Zamknij
REKLAMA

Jakie znaczenie w religii ma krucyfiks?

14:40, 17.05.2022 | .
Skomentuj

Krucyfiks jest jednym z najważniejszych symboli chrześcijaństwa. Słowo crucifixus wywodzi się z łaciny i można je przetłumaczyć jako przybity do krzyża – doskonale odzwierciedla to formę przedstawienia ukrzyżowania Chrystusa. Krucyfiksy przypominają wiernym o śmierci oraz zmartwychwstaniu Jezusa, a także ofierze, jaką złożył Bóg, aby ludzkość mogła dostąpić zbawienia. Dowiedz się, jakie symbole kryją się za tym znakiem Bożej miłości.

Czym jest krucyfiks?

Krucyfiksem nazywany jest krzyż z wizerunkiem Zbawiciela – takie przedstawienie Jezusa było znane już od późnego antyku chrześcijańskiego. Warto jednak zaznaczyć, że ta forma podobizny rozpowszechniła się dopiero w średniowieczu. Ludzie upamiętniali wtedy obraz cierpiącego Chrystusa malując go na krzyżu bądź rzeźbiąc w formie reliefu.

Wraz z biegiem lat zaczęto tworzyć kolejne typy krucyfiksów, które przedstawiały inny wygląd zarówno samego krzyża, jak i Jezusa. Zmiany te łączyły się z przemianami zachodzącymi w sztuce i stanowiły ich odzwierciedlenie. Nie bez znaczenia pozostawały także odmienności w religijnych nurtach.

Obecnie najczęściej spotykany jest krucyfiks ukazujący zmarłego Chrystusa – jest on zwany krucyfiksem mistycznym. Prezentuje on bezwładne ciało Zbawiciela, na którym maluje się obraz cierpienia. Jego twarz również ukazuje to, jak wiele bólu mu towarzyszyło – widać na niej grymas.

Wizerunek Jezusa widoczny jest nad ołtarzem zarówno w kościołach rzymskokatolickich, jak i w świątyniach będących częścią innych odłamów religii. Krucyfiks można również zobaczyć w wielu domostwach – stanowi on nie tylko element wnętrza, ale ogrywa też ważną rolę w życiu każdego wiernego. Nierzadko można go również ujrzeć w formie łańcuszka bądź różańca, dzięki czemu jesteśmy blisko krzyża przez cały dzień.

Jeśli chcesz, aby wizerunek Jezusa Chrystusa towarzyszył Ci na co dzień, warto postawić na najwyższej jakości krucyfiksy metalowe, które wyróżniają się starannym wykonaniem. 

Co symbolizuje krucyfiks?

Krucyfiks to niezaprzeczalnie symbol odkupienia. Jezus Chrystus stał się Barankiem Bożym, który zgładził grzechy świata – w ten sposób odkupił ludzkie grzechy i umożliwił nam dostąpienie zbawienia. Bez ukrzyżowania Zbawiciela, nie byłoby zmartwychwstania – wizerunek śmierci przypomina wiernym, przez jak wiele bólu musiał przebyć Jezus, by móc potem powrócić, zmartwychwstać. To symbol, który pozwala wiernym docenić odkupienie.

To tym samym świadectwo poświęcenia – Bóg posłał swego jedynego Syna, by ten wypełnił Jego wolę i zbawił ludzkość. Nasze zbawienie to wynik ofiary Chrystusa – dobrowolnego poświęcenia się, by uwolnić nas od cierpienia i umiłować świat. To także przypomnienie, że chrześcijańska ścieżka nierzadko jest przepełniona poświęceniem – wierni powinni tym samym pomagać innym, miłować swych bliźnich i służyć swej rodzinie. Wizerunek ukrzyżowanego Jezusa, jakim jest krucyfiks, pomaga dogłębnie zaangażować się w duchowe życie.

Nie można jednak zapomnieć o miłości – w końcu to właśnie nią kierował się Jezus, kiedy poświęcał swe życie za ludzkie grzechy. Patrząc na krucyfiks nie należy widzieć jedynie cierpienia. Wierni powinni również dostrzec ogromną, nieopisaną miłość, którą otacza nas Zbawiciel. 

Dlaczego warto, by krucyfiks zagościł w Twoim domu?

Krucyfiks wspiera wiernych w kontemplacji nad poświęceniem Jezusa – właśnie dlatego warto, by w ich domostwach zagościł wizerunek Chrystusa. Stanowi on jednak nie tylko zachętę do oddawania się refleksji nad historią ukrzyżowania, ale jest także wsparciem w trudnych czasach. Obraz Zbawiciela przypomina, że nawet po chwilach niewyobrażalnego cierpienia przychodzi lepszy czas.

Posiadając w domu krucyfiks, przemieniamy nasze domostwo w coś w rodzaju świątyni. Nasze mieszkanie powinno być miejscem, które wypełnione jest miłością oraz przebaczeniem – wizerunek ukrzyżowanego Jezusa stanowi przypomnienie o istocie tych kwestii i swą obecnością może on zachęcać nas do kierowania się tymi wartościami.

Krucyfiks nieprzerwanie przypomina nam o zwycięstwie Jezusa nad grzechem, śmiercią oraz złem. Nawet w chwilach, gdy wydaje się nam, że zło zwycięża, wizerunek Zbawiciela nie pozwala nam zapomnieć o miłości Boga, który poświęcił swego jedynego Syna, by umożliwić ludzkości dostąpienić zbawienia.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%