Zamknij
REKLAMA

6 zasad dotyczących ewakuacji z budynków

15:31, 22.06.2022 | .
Skomentuj

Ewakuacja to proces polegający na przemieszczaniu się ludzi z terenów objętych różnego rodzaju zagrożeniami w miejsce bezpieczne. Gdy mamy do czynienia z pożarem czy powodzią, niezwykle istotne jest, by działania ewakuacyjne były prowadzone w sposób sprawny i prawidłowy. Na zarządcach budynków oraz pracodawcach ciąży odpowiedzialność związana z zagwarantowaniem bezpieczeństwa ewakuowanym ludziom. Oto najważniejsze zasady dotyczące ewakuacji z budynków.

Czym jest ewakuacja? 

Ewakuacja (łac. evacuatio – opróżnianie, znikanie) to zorganizowany proces przemieszczenia ludzi ze wszelkiego rodzaju miejsc, gdzie istnieje zagrożenie, na obszar uznawany za bezpieczny. W trakcie ewakuacji kwestią zdecydowanie najistotniejszą jest przemieszczenie żywych osób. Ochrona mienia jest w tym przypadku kwestią drugoplanową. 

Działania ewakuacyjne mogą mieć różny zasięg. W zależności od okoliczności prowadzi się je na niewielką skalę, na przykład poprzez wyprowadzenie ludzi z jednego budynku, w którym występuje zagrożenie pożarem. Może to być także zorganizowana akcja logistyczna polegająca na ewakuacji ludności z dużego terytorium w powodu możliwości wystąpienia powodzi czy też konfliktu zbrojnego. Podstawowa zasada wprost wynikająca z przepisów mówi jasno: w każdym budynku muszą znajdować się oznakowane drogi ewakuacyjne. Równie istotne jest zapewnienie odpowiednich urządzeń - chodzi tu np. o drabiny ewakuacyjne z koszem. Dzięki nim możliwa jest ewakuacja ludzi na dach budynku - jest to konieczne, gdy z powodu pożaru niemożliwe jest jego opuszczenie przez klatkę schodową. 

Oznaczenie dróg ewakuacyjnych to obowiązek pracodawców i zarządców budynków 

Do grona obowiązków pracodawców i zarządców budynków należy oznaczenie wyjść ewakuacyjnych oraz zakup systemów oddymiających w miejscach wyjść. Ponadto muszą oni zakupić oświetlenie awaryjne a także stworzyć i nadzorować system ostrzegawczy mający za zadanie informować pracowników o wystąpieniu zagrożenia pożarowego lub jakiegokolwiek innego. 

Jakie są podstawowe zasady ewakuacji z budynków? 

Budynek, w którym prowadzona jest ewakuacja oraz istnieje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, musi zostać opuszczony poprzez poruszanie się oznakowanymi drogami ewakuacyjnymi. Zazwyczaj drogami tymi są korytarze i klatki schodowe, z których na co dzień korzystają wszystkie osoby. 

Należy pamiętać o tym, że do celów ewakuacyjnych w żadnym wypadku nie można stosować wind - zarówno osobowych jak i towarowych. Jedyny wyjątek od tej reguły dotyczy specjalnych dźwigów towarowych. 

Osoba nadzorująca proces ewakuacji powinna pamiętać o tym, by zadbać o spokój wszystkich ewakuowanych, gdyż wystąpienie paniki w tłumie może nieść za sobą wręcz opłakane skutki. Ewakuacja musi być prowadzona szybko, jednak absolutnie zabronione jest bieganie czy też wyprzedzanie innych ludzi biorących udział w ewakuacji z budynku. Wszystkie ewakuowane osoby powinny bezwzględnie stosować się do zaleceń wydawanych przez osobę odpowiedzialną za kierowanie akcją ewakuacyjną. Cały proces ewakuacji przebiegnie szybko i sprawnie zwłaszcza wtedy, gdy na terenie danego obiektu zapewnione są odpowiednie urządzenia takie jak drabiny ewakuacyjne

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
0%