Zamknij
REKLAMA

Nowe konta bankowe Urzędu Miasta!

19:43, 29.12.2021 | UM Szczecinek

Uwaga! Od 1 stycznia zmieniają się rachunki bankowe Urzędu Miasta w Szczecinku!

  • Wpłaty z tytuły opłaty skarbowej, targowej, od posiadania psa, zajęcia pasa drogowego, udostępniania terenu, opłaty planistycznej/adiacenckiej, sprzedaży mienia, zezwolenia na alkohol, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – Nowy rachunek bankowy: 24 8935 0009 1300 4758 2000 0040
  • mandaty nałożone przez Straż Miejską w Szczecinku – Nowy rachunek bankowy: 48 8935 0009 1300 4758 2000 0190
  • podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntu, opłata za wywóz odpadów – każdy Mieszkaniec otrzyma nowy, indywidualny numer rachunku bankowego. Informacje o numerze rachunku zostaną przesłane za pośrednictwem poczty.

Jednocześnie informujemy, że zmianie ulegną też rachunki jednostek organizacyjnych Miasta Szczecinek, w tym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Straży Miejskiej i Komunalnego Centrum Usług Wspólnych (w tym jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez KCUW). O nowych numerach kont każda z jednostek poinformuje na swojej stronie internetowej.

(OGŁOSZENIE)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
REKLAMA
0%