logo iszczecinek.pl

Polecamy Jedno dziecko, jedno drzewo. Ruszył nowy projekt leśników [WIDEO] Burmistrz popiera nauczycieli. Miasto zapłaci za dni strajkowe Są dodatkowe środki dla osób niepełnosprawnych Polecamy

Przerobili stary drink bar

12.01.2019 17:28
A A A
Zdjęcie do artykułu Przerobili stary drink bar
fot. Miasto i Gmina Biały Bór

Zapraszamy wszystkich chętnych do Klubu Seniora, który mieści się w budynku Białoborskiego Centrum Kultury przy ul. Tamka 3 w Białym Borze.

Klub powstał w ramach realizowanego projektu "Senior+" z myślą o osobach, które ukończyły sześćdziesiąt lat i chciałyby aktywnie spędzać czas, dowiedzieć się czegoś nowego lub poszerzyć swoje zainteresowania. Jego działanie ma na celu promocję zdrowego i aktywnego stylu życia wśród seniorów. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy w każdy poniedziałek, środę i piątek od godz. 10.00 do siedziby Klubu.

Jest to nowe miejsce na kulturalnej mapie Białego Boru. Przez ostatnie 20 lat był tam drink bar. Od kilku lat, pomieszczenia stały puste. Można powiedzieć, że zbudowaliśmy ten klub od nowa. - Paweł Mikołajewski, Burmistrz Białego Boru

REGULAMIN KLUBU SENIORA DZIAŁAJACEGO W GMINIE BIAŁY BÓR 
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Niniejszy regulamin określa zasady działania oraz warunki uczestnictwa w Klubie Seniora, zwanego dalej „Klubem”, prowadzonym przez Gminę Biały Bór. 
2. Klub działa w strukturze Urzędu Miejskiego w Białym Borze z siedzibą w budynku Białoborskiego Centrum Kultury przy ul. Czujnej 3 w Białym Borze. 
3. Klub dysponuje 15 miejscami, przy czym zastrzega się możliwość przyjęcia do klubu większej liczby osób w zależności od potrzeb seniorów i dostępności infrastruktury. 
4. Opiekę nad Klubem sprawuje Koordynator klubu, zwany dalej „Koordynatorem”, zatrudniony przez Burmistrza Białego Boru. 
5. Klub nie posiada osobowości prawnej. 

§ 2. UCZESTNICY KLUBU 
1. Uczestnikami Klubu są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zamieszkujące gminę Biały Bór. 
2. Przynależność do Klubu jest dobrowolna, warunkiem uczestnictwa jest złożenie deklaracji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze (załącznik do niniejszego regulaminu). 
3. W ramach prowadzonej rekrutacji zakwalifikowanych zostanie 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby osób chętnych stworzona zostanie lista uzupełniająca. 
4. W działaniach organizowanych poza siedzibą Klubu, będą mogli brać udział seniorzy niebędący członkami Klubu. 
5. Członkowie Klubu obowiązani są wnosić miesięczną składkę w wysokości 5 zł do Koordynatora klubu, a ten składa członkom Klubu, w cyklu kwartalnym, stosowne rozliczenie finansowe. 
6. Członków klubu obowiązują wewnętrzne przepisy i regulaminy obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Białym Borze, w tym również BHP i PPOŻ. 
7. Członkowie Klubu mają prawo do: 

- korzystania ze wszystkich form działalności Klubu, 
- korzystania z wyposażenia Klubu, 
- rozwijania własnych zainteresowań, 
- inicjowania nowych przedsięwzięć. 
8. Członkowie Klubu mają obowiązek: 

- przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu, 
- udziału w zajęciach Klubu, 
- poszanowania godności osobistej członków Klubu, - dbałości i poszanowania sprzętów oraz przedmiotów stanowiących wyposażenie Klubu, 
- wykazać się min. 75% frekwencją obecności w Klubie w miesiącu. 
9. Skreślenie z listy członków Klubu następuje z chwilą: 

- wystąpienia z Klubu, 
- nieobecności powyżej 1 miesiąca, 
- działania na szkodę Klubu, 
- z przyczyn naturalnych. 
§ 3. ORGANIZACJA PRACY KLUBU 
1. Klub czynny jest wg potrzeb. Dni i godziny zajęć ustalane są przez członków Klubu w porozumieniu z Koordynatorem. 
2. Klub działa w oparciu o miesięczne programy tworzone przez Koordynatora, przy współudziale członków klubu. 
3. Uczestnicy Klubu deklarują udział w poszczególnych działaniach określonych w harmonogramie z tygodniowym wyprzedzeniem, w celu efektywnego wykorzystania dostępnych miejsc. Za prowadzenie listy uczestników odpowiedzialny jest Koordynator Klubu. 
4. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w miesięcznych harmonogramach w sytuacji zbyt małej liczby osób zainteresowanych poszczególnymi działaniami. 

§ 4. CELE I ZAKRES DZIAŁANIA KLUBU 
Celem Klubu jest: 
1. Motywowanie środowisk seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego i zwiększania ich udziału w życiu społecznym. 
2. Zaspokajanie potrzeb towarzyskich i kulturalnych poprzez organizowanie uroczystości, spotkań, pogadanek oraz umożliwianie uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach, wyjazdach m.in. do kina i teatru. 
3. Integracja rówieśnicza i międzypokoleniowa. 
4. Aktywna współpraca z innymi Klubami Seniora, wspólne organizowanie imprez okolicznościowych. 
5. Pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia. 
6. Współpraca z ekspertami w zależności od potrzeb. 
7. Współpraca m.in. z Białoborskim Centrum Kultury, Biblioteką Publiczną, szkołami, radami sołeckimi wsi, miejscowymi stowarzyszeniami i samorządem gminnym. 
8. Tworzenie ruchu samopomocy spośród uczestników Klubu. 
9. Organizowanie zajęć w ramach rozwijania zdolności i pasji m.in. robótki ręczne, warsztaty kulinarne oraz plastyczne, zajęcia rękodzielnicze, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczestników. 
10. Organizowanie spotkań z ludźmi kultury, sztuki, sportu itp.. 
11. Organizowanie spotkań z przedstawicielami służby zdrowia w celu przybliżenia schorzeń wieku senioralnego, jak im zapobiegać, jak leczyć, utrwalenie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
12. Organizowanie spotkań tematycznych np. policją, strażą pożarną – wykłady i prelekcje nt. bezpieczeństwa. 
13. Organizowanie wyjść i wycieczek krajoznawczych. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Z treścią regulaminu zostają zapoznani pracownicy i uczestnicy klubu. 
2. Zmiany w regulaminie klubu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego ustalenia. 
3. W kwestiach nieuregulowanych ostateczną decyzję podejmuje Burmistrz Białego Boru. 

Burmistrz Białego Boru 
/-/ Paweł Stanisław Mikołajewski 

źródło: Miasto i Gmina Biały Bór

Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi informacjami? Polub iszczecinek.pl na Facebooku!
Dołącz do największej grupy czytelników w Szczecinku!
 
Komentuj, nie obrażaj! Komentarze niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.
Jeżeli uważasz, że dany komentarz nie powinien się tu znaleźć, zgłoś to administratorowi strony - [email protected]
 

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Kultura