logo iszczecinek.pl

Polecamy W poniedziałek strajk ostrzegawczy kierowców PKS Główna wygrana w Mini Lotto padła w Szczecinku Kolejny pijany kierowca ciężarówki na ulicach Szczecinka. Miał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów Polecamy

Ekspresówką do Piły. Pierwszy etap prac projektowych zakończony

21.12.2018 10:46
A A A
Zdjęcie do artykułu Ekspresówką do Piły. Pierwszy etap prac projektowych zakończony
fot. iszczecinek.pl

Zakończył się pierwszy etap prac projektowych związanych z budową drogi ekspresowej S11 pomiędzy Szczecinkiem a Piłą. Projektowany odcinek będzie miał 73 km.

-Wykonano i zatwierdzono dla poszczególnych odcinków studium korytarzowe. Dokonano oceny zaproponowanych  korytarzy i  podjęto decyzje o ich rekomendacji  do dalszych prac projektowych bądź odrzuceniu - poinformował wielkopolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wykonane studium korytarzowe określa lokalizację pasa terenu pod nową drogowe, z uwzględnieniem regionalnych i lokalnych uwarunkowań geograficznych, przyrodniczych i społecznych. Wyznaczone korytarze są poprawne technicznie i w sposób minimalny kolidują z istniejącą infrastrukturą.

-Zakończony właśnie etap prac projektowych pozwolił określić 500m korytarze przebiegu drogi, w których wkreślony zostanie pas drogowy o szerokości  ok. 60-100 m. Oznacza to, że niekoniecznie działki znajdujące się w danym korytarzu drogi, będą kolidowały z samym przebiegiem trasy (czyli pasem drogowym) danego wariantu –wyjaśnia GDDKiA

Następnym etapem prac projektowych będzie przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno–środowiskowego, gdzie w poszczególnych korytarzach projektant wkreśli oś drogi, określi jej niweletę, a także opracuje powiązania z istniejącą siecią drogową, rozwiąże problemy obsługi terenów przyległych oraz zaproponuje sposoby pokonania przeszkód terenowych (obiekty inżynierskie) czy też kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.

Jak zapewniają drogowcy, opracowania projektowe na bieżąco konsultowane będą m.in. z organami poszczególnych samorządów województwa, powiatu i gminy, zarządcami dróg, kolei, wód, urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych obiektów. W przyszłym roku przeprowadzone będą również konsultacje społeczne, w ramach których odbędą się otwarte spotkania z mieszkańcami.  Umożliwi to wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z proponowanymi wariantami przebiegu drogi, jak również wyrażenie opinii oraz złożenie uwag i wniosków w odniesieniu do nich. Uwagi mieszkańców mogą mieć wpływ na ostateczny przebieg drogi ekspresowej, jak również lokalizację węzłów drogowych czy przejazdów.

Prace przy S11, poza odcinkiem Szczecinek – Piła, prowadzone są również na odcinkach Ujście – Oborniki, Oborniki – Poznań, Kórnik – Ostrów i Ostrów – Kępno.

 

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Region