logo iszczecinek.pl

Polecamy Tajemniczy zbiornik i ciche tankowanie na bazie PKS W poniedziałek strajk ostrzegawczy kierowców PKS Główna wygrana w Mini Lotto padła w Szczecinku Kolejny pijany kierowca ciężarówki na ulicach Szczecinka. Miał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów Polecamy

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Logo firmy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Biznes i ekonomia

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Zobowiązane jest do zapewnienia ciągłości dostaw, odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odprowadzania ścieków mając na uwadze ochronę interesów odbiorców usług oraz wymagań ochrony środowiska, a także optymalizację kosztów. Przedmiotem działania Spółki w zgodnie z Umową Spółki z dnia 18 czerwca 2008 roku jest: 1.Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowych 2.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 3.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 4.Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 5.Roboty budowlane specjalistyczne 6.Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 7.Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 8.Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa 9.Transport drogowy towarów 10.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 11.Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne 12. Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Spółka prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenach: Miasta Szczecinek, Gminy Barwice, Gminy Biały Bór, Gminy Borne Sulinowo oraz Gminy Grzmiąca. Dodatkowo spółka świadczy usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Szczecinek. W najbliższym czasie zostanie oddana do użytku również sieć wodociągowa na terenie Gminy Szczecinek, budowana w ramach Projektu „ Zintegrowana gospodarka wodno- ściekowa w dorzeczu Parsęty”. Misją PWiK sp. z o.o. jest dostarczanie Klientom wody o wysokich walorach smakowych z zachowaniem norm sanitarnych oraz oczyszczanie ścieków do parametrów dopuszczalnych, w celu ochrony środowiska naturalnego.