Zamknij
REKLAMA
przygotowanie korespondencji do doręczenia, doręczanie korespondencji i przekazów pieniężnych, realizacja planów sprzedażowych dotyczących wybranych usług i towarów, praca z ludźmi, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, gotowość do pracy w rezerwie kadrowej na różnych rejonach, bez stałego rejonu obsługi.
StPr/21/1044
data rozpoczęcia pracy od 07.10.2021
wynagrodzenie od od 2 890 PLN

Prowadzenie grupy wychowawczej oraz dokumentacji pedagogicznej w zakresie realizacji działań opiekuńczo wychowawczych jednostki
30/9/2021
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 3 000 PLN

Prace tokarskie i tokarsko- frezerskie, Obsługa konwencjonalnych maszyn do toczenia
StPr/21/1049
data rozpoczęcia pracy od 27.09.2021
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

Przewóz surowca drzewnego, krótkie trasy krajowe do 200km w jedną stronę z codziennym powrotem do domu
StPr/21/1042
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 5 600 PLN

Naprawa, remonty, konserwacje: samochodów ciężarowych, ładowarek, żurawi samojezdnych, wózków widłowych, bieżące usuwanie awarii i usterek, sprawdzanie stanu technicznego pojazdów.
StPr/21/1043
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 18,3 PLN

-przeprowadzenie analizy ryzyka w zidentyfikowanych obszarach działalności w UM i miejskich jednostkach organizacyjnych, - w oparciu o wyniku analizy, o której mowa w ust. 1. sporządzenie rocznego planu audytu wewnętrznego, -przygotowanie i aktualizacja zasad funkcjonowania oraz procedur wykonywania audytu wewnętrznego, - przeprowadzenie audytu wewnętrznego w UM i miejskich jednostkach organizacyjnych na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, w szczególnie uzadanionych przypadkach, także poza powyższym planem, - przeprowadzenie na polecenie Burmistrza innych zadań poza planem audytów, -prowadzenie akt stałych i bieżących audytu wewnętrznego, -sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów i przedkładanie wniosków korygujących, -przeprowadzenie, w miarę potrzeb, czynności sprawdzających, dokonując oceny wykonania rekomendacji z przeprowadzonego zadania audytowego, -przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni i przedstawienie go Burmistrzowi, -sporządzenie raportu z audytu systemu kontroli zarządczej UM i miejskich jednostek organizacyjnych, -współdziałanie z Zespołem ds. kontroli zarządczej, -prowadzenie obiektywnej i niezależnej działalności, wspierającej Burmistrza oraz Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę kontoli zarządczej, - współpraca z organami kontroli zewnętrznej.
StPr/21/1033
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

pozyskiwnie funduszy zewnętrznych (dotacje) redagowanie pism, pisanie pism urzędowych, obsługa komputera
StPr/21/1034
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

praca przy deskowaniu pomostu, prace przy układaniu deski kompaktowej, prace przy wyrównaniu terenu ( budowlane)
StPr/21/1035
data rozpoczęcia pracy od 30.09.2021
wynagrodzenie od od 5 000 PLN

sprzątanie pomieszczeń biurowych w Sądzie Rejonowym w Szczecinku
StPr/21/1039
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2021
wynagrodzenie od od 1 400 PLN

obróbka elementów metalowych
StPr/21/1028
data rozpoczęcia pracy od 22.09.2021
wynagrodzenie od od 2 800 PLN

REKLAMA