Zamknij
REKLAMA

Znak CE - rodzaje deklaracji zgodności

20:25, 01.07.2019 | MATERIAŁ PARTNERA
Skomentuj

Ocena zgodności wyrobów pod kątem oznakowania CE, polega na spełnieniu wymogów odpowiednich dyrektyw Nowego Podejścia i Rozporządzeń UE, czyli tak zwanych przepisów zasadniczych, oraz przepisów szczegółowych czyli norm zharmonizowanych.

Zwieńczeń procesu oceny zgodności prócz oznakowania wyrobu znakiem CE, jest wystawienie deklaracji. I tu rozpoczyna się największy problem, jaką deklarację należy wystawić ?

Czy będzie to:

  • deklaracja zgodności WE ?

  • deklaracja zgodności UE ?

  • deklaracja zgodności WE / UE ?

  • deklaracja właściwości użytkowych ?

  • krajowa deklaracja właściwości użytkowych ?

Deklarację zgodności WE wystawiamy dla dyrektyw sprzed 2011 roku. Deklarację zgodności WE wystawiamy na chwilę obecną dla wyrobów takich jak: zabawki, wyroby medyczne, maszyny (bez części elektrycznej), implanty medyczne.

Deklarację zgodności UE wystawiamy dla dyrektyw i rozporządzeń po 2011 roku. Deklarację zgodności UE wystawiamy na chwilę obecną dla wyrobów takich jak: wyroby podlegające dyrektywie niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej, wyroby radiowe, wyroby ATEX, urządzenia i zbiorniki ciśnieniowe, środki ochrony indywidualnej, łodzie i jachty rekreacyjne, urządzenia pomiarowe, nieautomatyczne urządzenia warzące fajerwerki, materiały wybuchowe do użytku cywilnego, urządzenia spalające paliwa gazowe, windy, koleje linowe.

Deklarację zgodności WE / UE wystawiamy w przypadku realizowania procesu oceny zgodności z dyrektywami starymi i nowymi. Najlepszym przykładem takich działań będzie proces oceny zgodności dla nowoczesnej maszyny. Każda nowoczesna maszyna zasilana jest prądem elektrycznym i ma sterowanie elektroniczne, dlatego właśnie do realizacji procesu oceny zgodności używa się dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, niskonapięciowej LVD 2014/35/UE i kompatybilności elektronicznej EMC 2014/30/UE. Oznacza to korzystanie ze starych i nowych dyrektyw. Dyrektywa maszynowa wymaga deklaracji WE, pozostałe dyrektywy wymagają deklaracji zgodności UE. Jedyne możliwości to wystawienie dokumentu:

  • Deklaracja zgodności WE / UE

  • Deklaracja zgodności UE / WE

  • Deklaracja zgodności WE / deklaracja zgodności UE

  • Deklaracja zgodności UE / deklaracja zgodności WE

Deklarację właściwości użytkowych wystawiamy w przypadku realizowania procesu oceny zgodności dla wyrobów budowlanych oznaczonych znakiem CE (na podstawie zastosowanej w pełni, aktualnej normy zharmonizowanej lub europejskiej oceny technicznej EOT). Do połowy roku 2013 na wyroby budowlane oznakowane znakiem CE, wystawiano deklarację zgodności WE.

Krajową deklarację właściwości użytkowych wystawiamy w przypadku realizowania procesu oceny zgodności dla wyrobów budowlanych, oznakowanych znakiem budowlanym B (na podstawie zastosowanej w pełni, aktualnej normy mającej status normy krajowej lub krajowej oceny technicznej KOT). Do roku 2017 ma wyroby oznakowane znakiem budowlanym B wystawiono krajową deklarację zgodności.

Przy wystawianiu deklaracji ważny jest fakt, że na jeden wyrób wystawiamy tylko jeden dokument. Wyjątek stanowią tylko i wyłącznie wyroby budowlane, które prócz przepisom budowlanym podlegają innym dyrektywom Nowego Podejścia lub rozporządzeniom. Najprostszym przykładem może być brama garażowa, która prócz spełniania CPR 305/2011, na który trzeba wystawić deklarację właściwości użytkowych, podlega także np. dyrektywie maszynowej, niskonapięciowej, kompatybilności, RoHS, radiowej, na które trzeba wystawić drugi dokument, którym jest deklaracja zgodności WE / UE.

Wszystkie sprawy związane z wyżej wymienionymi dyrektywami i rozporządzeniami, szczegółowo tłumaczy infolinia Europejskiego Punktu Konsultacyjnego – numer +48 735 790 790.

Warto też poszerzyć swoją wiedzę w temacie znak CE na szkoleniach Centrum Certyfikacji CE-Polska – lidera wdrożeń oznakowania CE w Polsce - http://www.ce-polska.pl/szkolenia-ce

Monika Zawadzka

Rzecznik Prasowy

Centrum Certyfikacji CE-Polska

(MATERIAŁ PARTNERA)
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze

Komentarze (0)

Brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

REKLAMA
© iszczecinek.pl | Prawa zastrzeżone