logo iszczecinek.pl

Polecamy Wybory samorządowe 2018. Kto burmistrzem Szczecinka? Zobacz sondaże Stołówka w ZST "na tip top"! 13 lat minęło... Rozmowa z burmistrzem Jerzym Hardie-Douglasem [WIDEO] Osiem pakietów dla Szczecinka Polecamy

Obradowała Rada Gminy Szczecinek [WIDEO]

01.12.2017 17:08
A A A
Zdjęcie do artykułu Obradowała Rada Gminy Szczecinek [WIDEO]
fot. iszczecinek.pl

Obradowała Rada Gminy Szczecinek. Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo przygotowanej przez TV Zachód.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przedstawienie porządku obrad. 
3.    Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji tj. Protokołu Nr XLVIII/17 z 30.10.2017 r. 
4.    Wystąpienia zaproszonych gości.
5.    Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
   1)    zbycia nieruchomości (obręb Turowo),
   2)    obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
   3)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
   4)    wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
   5)    przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 – 2020,
   6)   uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego Gminy Szczecinek w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
   7)    przyjęcia rocznego „Programu współpracy Gminy Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”, 
   8)    wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Szczecinek na 2017 rok,
   9)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczecinek na lata 2017-2029.
7.    Wnioski i zapytania radnych.
8.    Wnioski i zapytania sołtysów. 
9.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
10.    Sprawy bieżące Rady.
11.    Zamknięcie sesji.

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Region