Zamknij
REKLAMA
obsługa imprez okolicznościowych, gości hotelu oraz restauracji
StPr/21/1264
data rozpoczęcia pracy od 01.01.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

wg stanowiska
StPr/21/1259
data rozpoczęcia pracy od 08.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

Projektowanie,drukowanie ulotek promocyjnych, zamieszczanie materiałów wykonanych na portalach społecznościowych
StPr/21/1260
data rozpoczęcia pracy od 08.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

kierowanie obszarem produkcji na terenie kuchni, prace na wszystkich stanowiskach na obszarze produkcji, sprzedaży, przeprowadzanie szkoleń na stanowiskach pracowniczych
StPr/21/1261
data rozpoczęcia pracy od 09.12.2021
wynagrodzenie od od 3 074 PLN

przyotowywanie burgerów, smażenie frytek, przygotowywanie deserów, napojów, obsługa kasy, sprzątanie restauracji, rozkładanie dostaw w magazynach.
StPr/21/1262
data rozpoczęcia pracy od 09.12.2021
wynagrodzenie od od 3 004 PLN

pracownik produkcji
StPr/21/1254
data rozpoczęcia pracy od 06.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

obsługa trasy Szczecinek- Koszalin i okolice
StPr/21/1250
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

prace budowlano- wukończeniowe, praca w stolarni
StPr/21/1251
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

- przygotowuje dokumentacje zwiazane z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg, - prowadzi sprawy związane z eksploatacją i utrzymaniem nawierzchni drogi, urzadzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej, - przygotowuje dokumenty dotyczące zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz uczestniczy w komisjach odbioru robót zlecanych, - współpracuje z pracownikami Obwodó drogowych przy dokywaniu objazdó dróg i kontroli prowadzonych robót oraz przeglądó obiektów inżynierskich, - przygotowuje propozycje planów robót krótko i średniookresowych przesyłanych do Oddziału, - współpracuje z właściwymi służbami, w szczególności z Policją i Strażą Pożarną, - weryfikuje prowadzenie spraw z zakresu likwidacji szkód komunikacyjnych, - przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w sprawach: zajęcia pasa drogowego oraz kar za jego zajęcie, przywrócenia do stanu poprzedniego pasa drogowego, a także kar za wybudowanie lub przebudowę zjazdu bez zezwolenia.
StPr/21/1253
data rozpoczęcia pracy od 15.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

wg stanowiska
StPr/21/1244
data rozpoczęcia pracy od 01.12.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

REKLAMA