Zamknij
REKLAMA
Przygotowywanie powierzchni do nakładania powłok, dobieranie farb, lakierów, wykonywanie maskowania lakierowanych powierzchni, polerowanie, utwardzanie, ręczne lub mechaniczne nakładanie powłok, wzrokowa kontrola jakości wyrobu, utrzymanie ciągłości produkcji.
StPr/21/0378
data rozpoczęcia pracy od 12.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 do 3 200 PLN

obsługa prasy mechanicznej - pracownik produkcji
StPr/21/0369
data rozpoczęcia pracy od 08.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

sprzedaż części samochodów ciężarowych, praca w magazynie, prowadzenie pojazdu osobowego
StPr/21/0368
data rozpoczęcia pracy od 10.04.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

dokonywanie pomiarów, montaz rolet wewnętrznych i zewnętrznych
StPr/21/0363
data rozpoczęcia pracy od 19.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

dokonywanie pomiarów, bezpośrednia obsługa klienta, montaż rolet wewnętrznych i zewnętrznych.
StPr/21/0357
data rozpoczęcia pracy od 19.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wg stanowiska
StPr/21/0360
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

pomoc w przemieszczaniu się, w tym korzystaniu ze środków komunikacji publicznej (do lekarza, na zabiegi fizjoterapeutyczne, na kursy, zkolenia zawodowe, do szkoły, w wybrane miejsca np. urząd, praca, dom, dworzec, itp., asysta w miejscach, w których zachodzi taka konieczność); pomoc poza domem poprzez załatwianie spraw urzędowych, towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury, w korzystaniu z zajęć i obiektów sportowych i rekreacyjnych, pomoc w jednorazowych zakupach okazjonalnych (buty, ubrania, jednorazowo asystent może przynieść zakupy o wadze do 5 kg), komunikacja z otoczeniem; pomoc w domu w pisaniu pism, listów osobom niewidowmym lub niezdolnym do samodzielnego pisania, w tym na komputerze; w czytaniu prasy, książek, korespondencji, w korzystaniu z technologii osobom niezdolnym z uwagi na posiadaną niepełnosprawność; pomoc w zadaniach sprawiających dużą trudność odbiorcy usług przy aktywnym jej udziale w wykonywanej czynności; towarzyszenie w aktywnym spędzniu wolnego czasu. Dodatkowo czynności towarzyszące, wykonywane wyłącznie w charakterze dodatkowym i niezbędnym- np. zakładanie i zdejmowanie odzieży wierzchniej, czynności pielęgnacyjne i higieniczne, przygotowanie i podanie drobnego posiłku, zakupy (do 5kg), udzielanie pierwszej pomy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Prowadzenie dokumentacji ze świadczonych usług w formie: - tygodniowych planów pracy - dziennika czynności usług asystenta potwierdzonych podpisem klienta. Przestrzeganie zasad BHP i ppoż w miejscu wykonywania usługi asystenta. Sporządzanie opinii, pism, sprawozdań, wykazów, rejestrów zgodnie z wymogami zleceniodawcy. Udział w indywidualnych spotkaniach z przedstawicielem Zleceniodawcy, referownie przełożonemu spraw, któe powinny być podane do jego wiadomości, w szczególności informowanie o zagrożeniach w realizacji usług. Współpraca z pracownikami ośrodka w zakresie realizowanych usług.
StPr/21/0361
data rozpoczęcia pracy od 04.05.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

praca w lakierni proszkowej.
StPr/21/0337
data rozpoczęcia pracy od 24.03.2021
wynagrodzenie od od 3 450 PLN

wg stanowiska
StPr/21/0334
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wg stanowiska
StPr/21/0326
data rozpoczęcia pracy od 06.04.2021
wynagrodzenie od 1 440 PLN

REKLAMA