logo iszczecinek.pl

Polecamy Odbyły się kolejne Mistrzostwa Szkół w Tenisie Wypadek na krajowej „jedenastce”. Zderzenie trzech samochodów Wiadukt zamknięty. Na Bugno przez najbliższy rok dojedziemy objazdami Pomorski Ośrodek Maszynowy „POM-EKO” zatrudni Polecamy

400 000 zł dla przedsiębiorców z terenu powiatu szczecineckiego

31.05.2017 17:17
A A A
Zdjęcie do artykułu 400 000 zł dla przedsiębiorców z terenu powiatu szczecineckiego
fot. iszczecinek.pl

Łącznie 400 000 złotych trafi do przedsiębiorców z terenu powiatu szczecineckiego, którzy ubiegali się o środki w ramach projektu „Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy”. Jest to pomoc finansowa udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z utworzeniem lub doposażeniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanej osoby bezrobotnej przez okres 24 miesięcy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek pracy, Działanie 6.5 „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie szczecineckim”.

Wczoraj (30.05), komisja w składzie: Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis, Wicestarosta Marek Kotschy, Dyrektor PUP Wiesław Kosmala oraz Zastępca Dyrektora Maciej Batura, zdecydowała o przyznaniu  dofinansowania dwudziestu przedsiębiorcom. Każdy z nich w ramach wyżej wymienionego projektu otrzyma 20 tysięcy złotych.

Piotr Rozmus

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Biznes

+ https://www.facebook.com/zpowietrza/ Reklama