Zamknij
REKLAMA

Od poniedziałku zajęcia w trzech szkołach

14:58, 22.05.2020 | Mateusz Ludewicz /UM Szczecinek
Skomentuj
REKLAMA

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja w trzech szczecineckich szkołach podstawowych uruchomione zostaną zajęcia opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. Będą one prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 6 oraz Szkole Podstawowej nr 7 – analogicznie do deklaracji złożonych przez rodziców.

Zajęcia zostaną zorganizowane zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Organizacja zajęć w szkołach podstawowych przebiegać będzie według następujących zasad

 • W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 • W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 • Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
 • Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).
 • Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 • \W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce – jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 • Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 • Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Jeżeli jest taka możliwość, w szatni należy wykorzystywać co drugi boks.
 • Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
(Mateusz Ludewicz /UM Szczecinek)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (8)

TatuśTatuś

4 1

Co za bzdety z tym termometrem i kolejnymi papierami typu zgoda. Czy na lotniskach i dworcach ktoś prosi o zgodę? Wystarczy zakupić „termometr” do pomiaru na odległość , taka suszareczka najtańsza kosztuje ok 100 zł. Zreszta Pan C...k skosił nauczycieli na nadgodzinach to może kupić lepsze, dla ich bezpieczeństwa. 16:12, 22.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

YetiYeti

0 1

Ale odmrozili dziecko niczym bagaż 20:40, 22.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

BogusławaBogusława

1 5

Bardzo dobrze, że to wszystko rusza. Polska wstaje z kolan jako jedyny kraj w Europie dzięki PIS i Panu Kaczyńskiemu. Cieszę się, że będę mogła posłać swojego wnusia na zajęcia. Jeśli rodzic będzie chory to nie musi tego pokazywać, już nie przesadzajcie. Wystarczy wstrzymać się od kaszlu na chwilę, aby tylko dyrekcja nie zauważyła. 02:03, 23.05.2020

Odpowiedzi:2
Odpowiedz

YetiYeti

0 3

Skąd ty się wzięłaś torbo? 08:25, 23.05.2020


ZetZet

2 0

Yeti! Ty nie zauważyłeś ironii ?!😳 08:34, 23.05.2020


jhbgvfcjhbgvfc

0 0

Nie tylko pan C...k ,ale w szkołach średnich też pan ..L.... 08:34, 24.05.2020

Odpowiedzi:1
Odpowiedz

ObserwerObserwer

1 0

Ciekawe czy ten pierwszy, Pan C potrącił sobie z pensji za łażenie po mieście w czasie pracy i wsuwanie ciastek z kawą. 21:34, 24.05.2020


WwwWww

0 0

W sp1 tylko zajecia opiekuńcze!!! Tak wyszlo po konsultacjach z rodzicami!!! 07:59, 25.05.2020

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
REKLAMA