli idola. 13:29, 16.01.2022


MPMP

1 1

umówmy się, że wielbiciele partii faszyzujących jak konfederacja nie należą do intelektualnej i poznawczej elity kraju 14:05, 16.01.2022


NickNick

2 1

Do MP: dokładnie tak, jak piszesz. Chciałam w nich znaleźć oznaki głębszego przetwarzania intelektualnego na jakimkolwiek poziomie, wydawało mi się że Menzen ogarnia sprawy ekonomiczne, ale niestety pustka. A w sferze obyczajowej to już całkiem tragedia. 17:01, 16.01.2022


DibiaskyDibiasky

0 0

Z jakich powodów w tylu zawodach brakuje ludzi do pracy? Farmaceutów, lekarzy, nauczycieli, kierowców, pielęgniarek itd 17:06, 16.01.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA
0%