logo iszczecinek.pl

Polecamy Dworzec zmieni swoją funkcję. Tanio nie będzie Wypadek na rondzie. Rowerzysta zabrany do szpitala Złodzieje czekolady wpadli w ręce policjanta po służbie Globalnie, lokalnie, solidarnie zaprotestowali przeciwko przemocy wobec kobiet Polecamy

UTWS startuje w lipcu

07.03.2018 20:38
A A A
Zdjęcie do artykułu UTWS startuje w lipcu
fot. Krzysztof Jazewicz

W szczecineckim Kronospanie na ukończeniu są prace, związane z budową UTWS – najlepszego w branży drzewnej systemu ochrony powietrza. Instalacja diametralnie zredukuje emisje oraz zapach, powstający podczas suszenia drewna.

To obecnie jedna z kluczowych inwestycji Kronospanu, prowadzonych na terenie Polski. Firma realizuje tym samym postanowienia porozumienia, zawartego z Burmistrzem Miasta Szczecinek oraz zapisy Pozwolenia Zintegrowanego, wydanego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Innowacyjne rozwiązanie

System ochrony powietrza - UTWS - znajduje się na liście wytycznych BAT (najlepsze dostępne techniki), ale do ich spełnienia wystarczyłaby instalacja mokrego elektrofiltru. Kronospan dobrowolnie wybrał lepsze dla środowiska rozwiązanie. Jego realizacja jest wielokrotnie droższa i trwa dłużej, jednak przyniesie zdecydowanie lepsze rezultaty. UTWS to najskuteczniejszy system ochrony powietrza, jaki istnieje obecnie w zakładach produkcji płyt drewnopochodnych. Diametralnie poprawia jakość powietrza, zmniejszając emisję pyłu o ponad 90 proc. i - co istotne - niweluje także zapach i lotne związki organiczne, będące efektem suszenia drewna.

Uruchomienie UTWS już za kilka miesięcy

W trakcie jest finalizacja modernizacji suszarni na linii do produkcji płyt wiórowych. Kronospan jest na etapie montażu zasadniczych elementów składowych systemu UTWS. To ogromne przedsięwzięcie. Ciężar samej instalacji - bez fundamentów - wynosi 2 000 ton. Tyle, ile 20 domów jednorodzinnych. W maju planowane jest uruchomienie systemu UTWS. Proces przełączenia na nową instalację będzie wymagał zatrzymania produkcji na około 10 dni. W tym czasie nastąpi podłączenie suszarni do układu UTWS. Nowa instalacja rozpocznie pracę 10 lipca 2018 roku.

Rozmowa ze Zbigniewem Klugiewiczem, kierownikiem ds. ochrony środowiska w Kronospan Szczecinek

Co jest źródłem uciążliwości w aktualnie działającej suszarni płyt wiórowych?

Proces suszenia drewna w strumieniu gorących gazów powoduje uwalnianie substancji organicznych, zawartych w drewnie, w tym substancji aromatycznych o charakterystycznym zapachu drewna, a także pyłu, którego emisja jest obecnie ograniczana przy pomocy baterii odpylaczy cyklonowych. Dotychczas stosowana technologia oczyszczania nie pozwala na usunięcie charakterystycznego zapachu, powstającego w procesie suszenia. UTWS znacznie przewyższa dotychczas działającą suszarnię, ponieważ ograniczy w sposób radykalny dotychczasowe emisje z linii do produkcji płyt wiórowych. Wiele istniejących dziś uciążliwości zostanie zredukowanych do minimum.

Czym jest UTWS?

System UTWS jest połączeniem zamkniętego obiegu suszarni obrotowej z wymiennikiem ciepła, z odrębnym obiegiem źródła ciepła i elektrofiltrem. Z obiegu suszarni zostaje zlikwidowany komin i palnik. Ich miejsce zajmuje nowoczesny wymiennik ciepła, a obieg gazów zostaje zamknięty.

Jakie zadanie ma wykonać UTWS?

Po pierwsze: oczyścić strumień gazów spalinowych z pyłu i utlenić/dopalić substancje organiczne. Po drugie: wysuszyć zrębki, które są surowcem do produkcji płyt wiórowych.

Dlaczego UTWS jest tak skutecznym rozwiązaniem, jeśli chodzi o ochronę powietrza?

Łączne zastosowanie wszystkich wyżej wymienionych rozwiązań pozwala w jednej instalacji rozwiązać dzisiejsze problemy, to jest: emisję do atmosfery pyłu i związków organicznych, w tym substancji aromatycznych.

Co w praktyce oznacza dla mieszkańców Szczecinka uruchomienie UTWS?

Przede wszystkim redukcję pylenia i emisji lotnych związków organicznych z suszarni płyt wiórowych. Redukcję, zdecydowanie wychodzącą poza minimalne wymagania BAT. Z doświadczeń w innych zakładach Kronospan na świecie, np. w Luksemburgu, Czechach i Niemczech wiemy, że UTWS przyniesie odczuwalne korzyści.

Tak wygląda budowa UTWS w mieleckim zakładzie Kronospan

Biuro Prasowe Kronospan

 
 

Popularne tematy w dziale Aktualności