Zamknij
REKLAMA

MAKIJAŻ OKOLICZNOŚCIOWY, PEDICURE,MANICURE,STYLIZACJA PAZNOKCI
StPr/20/0109
data rozpoczęcia pracy od 05.02.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

Prace biurowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy.
StPr/20/0171
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2020
wynagrodzenie od od 1 450 PLN

dbanie o utrzymanie czystości w placówce, qydawanie posiłków, mycie i dwzynfekcja pomieszczeń sanitarnych, kontakt z pralnią
StPr/20/0157
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

wg stanowiska
StPr/20/0160
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2020
wynagrodzenie od od 17 PLN

wg stanowiska
StPr/20/0149
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2020
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

inwentaryzacja środków trwałych, spis, pomoc przy segregowaniu dokumentacji związanej ze środkami trwałymi i ich archiwizacja
StPr/20/0150
data rozpoczęcia pracy od 10.02.2020
wynagrodzenie od 1 033,7 PLN

prowadzenie zajęć opiekuńczych metodą Marii Montessori
StPr/20/0146
data rozpoczęcia pracy od 15.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

wg stanowiska
StPr/20/0126
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2020
wynagrodzenie od od 2 600 PLN

prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej oraz energii wytwarzanej przez kogenerator, wytworzonego i zużytego biogazu na OŚ w Szczecinku, prowadzenie dokumentacji Działu Energetycznego (np. e
StPr/20/0102
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN

bieżąca obserwacja obciążeń elektrycznych poszczególnych urządzeń oraz kontrola wskazań urządzeń pomiarowych zużycia energii elektrycznej, cieplnej i gazowej, wykonywanie konserwacji, remontów, czynno
StPr/20/0104
data rozpoczęcia pracy od 01.04.2020
wynagrodzenie od od 3 400 PLN


© iszczecinek.pl | Prawa zastrzeżone