logo iszczecinek.pl

Polecamy Szczecinecki punkt krwiodawstwa nie zostanie zamknięty Rewolucja śmieciowa w Szczecinku. Za śmieci rozliczy nas licznik wody Kto strzelał do psa? Winnych nie ma. Pies nie żyje Szczecineccy nauczyciele chcą strajkować. ZNP: Piłeczka jest po stronie rządu Polecamy

Wynagrodzenie chorobowe – komu przysługuje?

14.02.2018 09:24
A A A
Zdjęcie do artykułu Wynagrodzenie chorobowe – komu przysługuje?
fot. MATERIAŁ PARTNERA

Nikt nie lubi chorować. Oprócz konieczności znoszenia różnych, przykrych dolegliwości, zmuszeni jesteśmy do zakupu drogich lekarstw, a chyba najbardziej nieprzyjemnym aspektem korzystania z druku L4 jest nieprzychylny do nas stosunek zwierzchników w pracy oraz niekiedy także i kolegów, którzy muszą nieodpłatnie przejmować nasze obowiązki.

Kto może skorzystać z wynagrodzenia chorobowego?

W zasadzie każdemu ubezpieczonemu pracownikowi, który otrzyma zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy, na druku ZUS ZLA, przysługuje wynagrodzenie w czasie choroby. Zgodnie z art. 92. Kodeksu Pracy wynosi ono 80% uposażenia pracownika, jeżeli czas trwania zwolnienia nie przekracza 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (dla osoby, która ukończyła 50 lat życia, okres ten wynosi 14 dni) i jest ono całkowicie finansowane z budżetu pracodawcy. Kobietom w ciąży oraz pracownikom, którzy ulegli wypadkowi w drodze do lub z pracy, przysługuje 100% wynagrodzenia (podobnie jest w przypadku przeprowadzania niezbędnych badań lekarskich dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów). Wynagrodzenie chorobowe przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, łącznie z dniami ustawowo wolnymi. Jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została chorobą zawodową lub wypadkiem przy pracy, świadczenie chorobowe wypłacane jest z ubezpieczenia wypadkowego. Zasady i sposób obliczania wynagrodzenia chorobowego znajdziemy na stronie inewi.pl.

Zasiłki chorobowe wypłacane przez ZUS

Jeżeli niezdolność pracownika do pracy trwa dłużej niż 33 dni (lub 14 dni powyżej 50. roku życia), jego prawo do korzystania z zasiłku chorobowego regulowane jest odrębnymi przepisami, a zasiłek wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do zasiłku chorobowego (również wynagrodzenia chorobowego) przysługuje pracownikowi po 30 dniach nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Wliczane są tutaj poprzednie okresy ubezpieczenia, o ile przerwa między nimi nie przekracza 30 dni (za wyjątkiem korzystania z urlopu bezpłatnego i wychowawczego oraz odbywania czynnej służby wojskowej przez niezawodowego żołnierza). Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia ubezpieczenia przyznawane jest w szczególnych przypadkach, określonych przez „Ustawę z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”.

Kiedy prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje?

Ponieważ warunkiem nabycia prawa do zasiłku chorobowego jest wystąpienie niezdolności do pracy w okresie, w którym chroni pracownika ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, pracownik, który nie był ubezpieczony, nie nabywa prawa do wynagrodzenia chorobowego. Prawo do zasiłku chorobowego nie przysługuje również, jeśli niezdolność do pracy wystąpiła w czasie trwania urlopu bezpłatnego lub wychowawczego albo przypadła w okresie odbywania czynnej służby wojskowej przez niezawodowego żołnierza. Nie przysługuje ponadto w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, tymczasowego aresztowania, czy odbywania kary pozbawienia wolności. Prawo do zasiłku nie przysługuje także w przypadku, kiedy:

  • niezdolność do pracy została spowodowana przez pracownika przez umyślne przestępstwo lub wykroczenie,
  • wyłączną przyczyną wypadku przy pracy było naruszenie przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia (spowodowane umyślnie lub wskutek niedbalstwa ubezpieczonego),
  • pracownik przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku przy pracy, będąc w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środków odurzających, czy substancji psychotropowych) albo odmówił poddania się badaniom na ich wykrycie,
  • pracownik wykonuje w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie w sposób niezgodny z jej celem (nie otrzymuje wtedy świadczenia za cały okres zwolnienia).

Jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu, ubezpieczony nie otrzymuje wynagrodzenia chorobowego za pierwsze 5 dni niezdolności do pracy. Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego, który wynosi 182 dni, świadczenie chorobowe zostaje zawieszone, ale pracownik może wystąpić z wnioskiem o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego.

Podczas trwania zwolnienia pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę (są jednak wyjątki). Warto zapoznać się z artykułem „Okres wypowiedzenia umowy o pracę – wszystko, co należy wiedzieć. Pamiętajmy, że przyjście pracownika do pracy w celu przekazania zwolnienia lekarskiego nie zalicza się do jego obecności w pracy.

W zasadzie każdy pracownik, dla własnego dobra, powinien zapoznać się z Kodeksem Pracy, aby uniknąć przykrych niespodzianek, bowiem nieznajomość prawa nie uchyla nikogo od odpowiedzialności i ewentualnych przykrych konsekwencji.

- MATERIAŁ PARTNERA -

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności