Zamknij
REKLAMA

Gdzie i jak stosować znaki ewakuacyjne?

21:12, 31.08.2021 | r.
Skomentuj

Znaki ewakuacyjne to kategoria znaków bezpieczeństwa, która obejmuje zarówno znaki zakazu i nakazu, jak i znaki ostrzegawcze i informacyjne. Z uwagi na fakt, że każda procedura ewakuacji ludzi z terenu zagrożonego niebezpieczeństwem wiąże się z podwyższonym niepokojem i strachem przed zagrożeniem, których konsekwencją mogą być nieracjonalne decyzje podejmowane przez uciekające osoby, znaki ewakuacyjne muszą być maksymalnie czytelne i jednoznaczne.

Gdzie stosuje się znaki ewakuacyjne

Znaki ewakuacyjne stosuje się w obiektach użyteczności publicznej a także w otwartej przestrzeni publicznej. Ich zadaniem jest wskazanie właściwej drogi do miejsca, w którym osoby ewakuowane z obiektu/terenu zagrożonego niebezpieczeństwem będą przed nim chronione i zabezpieczone. Znaki ewakuacyjne należy umieścić we wszystkich miejscach, w których może zajść wątpliwość co do kierunku drogi ewakuacji. Warto też zwrócić szczególną uwagę na ich umiejscowienie w stosunku do źródła światła. Gdyby oznakowanie ewakuacyjne nie było widoczne w ciemnościach, mogłoby dojść do nieszczęścia, dlatego powszechnie stosuje się znaki produkowane na folii fotoluminescencyjnej - są one łatwo dostrzegalne nawet w bardzo słabo oświetlonych pomieszczeniach oraz w sytuacjach, w których z uwagi na możliwe zagrożenie bądź trwający już pożar zostaje odcięty prąd i nagle gaśnie światło. 

Znaki ewakuacyjne - polskie normy

Zgodnie z § 4. ust. 2 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków wielorodzinnych oraz użytku publicznego oraz placów składowych i wiat, zobowiązani są do oznakowania tychże znakami zgodnymi z Polskimi Normami:

  • PN-N-01255: 1992 (PN-92/N-01255) Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa
  • PN-N-01256-1: 1992 (PN-92/N-01256/01) Znaki bezpieczeństwa – Ochrona przeciwpożarowa
  • PN-N-01256-2: 1992 (PN-92/N-01256/02) Znaki bezpieczeństwa – Ewakuacja
  • PN-N-01256-4: 1997 Znaki bezpieczeństwa – Techniczne środki przeciwpożarowe
  • PN-N-01256-5: 1998 Znaki bezpieczeństwa -Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacji i drogach pożarowych

Zasady rozmieszczania znaków ewakuacyjnych

Z każdego miejsca na drodze ewakuacyjnej, w którym może pojawić się wątpliwość, co do kierunku ewakuacji, powinien być widoczny znak ewakuacyjny. Podczas ewakuacji nie ma miejsca na zatrzymywanie się i rozwiewanie wątpliwości co do treści znaków!

Znaki ewakuacyjne powinny być umieszczane na ścianach lub na stałym podłożu na wysokości około 150 centymetrów od podłogi (odpowiada to średniej wysokości normalnej linii środkowej widzenia), natomiast nad drogą ewakuacyjną na wysokości ponad 200 centymetrów od podłogi - tam gdzie jest to możliwe, prostopadle do kierunku ruchu ewakuujących się ludzi. W przypadku kiepskiej widoczności - nawet mimo zastosowania w/w zasad - powinno się stosować wysięgniki. 

Przy rozmieszczaniu znaków ewakuacyjnych należy zwrócić uwagę na ich usytuowanie w stosunku do źródeł światła, przy czym znaki fotoluminescencyjne należy umieszczać możliwie blisko źródła światła w celu zapewnienia ich dostatecznej luminancji.

W pomieszczeniach lub na drogach ewakuacyjnych, które nie są oświetlone światłem dziennym lub sztucznym przez długie okresy czasu (np. w placówkach kultury, wymagających zaciemnienia - w teatrach, salach konferencyjnych itp.) i materiały fotoluminescencyjne nie mogą się naładować, powinno się stosować znaki ewakuacyjne oświetlane podświetlane

Podsumowanie

Przez wzgląd na to jak ważną rolę spełniają znaki ewakuacyjne, muszą one być drukowane na ploterach najnowszej generacji oraz robione z materiałów o najwyższej jakości, dzięki temu są niezwykle wytrzymałe i odporne na działanie różnorodnych czynników zewnętrznych. W przypadku znaków fotoluminescencyjnych w grę wchodzi jak najtrwalszy materiał o wysokim poziomie luminescencji. Zadaniem odpowiednio rozmieszczonych, czytelnych znaków ewakuacyjnych jest maksymalne ułatwienie efektywnej ewakuacji. 

W przygotowaniu tekstu pomógł TECHEM - firma od ponad 25 lat utrzymująca  się w czołówce producentów znaków bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą znaków ewakuacyjnych: https://sklep.techemznaki.pl/ewakuacja.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%