Zamknij
REKLAMA

Jak napisać pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję?

00:00, 18.06.2022 | Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński

Pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję dotyczy zwykle problemów związanych z trudnym uczniem lub nauczycielem, który nienależycie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Warto pamiętać jednak, że niezależnie od źródła problemów, dyrektor placówki ma obowiązek zapewnienia swoim uczniom bezpieczeństwa, dlatego powinien podjąć w danej sprawie konkretne działania. 

Pismo do dyrektora szkoły z prośbą o interwencję

Pismo do dyrektora szkoły powinno być zawsze czytelne i poprawne pod względem językowym, stylistycznym i ortograficznym. Wymaga się, aby zachowywało także określony układ strony - typowy dla podań czy wniosków.

Jak więc przygotować pismo z prośbą o interwencję w kilku krokach?

 1. Podajemy datę i miejsce sporządzenia pisma. 
 2. Umieszczamy w piśmie swoje dane osobowe - dokument nie powinien być anonimowy.
 3. Umieszczamy w piśmie dane adresata, czyli dyrektora szkoły ze zwrotem grzecznościowym, na przykład „Szanowny Panie Dyrektorze”.
 4. Opisujemy istotę problemu, czyli powód sporządzenia pisma.
 5. Określamy swoje „żądania”, czyli prosimy o interwencję i opisujemy, jak według nas powinna wyglądać.
 6. Uzasadniamy wniosek, czyli podkreślamy powagę sytuacji i jej znaczenie dla autora pisma.
 7. Wyrażamy prośbę o pozytywne rozpatrzenie pisma.
 8. Podpisujemy dokument.
 9. Składamy pismo do dyrektora (zwykle za pośrednictwem sekretariatu).

Można też skorzystać z gotowego wzoru pisma <-- do pobrania tutaj.

Czego może dotyczyć pismo do dyrektora o interwencję?

Z reguły pisma z prośbą o interwencję kierowane do dyrektora szkoły dotyczą złego zachowania:

 • innych uczniów,
 • nauczycieli. 

W pierwszym przypadku rodzice mogą uskarżać się przede wszystkim na agresywne zachowanie, które objawia się nie tylko przemocą fizyczną. Za agresywnego uznawany jest uczeń, który grozi innym, dręczy dzieci psychicznie, daje im zły przykład swoim stosunkiem do nauczycieli.

Takie zachowania są wbrew pozorom równie groźne, co agresja fizyczna i mogą w takową przerodzić się wtedy, kiedy dorośli z otoczenia uczniów nie zareagują na pierwsze sygnały problemu.

Z kolei interwencja w sprawie nauczyciela może dotyczyć zarówno zachowań agresywnych - podobnie jak w przypadku ucznia agresji fizycznej i psychicznej - jak i nieprawidłowego wypełniania obowiązków pedagoga. O interwencję można poprosić, kiedy nauczyciel:

 • jednych uczniów traktuje pobłażliwie, a innych stale krytykuje i ocenia w sposób bardziej surowy,
 • dopisuje wymyślone oceny,
 • nie sprawuje nad dziećmi nadzoru w trakcie zajęć lub na wycieczkach,
 • nadużywa zwolnień lekarskich i nie realizuje przez to programu nauczania,
 • przychodzi do szkoły pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Również sytuacje, w których nauczyciel obraża uczniów, stosuje wobec nich agresję słowną lub po prostu przejawia niską kulturę osobistą, podlegają zgłoszeniu do dyrektora, odpowiedzialnego za pracę zatrudnionych pedagogów.

Alternatywą dla pisma z prośbą o interwencję jest pisemna skarga w sprawie trudnego ucznia lub nauczyciela, która również powinna wpłynąć do dyrektora w formie pisemnej. 

(Materiał przy współpracy z Grzegorz Szwaciński )
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%