Zamknij
REKLAMA
- dbałość o stan techniczny wszystkich urządzeń, maszyn, instalacji, narzędzi znajdujących się w przypisanym obszaarze; - usuwanie bieżących awarii maszyn i urządzeń oraz przyczyn ich powstawania; - uczestnictwo w usuwaniu awarii i w pracach rozruchowych ciągów produkcyjnych po postojach awaryjnych i remontowo- konserwacyjnych; - kontrolowanie poprawności działania urządzeń sterowniczych i aparatury kontrolno- pomiarowej.
StPr/23/0087
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- spawanie i regeneracja części zamiennych do urządzeń produkcyjnych znajdujących się na terenie zakładu; - spawanie mawszyn i urządzeń oraz taśm stalowych; - kontrola stanu technicznego urządzeń; zamawianie materiałów potrzebnych do spawania.
StPr/23/0086
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- wykonywanie i regeneracja części zamiennych do urządzeń produkcyjnych znajdujących się na terenie zakładu; - obsługa tokarki i frezarki; - przygotowanie obrabiarek do produkcji, dobó narzędzi i parametrów skrawania; - nadzór nad przebiegiem procesu i kontrola jakościowa wykonanych detali; - zamawianie materiałów przeznaczonych do wykonywania regeneracji części oraz dbanie o gospodarkę narzędziową i materiałową; - dbanie o prawidłowy stan techniczny maszyn.
StPr/23/0085
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- Przejęcie od poprzednika realizacji zleceń produkcyjnych zgodnych z planem produkcji oraz kontrola działania maszyny; - Współpraca z mistrzem zmianowym i operatorem w celu eliminacji błędów produkcyjnych; - Zabezpieczenie produkcji w odpowiednią ilość surowców. Praca III zmianowa w ruchu ciągłym.
StPr/23/0054
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

- odstawianie i podstawianie pakietów płyt i palet na ciągi produkcyjne; - odstawianie palet ze stanowisk pakowania do magazynu; - przestrzeganie zasad ustawienia palet w magazynie zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami magazynowania wyrobów gotowych. Praca III zmianowa w ruchu ciągłym.
StPr/23/0053
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Prace utrzymaniowe na drogach powiatowych. Praca w obwodach drogowych- w Białym Borze i w Łęknicy
StPr/23/0056
data rozpoczęcia pracy od 01.03.2023
wynagrodzenie od od 3 490 PLN

Kurier pieszy- doręczanie przesyłek. Praca dodatkowa, elastyczne godziny pracy.
StPr/23/0044
data rozpoczęcia pracy od 25.01.2023
wynagrodzenie od od 1 200 PLN

montaż instalacji zimnej i ciepłej wody, montaż urządzeń ciśnieniowych, grzewczych i przyborów sanitarnych, usuwanie awarii, naprawy remonty i konserwację instalacji, modernizacja instalacji, wykonywanie instalacji budowlanych.
StPr/23/0043
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

Kalkulacje i wyceny w programie Corpus / do przyuczenia / , zamawianie materiałów według wycen , kontrola zamówień , nadzór i rozliczanie realizacji projektów w zakresie zamówień
StPr/23/0038
data rozpoczęcia pracy od 01.02.2023
wynagrodzenie od od 7 000 PLN

wg stanowiska, praca na terenie kraju w delegacji.
StPr/23/0039
data rozpoczęcia pracy od 20.01.2023
wynagrodzenie od od 3 500 PLN

REKLAMA