logo iszczecinek.pl

Polecamy Przed chwilą złapany! Syzyfowa praca W czwartek startuje Jarmark Świąteczny. Na placu Wolności trwają przygotowania Wszystkie autobus mają być elektryczne i bezpłatne Samochód dla filii ŚDS w Gwdzie Wielkiej zakupiony Polecamy

Więcej zieleni i nowe miejsca wypoczynku z unijnym dofinansowaniem

13.11.2017 14:37
A A A
fot. iszczecinek.pl

Dzisiaj w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku doszło do podpisania umowy pomiędzy  Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, na mocy, której zostanie zrealizowany projekt pn.: „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”.

Celem głównym Projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w miastach Związku i ich obszarach funkcjonalnych, a przez to poprawa jakości życia mieszkańców miast oraz zwiększenie wartości usług ekosystemów miejskich.

W ramach projektu w Szczecinku pojawią się nowe nasadzenia w Strefie Aktywnego Wypoczynku  zagospodarowany będzie Lasek Komunalny, który nabierze parkowego charakteru.  Starostwo powiatowe planuje w ramach projektu zrewitalizować ul. Warcisława IV. Inwestycja polegać będzie na nasadzeniu  drzew i krzewów ozdobnych na obszarze 2030,8 m2. Nasadzenia pojawią się również na innych ulicach. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, młode drzewa zostaną wkomponowane w przestrzeń ulic Kościuszki, Mierosławskiego i Staszica.

W dzisiejszym wydarzeniu oprócz zastępcy Prezesa Zarządu NFOSiGW Romana Wójcika oraz  włodarzy samorządów zaangażowanych w realizację projektu, uczestniczyła również poseł na Sejm RP Małgorzata Golińska.

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale TV Puls Regionu