logo iszczecinek.pl

Polecamy W poniedziałek strajk ostrzegawczy kierowców PKS Główna wygrana w Mini Lotto padła w Szczecinku Kolejny pijany kierowca ciężarówki na ulicach Szczecinka. Miał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów Polecamy

Mieszkańcy Białego Boru chcą obwodnicy

08.02.2019 07:13
A A A
Zdjęcie do artykułu Mieszkańcy Białego Boru chcą obwodnicy
fot. Google Maps

Wraca temat budowy małej obwodnicy Białego Boru. Sprawa znana jest Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad już od kilkunastu lat. Do tej pory wielokrotnie wnioskowano o budowę obwodnicy, która rozwiązałaby problem uciążliwości ruchu i znacznie poprawiła bezpieczeństwo mieszkańców. Zadanie to zostało zapisane w celach strategicznych gminy, jako zadanie priorytetowe, związane z dążeniem do poprawy warunków zamieszkania w gminie.

Na ostatniej sesji rady miejskiej w Białym Borze, radni jednogłośnie podjęli uchwałę intencyjną w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji tego zadania. Podjęcie uchwały jest wyrazem symbolicznego wsparcia dla idei budowy małej obwodnicy Białego Boru.

W związku ze stale narastającym natężeniem ruchu kołowego na trasie komunikacyjnej w ciągu drogi krajowej nr 20 i 25 Rada Miejska w Białym Borze wnosi o przyśpieszenie budowy obejścia komunikacyjnego Białego Boru. Droga krajowa nr 20 i 25 biegnie przez tereny zwartej zabudowy mieszkaniowej Białego Boru. Zabudowa zlokalizowana wzdłuż tych dróg  znajduje się w zasięgu oddziaływania uciążliwego hałasu komunikacyjnego bez możliwości zabudowy ekranów dźwiękochłonnych.  Ponadto dochodzi niekorzystne ukształtowanie terenu, samochody aby wyjechać z centrum Białego Boru muszą z każdej strony podjechać pod górę o znacznym nachyleniu, drogą tą przemieszcza się transport samochodami ciężarowymi, stanowiący duże zagrożenie dla życia mieszkańców – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Radni zaproponowali, aby obwodnica przebiegała w większości przez tereny leśne należące do Lasów Państwowych.

Uchwała intencyjna trafiła już do GDDKiA?

-Sprawa wymaga dokładnego przeanalizowania i na pewno odniesiemy się do tej propozycji w przyszłości –mówi Mateusz Grzeszuka, rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału GDDKiA. -Wstępnie przedstawiając tą kwestię, oczywiście realizacja takie drogi jest możliwa, natomiast do tego aby droga powstała konieczne jest przeanalizowanie wielu aspektów związanych z uzasadnieniem dla takiej inwestycji (choćby przeanalizowanie natężeń ruchu), konieczne jest opracowanie dokumentów planistycznych. Niezbędne jest wpisanie takiej inwestycji do odpowiednich planów i uzyskanie finansowania na przygotowanie i realizację. Następnie trzeba opracować dokumentację i uzyskać niezbędne decyzje administracyjne.

Uchwała ma trafić także do Ministerstwa Infrastruktury oraz parlamentarzystów Ziemi Koszalińskiej.

 

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Region