logo iszczecinek.pl

Polecamy Wypadek podczas wyprzedzania [WIDEO] Zgłoś kandydata na radnego osiedlowego! Kto może zostać kandydatem? Zużyli 5 tysięcy ton szyn i ponad 100 tysięcy ton tłucznia. Jesienią pociągiem do Runowa Pomorskiego bez utrudnień Nowy żłobek od września w Trzesiece Polecamy

AQUA-TUR Spółka z o.o.

Logo firmy AQUA-TUR Spółka z o.o. - brak

Zdrowie

"AQUA-TUR" Spółka z o.o. została utworzona przez Gminę Miejską Szczecinek, jedynego udziałowca Spółki, na podstawie aktu notarialnego zawartego w dniu 24.01.2002r. Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000097416 w dniu 12.03.2002r. Organem uprawnionym do reprezentacji jest jednoosobowy Zarząd w osobie Pana Roberta Duszyńskiego. Organem nadzoru jest Rada Nadzorcza, w skład której wchodzą trzy osoby. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność rekreacyjna w zakresie poprawy kondycji fizycznej i krzewienia kultury fizycznej oraz zarządzanie nowo-wybudowaną krytą pływalnią w Szczecinku. Uroczyste otwarcie pływalni nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2002r. Siedziba Spółki "AQUA-TUR" mieści się w Szczecinku przy ul. Szczecińskiej 2, w uroczym zakątku miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie jeziora Trzesiecko. Obiekt krytej pływalni zlokalizowany jest przy kompleksie obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji.