Zamknij
REKLAMA
transport, zaopatrzenie budowa sieci wodno- kanalizacyjnej, gazowej
StPr/22/1169
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

budowa sieci, instalacji wodno- kanalizacyjnych, gazowych, c.o.
StPr/22/1170
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

budowa sieci i instalacji wodno- kanalizacyjnych, gazowych i c.o.
StPr/22/1171
data rozpoczęcia pracy od 03.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

-przeprowadzenie analizy ryzyka w zidentyfikowanych obszarach działalności w UM i miejskich jednostkach organizacyjnych, - w oparciu o wyniku analizy, o której mowa w ust. 1. sporządzenie rocznego planu audytu wewnętrznego, - przeprowadzenie audytów wewnętrznych w UM i miejskich jednostkach organizacyjnych -prowadzenie dokumentacji z przebiegu i wyników audytów wewnętrznych -sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych audytów i przedkładanie wniosków usprawniających, - wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Miasta -prowadzenie obiektywnej i niezależnej działalności, wspierającej Burmistrza oraz Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych w realizacji celów i zadań, poprzez systematyczną ocenę kontoli zarządczej, - współpraca z organami kontroli zewnętrznej.
StPr/22/1166
data rozpoczęcia pracy od 15.10.2022
wynagrodzenie od od 755 PLN

szycie wyrobów tekstylnych
StPr/22/1168
data rozpoczęcia pracy od 30.09.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Przygotowywanie potraw zgodne ze standardami lokalu. Racjonalne gospodarowanie produktami. Dbałość o przechowywanie półproduktów. Utrzymanie estetyki i higieny w miejsca pracy. Dbałość o dobry stan techniczny zaplecza gastronomicznego.
StPr/22/1162
data rozpoczęcia pracy od 26.09.2022
wynagrodzenie od od 6 000 PLN

prowadzenie zajęć z matematyki dla dzieci i młodzieży
StPr/22/1159
data rozpoczęcia pracy od 26.09.2022
wynagrodzenie od od 45 do 50 PLN

montaż instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją, wykonywanie przeglądów technicznych, wykrywanie i usuwanie stwierdzonych uszkodzeń, konserwacja urządzeń elektrycznych, inne obowiązki charakterystyczne dla stanowiska.
StPr/22/1156
data rozpoczęcia pracy od 01.10.2022
wynagrodzenie od od 3 010 PLN

Kierowanie pojazdem dostawczym do 3,5 ton, załadunek i rozładunek towaru, sprawdzanie stany technicznego samochodu przed jazdą
StPr/22/1152
data rozpoczęcia pracy od 20.09.2022
wynagrodzenie od od 3 600 do 3 899 PLN

mechanik w Sekcji Utrzymania wykonuje czynności związane z przeglądem i naprawą urządzeń mechanicznych zabudowanych na pojazdach trakcyjnych
StPr/22/1148
data rozpoczęcia pracy od 19.09.2022
wynagrodzenie od od 3 300 PLN

REKLAMA