logo iszczecinek.pl

Polecamy Na Trzesiecku pojawiła się plama oleju [WIDEO] Wstrząsający film ukazujący długotrwałe zabijanie świń młotkiem [UWAGA BARDZO DRASTYCZNY FILM] Kronodrzewko, czyli ekologia przez zabawę Polecamy

Sesja Rady Powiatu. Nowa wiceprzewodnicząca, nagrody dla szkół i klubów sportowych, pytania radnych

19.05.2017 10:56
A A A
Zdjęcie do artykułu Sesja Rady Powiatu. Nowa wiceprzewodnicząca, nagrody dla szkół i klubów sportowych, pytania radnych
fot. Piotr Rozmus

Tuż przed rozpoczęciem wczorajszych (18.05) obrad 36. sesji Rady Powiatu miał miejsce bardzo miły akcent, bowiem Starosta Krzysztof Lis wręczył nagrody klubom oraz szkołom, które odnotowały najlepsze wyniki w sportowej rywalizacji w roku 2016. Starosta przypomniał, że w roku ubiegłym Powiat Szczecinecki zajął 107 miejsce w kraju we Współzawodnictwie Sportowym Dzieci i Młodzieży, co daje 8 miejsce w województwie zachodniopomorskim. We współzawodnictwie klubów sportowych  uczestniczyły łącznie 3474 kluby. Zgodnie z propozycją Powiatowej Rady Sportu uhonorowane zostały trzy najlepsze kluby sportowe z terenu powiatu szczecineckiego:

1.  Uczniowski Ludowy Klub Sportowy TAEKWONDO w Bornem Sulinowie (185 miejsce w kraju, 155,5 punkty). Nagrodę ( sprzęt sportowy -  tarcze do taekwondo, ochraniacze tułowia o  wartości 3.000,00 zł) odebrał prezes i trener klubu Dariusz Skiba.

2.  Ludowy Klub Kajakowy „Hubertus” (861 miejsce w kraju, 46 punktów). Nagrodę (sprzęt sportowy o wartości 2.000 zł -  dwa zegarki sportowe Polar) odebrał  prezes i trener klubu  Dorota Kwaśniewska.

3.  Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Pomerania Szczecinek (894 miejsce w kraju, 44,00 punkty). Nagrodę ( sprzęt sportowy o wartości 1.000,00 zł – kolce lekkoatletyczne) odebrał prezes i trener stowarzyszenia Andrzej Juniewicz.

Najlepsze wyniki w ramach współzawodnictwa szkół osiągnęły:

1. Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Szczecinku (16 miejsce w województwie zachodniopomorskim, 105 punktów). Nagrodę (sprzęt sportowy o wartości 500,00 zł - piłki do siatkówki i piłki nożnej) odebrała dyrektor szkoły Danuta Wachowicz – Kram.

 2. Gimnazja:

Gimnazjum nr 2 w Szczecinku (32 miejsce w województwie zachodniopomorskim, 92 punkty) – Nagrodę (sprzęt sportowy o wartości 500,00 zł - kije do unihokeja) odebrał dyrektor szkoły Rafał Stasik.

 3. Szkoły ponadgimnazjalne:

1. I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku (9 miejsce w województwie zachodniopomorskim, 149 punktów)  – Nagrodę (sprzęt sportowy o wartości 600,00 zł - stroje sportowe) w imieniu dyrektora szkoły odebrał nauczyciel wychowania fizycznego Tomasz Mazur.

2. Zespół Szkół Nr 6 im. St. Staszica w Szczecinku (18 miejsce w województwie zachodniopomorskim, 124 punkty) – Nagrodę (sprzęt sportowy o wartości 500,00 zł - rakiety i piłeczki do tenisa stołowego, siatka do tenisa stołowego, stoper) odebrał dyrektor szkoły Janusz Sienkiewicz.

3. Zespół Szkół Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku ( 23 miejsce w województwie zachodniopomorskim, 114 punktów) – Nagrodę (sprzęt sportowy o wartości 400,00 zł - piłki do piłki ręcznej) odebrała dyrektor szkoły Edyta Wojnicz.

Po rozpoczęciu przez Przewodniczącą Rady Powiatu Dorotę Chrzanowską obrad i  uregulowaniu spraw organizacyjnych swoje interpelacje przedstawiło dwoje radnych. Jako pierwsza głos zabrała radna Joanna Pawłowicz, która  poruszyła kwestię obowiązującego na ulicy Kościuszki ograniczenia prędkości do 70 km/h. Radna stwierdziła, iż jest to miejsce newralgiczne, w którym panuje wzmożony ruch zarówno pieszy jak i kołowy i niedawno wprowadzone przepisy stwarzają realne zagrożenie.

Starosta odnosząc się do zapytania na wstępie przypomniał, iż takie rozwiązanie podyktowała konieczność wyznaczenia odcinka na którym zdający egzamin na prawo jazdy będą mogli  „rozpędzić się” do rzeczonych 70 km/h. Wybranie w tym celu fragmentu drogi powiatowej pozwoliło zaoszczędzić wiele czasu i ułatwiło znacznie kwestie proceduralne zmierzające do utworzenia w Szczecinku filii ZORD. Starosta dodał, iż uruchomi procedurę wyznaczenia innego odcinka – najpewniej będzie to fragment obwodnicy połączonej z drogą 172.

Drugie pytanie radnej Pawłowicz dotyczyło budynku po dawnej szkole budowlanej. Radną interesowały przyszłe losy obiektu. Starosta przypomniał o porozumieniu jakie Powiat zawarł z Politechniką Koszalińską, której użyczył tzw. byłe schronisko oraz salę gimnastyczną. W przyszłości uczelnia przeniesie się do Centrum Innowacji, które zamierza wybudować firma Koronospan. Starosta zdradził, iż pomysłów na wykorzystanie budynku jest co najmniej kilka. Najbardziej prawdopodobnym jest utworzenie domu pomocy społecznej dla osób psychicznie chorych.

Biorąc pod uwagę politykę obecnego rządu i ustawę „Za życiem” powinniśmy pomyśleć o osobach zaburzonych, chorych psychicznie, których funkcjonowanie uzależnione jest  od ich najbliższych. Co się stanie kiedy członków ich rodzin zabraknie? – pytał retorycznie Starosta. – Już teraz powinniśmy przedsięwziąć pewne kroki i pomysł utworzenia takiego ośrodka byłby jak najbardziej zasadny.

Starosta przypomniał również radnej, iż na wniosek i prośbę dyrektora szczecineckiej Szkoły Muzycznej im. Oskara Kolberga w lokalach dawnej „budowlanki” kształcą się młodzi muzycy. Z gościnności Powiatu korzystać będą do końca roku szkolnego kiedy to zaplanowano finał trwającego w szkole muzycznej remontu.

Z kolei radny Wójcik pytał o sprawy związane ze szczecineckim PKS. Radnego interesowały spotkania Starosty z załogą spółki oraz zmiany na stanowisku prezesa. Starosta zdradził szczegóły rozwiązania umowy z Haliną Mozolewską i przybliżył przebieg spotkania z pracownikami. Poinformował, że nowy prezes zacznie pracę najpóźniej 1 czerwca, po czym zapewnił, iż głównym celem Zarządu Powiatu jest podźwignięcie spółki z kryzysu i skupienie całej uwagi na planie naprawczym.

Następnie radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej Powiatu Szczecineckiego wraz z rekomendacjami będącymi podstawą planowania budżetu na rok następny. Podczas obrad obecna była dyrektor PCPR Małgorzata Kubiak – Horniatko. Zaraz potem dyrektor Samorządowej Agencji Promocji i Kultury Kamil Klimek przedstawił radnym informację o zrealizowanym w roku ubiegłym zadań z zakresu kultury i promocji. Wystąpienie dyrektora i całokształt jego pracy zostały bardzo wysoko ocenione przez radnych. Radny Wójcik korzystając z okazji postanowił wyrazić swój protest odnośnie zbliżającego się koncertu zespołu Behemot, w wyniku czego na sali obrad rozgorzała gorąca, ale w gruncie rzeczy bezowocna dyskusja, którą Przewodnicząca Dorota Chrzanowska zdecydowała się szybko ukrócić. 

Kolejny  punkt obrad dotyczył realizacji porozumienia w sprawie prowadzenia Biblioteki Powiatowej za rok 2016. Tuż przed częścią uchwałodawczą radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku,  udzielonych dotacjach na realizację zadań własnych powiatu szczecineckiego i ich wykorzystaniu.

Piotr Rozmus

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności