Zamknij
REKLAMA

Deklaracja na podatek od nieruchomości - ważne terminy

21:34, 08.04.2021 | r.
Skomentuj

Składanie deklaracji podatkowych i uiszczanie opłat to czynności, z którymi nie warto zwlekać. Jedną z nich jest deklaracja na podatek od nieruchomości. Jaki jest termin składania deklaracji i kto jest do tego zobowiązany?

  1. Kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości?

  2. Termin deklaracji na podatek od nieruchomości – do kiedy złożyć druk IN-1?

Podatek od nieruchomości muszą płacić właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy wieczyści budynków i gruntów, które nie są gruntami rolnymi lub lasem. Co musisz wiedzieć o podatku od nieruchomości?

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości?

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości powstaje pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły:

  • zakup nieruchomości lub otrzymanie jej w spadku bądź darowiźnie,

  • zajęcie gruntów leśnych lub rolnych na działalność gospodarczą inną niż działalność rolna lub leśna,

  • przekształcenie gruntów rolnych lub leśnych na tereny mieszkaniowe.

Wyjątkiem jest podatek od nowo wybudowanego budynku. Obowiązek podatkowy powstaje wtedy 1 stycznia roku następującego po roku, w którym została zakończona budowa lub rozpoczęto użytkowanie budynku przed jego ostatecznym wykończeniem. Jeśli nieruchomość ma kilku współwłaścicieli każdy z nich jest zobowiązany do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości.

Z kolei wygaśnięcie obowiązku podatkowego w przypadku podatku od nieruchomości następuje z upływem miesiąca, w którym nieruchomość została sprzedana, przekazana w formie darowizny lub zaprzestano działalności gospodarczej innej niż działalność rolna lub leśna na gruntach rolnych lub leśnych. Jeśli w trakcie roku podatkowego wystąpiły okoliczności, które mają wpływ na wysokość opodatkowania, należy zgłosić ten fakt w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. Może to być zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania, np. zajęcie lokalu mieszkalnego na działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza. Aby nie przegapić ważnych terminów na składanie deklaracji, można zapoznać się z nimi na stronie https://przyjazne-deklaracje.pl/wazne-terminy/.

Termin deklaracji na podatek od nieruchomości – do kiedy złożyć druk IN-1?

Jaki jest termin deklaracji na podatek od nieruchomości? Osoby fizyczne mają obowiązek złożyć informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od powstania okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, czy też zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Z kolei osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki nieposiadające osobowości prawnej, muszą złożyć deklarację na podatek od nieruchomości do 31 stycznia roku podatkowego. Jeśli jednak obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od powstania okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, czy też zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Deklarację składa się do prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Można to zrobić w formie papierowej lub online. Osoby fizyczne muszą wypełnić druk IN-1, a osoby prawne DN-1. Jeśli dana nieruchomość stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację DN-1 i opłacają podatek zgodnie z zasadami obowiązującymi osoby prawne.

Do kiedy in-1 muszą opłacić osoby fizyczne? Mogą one dokonać zapłaty podatku od nieruchomości w 4 ratach – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Osoby prawne płacą proporcjonalne raty za poszczególne miesiące, do 15 dnia miesiąca, aż do wygaśnięcia obowiązku.

Jeśli kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek trzeba zapłacić jednorazowo, w terminie płatności pierwszej raty. Jeśli zapłacisz podatek od nieruchomości po terminie, mogą zostać naliczone odsetki. Im wyższy jest podatek i dłuższe zaleganie z zapłatą, tym odsetki będą wyższe. Dlatego warto pilnować terminów i nie dopuszczać do narastania odsetek.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%