Zamknij
REKLAMA
Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości - z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym
StPr/21/0499
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

Nauczyciel przedmiotów ogólnokształcących informatyk - z tytułem magistra i ptzygotowaniem pedagogicznym
StPr/21/0496
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Bieżące usuwanie awarii i usterek w sprzęcie i środkach transportu Naprawy, remonty, konserwacje środków transportu
StPr/21/0486
data rozpoczęcia pracy od 01.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

praca przy obsłudze zwierząt
StPr/21/0490
data rozpoczęcia pracy od 18.05.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

prace ogólnobudowlane
StPr/21/0484
data rozpoczęcia pracy od 15.05.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

operacje gospodarcze i finansowe, kontrola tych operacji z planem finansowym, planowanie wydatków i dochodów budżetowych jednostki, prowadzenie ewidencji finansowo-księgowej, sprawozdawczość budżetowa. Praca z perspektywą awansu na stanowisko Głównego księgowego
StPr/21/0481
data rozpoczęcia pracy od 20.05.2021
wynagrodzenie od od 3 900 PLN

nadzór na budowie.
StPr/21/0470
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 4 000 do 5 000 PLN

nadzór na budowie.
StPr/21/0471
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 4 000 do 5 000 PLN

wg stanowiska, kosztorysowanie.
StPr/21/0472
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 3 500 do 4 500 PLN

nadzór budowy.
StPr/21/0473
data rozpoczęcia pracy od 01.06.2021
wynagrodzenie od od 4 000 do 5 000 PLN

REKLAMA