Zamknij
REKLAMA

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Nr oferty: StPr/21/0361Dodane przez: Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku

Warunki pracy i płacy
Miejsce pracy: Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, powiat: szczecinecki, woj: zachodniopomorskie
Zakres obowiązków: pomoc w przemieszczaniu się, w tym korzystaniu ze środków komunikacji publicznej (do lekarza, na zabiegi fizjoterapeutyczne, na kursy, zkolenia zawodowe, do szkoły, w wybrane miejsca np. urząd, praca, dom, dworzec, itp., asysta w miejscach, w których zachodzi taka konieczność); pomoc poza domem poprzez załatwianie spraw urzędowych, towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury, w korzystaniu z zajęć i obiektów sportowych i rekreacyjnych, pomoc w jednorazowych zakupach okazjonalnych (buty, ubrania, jednorazowo asystent może przynieść zakupy o wadze do 5 kg), komunikacja z otoczeniem; pomoc w domu w pisaniu pism, listów osobom niewidowmym lub niezdolnym do samodzielnego pisania, w tym na komputerze; w czytaniu prasy, książek, korespondencji, w korzystaniu z technologii osobom niezdolnym z uwagi na posiadaną niepełnosprawność; pomoc w zadaniach sprawiających dużą trudność odbiorcy usług przy aktywnym jej udziale w wykonywanej czynności; towarzyszenie w aktywnym spędzniu wolnego czasu. Dodatkowo czynności towarzyszące, wykonywane wyłącznie w charakterze dodatkowym i niezbędnym- np. zakładanie i zdejmowanie odzieży wierzchniej, czynności pielęgnacyjne i higieniczne, przygotowanie i podanie drobnego posiłku, zakupy (do 5kg), udzielanie pierwszej pomy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Prowadzenie dokumentacji ze świadczonych usług w formie: - tygodniowych planów pracy - dziennika czynności usług asystenta potwierdzonych podpisem klienta. Przestrzeganie zasad BHP i ppoż w miejscu wykonywania usługi asystenta. Sporządzanie opinii, pism, sprawozdań, wykazów, rejestrów zgodnie z wymogami zleceniodawcy. Udział w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Zleceniodawcy, referownie przełożonemu spraw, któe powinny być podane do jego wiadomości, w szczególności informowanie o zagrożeniach w realizacji usług. Współpraca z pracownikami ośrodka w zakresie realizowanych usług.
Rodzaj umowy: Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
Wymiar etatu:
Zmianowość: nie dotyczy
Liczba godzin pracy w tygodniu:
Data rozpoczęcia: 04.05.2021
Wynagrodzenie brutto: od 18,3 PLN
System wynagradzania:
Wymagania konieczne
Wykształcenie:
 • podstawowe
  Pozostałe wymagania
  Inne wymagania: Wymagana pozytywna opinia psychologa o zdolności do wykonywania obowiązków asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, sporządzona na podstawie weryfikacji predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych; Doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego, potwierdzone minimum rocznym doświadczeniem w pracy z osobą z niepełnosprawnością, poświadczone formalnie poprzez świadectwo pracy, referencje, umowę o pracę, umowę cywolnoprawną lub nieformalnie: referencje i polecenia osób, na rzecz których świadczone były usługi; W przypadku braku wymagań wskazanych w pkt. 2- zaświadczenie o odbyciu min. 60 godzin szkolenia asystenckiego. Szkolenie składa się z minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocnicznego oraz minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczania do pracy np. praktyki, wolontariat. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych. Niekaralność, dyspozycyjność, komunikatywność.
  Dane pracodawcy:
  Pracodawca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku
  Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
  Adres: Wiejska 4, 78-400 Szczecinek, powiat: szczecinecki, woj: zachodniopomorskie
  Osoba do kontaktu: Honorata Owczarek
  Numer telefonu: 94-37-280-15
  E-mail:
  Język aplikacji: polski
  Wymagane dokumenty: nabór do 16.04.2021 do godz. 14.30 Wymagane dokumenty- szczegóły na stronie: www.mops.szczecinek.pl
  Sposób kontaktu
  przekazania dokumentów:
  Preferowane formy kontaktu: osobiście, Godziny : 8.00-14.30
  Przygotowywanie powierzchni do nakładania powłok, dobieranie farb, lakierów, wykonywanie maskowania lakierowanych powierzchni, polerowanie, utwardzanie, ręczne lub mechaniczne nakładanie powłok, wzrokowa kontrola jakości wyrobu, utrzymanie ciągłości produkcji.
  StPr/21/0378
  data rozpoczęcia pracy od 12.04.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 do 3 200 PLN

  obsługa prasy mechanicznej - pracownik produkcji
  StPr/21/0369
  data rozpoczęcia pracy od 08.04.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  sprzedaż części samochodów ciężarowych, praca w magazynie, prowadzenie pojazdu osobowego
  StPr/21/0368
  data rozpoczęcia pracy od 10.04.2021
  wynagrodzenie od od 3 000 PLN

  dokonywanie pomiarów, montaz rolet wewnętrznych i zewnętrznych
  StPr/21/0363
  data rozpoczęcia pracy od 19.04.2021
  wynagrodzenie od 1 440 PLN

  dokonywanie pomiarów, bezpośrednia obsługa klienta, montaż rolet wewnętrznych i zewnętrznych.
  StPr/21/0357
  data rozpoczęcia pracy od 19.04.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  wg stanowiska
  StPr/21/0360
  data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
  wynagrodzenie od 1 440 PLN

  pomoc w przemieszczaniu się, w tym korzystaniu ze środków komunikacji publicznej (do lekarza, na zabiegi fizjoterapeutyczne, na kursy, zkolenia zawodowe, do szkoły, w wybrane miejsca np. urząd, praca, dom, dworzec, itp., asysta w miejscach, w których zachodzi taka konieczność); pomoc poza domem poprzez załatwianie spraw urzędowych, towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury, w korzystaniu z zajęć i obiektów sportowych i rekreacyjnych, pomoc w jednorazowych zakupach okazjonalnych (buty, ubrania, jednorazowo asystent może przynieść zakupy o wadze do 5 kg), komunikacja z otoczeniem; pomoc w domu w pisaniu pism, listów osobom niewidowmym lub niezdolnym do samodzielnego pisania, w tym na komputerze; w czytaniu prasy, książek, korespondencji, w korzystaniu z technologii osobom niezdolnym z uwagi na posiadaną niepełnosprawność; pomoc w zadaniach sprawiających dużą trudność odbiorcy usług przy aktywnym jej udziale w wykonywanej czynności; towarzyszenie w aktywnym spędzniu wolnego czasu. Dodatkowo czynności towarzyszące, wykonywane wyłącznie w charakterze dodatkowym i niezbędnym- np. zakładanie i zdejmowanie odzieży wierzchniej, czynności pielęgnacyjne i higieniczne, przygotowanie i podanie drobnego posiłku, zakupy (do 5kg), udzielanie pierwszej pomy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Prowadzenie dokumentacji ze świadczonych usług w formie: - tygodniowych planów pracy - dziennika czynności usług asystenta potwierdzonych podpisem klienta. Przestrzeganie zasad BHP i ppoż w miejscu wykonywania usługi asystenta. Sporządzanie opinii, pism, sprawozdań, wykazów, rejestrów zgodnie z wymogami zleceniodawcy. Udział w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Zleceniodawcy, referownie przełożonemu spraw, któe powinny być podane do jego wiadomości, w szczególności informowanie o zagrożeniach w realizacji usług. Współpraca z pracownikami ośrodka w zakresie realizowanych usług.
  StPr/21/0361
  data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
  wynagrodzenie od od 18,3 PLN

  pomoc pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich; pomaganie osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb związanych z utrzymaniem ciała w higienie, wykonywanie zabiegów higienicznych u osoby chorej i niesamodzielnej, wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem czystości i estetyki lóżka oraz najbliższego otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej.
  StPr/21/0339
  data rozpoczęcia pracy od 25.03.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  praca w lakierni proszkowej.
  StPr/21/0337
  data rozpoczęcia pracy od 24.03.2021
  wynagrodzenie od od 3 450 PLN

  wg stanowiska
  StPr/21/0334
  data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
  wynagrodzenie od od 2 800 PLN

  REKLAMA