logo iszczecinek.pl

Polecamy Tajemniczy zbiornik i ciche tankowanie na bazie PKS W poniedziałek strajk ostrzegawczy kierowców PKS Główna wygrana w Mini Lotto padła w Szczecinku Kolejny pijany kierowca ciężarówki na ulicach Szczecinka. Miał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów Polecamy

Sesja budżetowa w powiecie [WIDEO]

23.12.2017 19:07
A A A
Zdjęcie do artykułu Sesja budżetowa w powiecie [WIDEO]
fot. iszczecinek.pl

To już tradycja, iż na kilka dni przed Bożym Narodzeniem do Szczecinka dociera Betlejemskie Światełko Pokoju. Wczorajsza (21.12), 44. sesja Rady Powiatu przebiegała w blasku symbolicznego płomyka, który szczecineccy harcerze przekazali przewodniczącej Rady Powiatu Dorocie Chrzanowskiej. Ogień po raz pierwszy zawitał do naszego kraju przed 27 laty za pośrednictwem skautów austriackich i od tamtej pory  polscy harcerze dzielą się jego ciepłem ze wszystkimi, którzy wyczekują go z utęsknieniem. Hasło tegorocznej sztafety Betlejemskiego Światełka Pokoju brzmiało: „Światło jest w nas”.

Nie był to jedyny miły akcent tego dnia, bowiem tuż po wizycie harcerzy, starosta Krzysztof Lis uhonorował najlepszych uczniów oraz przyznał nagrody w dziedzinie kultury i sportu.

I tak wyróżnieni zostali:

Stypendium dla ucznia

1. Tymon Stański – I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Elżbiety w Szczecinku

2. Filip Aleksandrowicz – Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinku

3. Aleksandra Agnieszka Mazur – Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze

Stypendium dla studenta

Szymon Jakubiec – Politechnika Poznańska

Nagroda w dziedzinie sportu

1. Filip Weckwert – Ludowy Klub Kajakowy „Hubertus”

2. Natalia Droździel – Ludowy Klub Kajakowy „Hubertus”

3. Paweł Szypulski – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Taekwondo w Bornem Sulinowie

4. Jacek Roman Biegański – Szczecinecki Klub Karate Kyokushin

5. Jakub Dąbrowski – Szczecinecki Klub Wakeboardowy Kabel

Nagroda w dziedzinie kultury

Daria Adamczewska – Zespół Szkół Nr 1 im. komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku

Tuż po rozpoczęciu regularnych obrad swoje interpelacje przedstawiło trzech radnych. Jako pierwszy przy mównicy pojawił się radny Jakub Hardie – Douglas, który wyraził swoje zaniepokojenie stanem dróg spełniających rolę szlaków zastępczych w związku z trwającą aktualnie budową obwodnicy. Ciągnące się równolegle wzdłuż Eldy arterie są rozjeżdżone i jedynie fragmentarycznie wyłożone płytami jumbo, co stanowi niebezpieczeństwo dla ich użytkowników. Radny zwrócił się z prośbą do dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Włodzimierza Fila o ingerencję w tej sprawie i monitowanie głównego wykonawcy inwestycji firmy Eurovia. Radny Jakub Hardie – Douglas zwrócił również uwagę na zły stan dróg i poboczy u wylotu Bugna, gdzie z kolei największy problem stanowią zastoiny wody. Na prośbę starosty Krzysztofa Lisa na interpelacje odpowiedział dyrektor Fil.

Radny Jakub Hardie – Douglas nie był jedynym, który w interpelacji poruszył kwestię dróg. Uczynił to również radny Janusz Babiński, który odniósł się do zasłyszanej informacji o planach wybudowania nowej drogi prowadzącej do Parsęcka. W tym przypadku szczegółowej odpowiedzi udzielił starosta, który w wyjaśnił, iż inwestycję o której mowa prowadzić będzie gmina Szczecinek i chodzi o 650 metrowy odcinek łączący drogę wojewódzką nr 172 z kopalnią kruszyw, która zamierza partycypować w kosztach  zadania. Jak podkreślił starosta, Powiat Szczecinecki również rozważa taką ewentualność i plany są optymistyczne.

Ostatnią interpelację tego dnia przedstawił radny Grzegorz Poczobut, który w imieniu mieszkańców, próbował dociec dlaczego świąteczne iluminacje pojawiły się jedynie na części przydrożnych latarń ulicy Warcisława IV…  Starosta oznajmił, iż o udzielnie odpowiedzi poprosi burmistrza Szczecinka Jerzego Hardie – Douglasa.

Zaraz potem przyszedł czas na podjęcie pierwszej uchwały tego dnia, a ta dotyczyła wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości znajdującej się przy ulicy Artyleryjskiej 9. Zanim ją podjęto, przy mównicy pojawiła się radna Joanna Pawłowicz, która przedstawiła  stanowisko radnych klubu Razem dla Szczecinka, którzy uważają, iż sprzedaż obiektów po dawnej szkole budowlanej może nie być najlepszym pomysłem. Radni opozycyjni obawiają się, iż w kontekście reformy edukacji, w szkołach Powiatu Szczecineckiego może zabraknąć miejsc dla uczniów. Zdaniem radnych aktualnie już brakuje sal dydaktycznych i poniekąd jest to pokłosie utworzenia ZST. Radna Pawłowicz pytała również dlaczego zrezygnowano z pomysłu utworzenia przy ulicy Artyleryjskiej  DPS - u dla osób chorych psychicznie.

Szczegółowych odpowiedzi na wszystkie pytania udzielił  starosta Krzysztof Lis, który wyznał, że połączenie ZS nr 3 i ZS nr 5 było bardzo dobrym i przemyślanym działaniem. Starosta uspokajał, iż nie ma obawy, że w placówkach zabraknie uczniom przestrzeni i przypomniał, że w roku 2004 do szkół uczęszczało niemalże 4,5 tys. uczniów. Obecnie w szkołach Powiatu Szczecineckiego uczy się 2,5 tys. uczniów.  Starosta wspomniał również o wszelkich inwestycjach (Centrum Praktyk Zawodowych), które znacznie poprawią warunki lokalowe ZST, a same kształcenie wzniosą na zupełnie nowy, nieosiągalny wcześniej poziom. Odnośnie zaniechania utworzenia DPS, starosta wyjaśnił, iż niestety ani budżet państwa, ani Regionalny Program Operacyjny nie przewidują uruchomienia nowych  placówek tego typu. Starosta wspomniał, że niebawem trzeba będzie zmniejszyć liczbę dzieci w domach dziecka z 30 do 14. Wówczas DPS dla osób psychicznie chorych mógłby powstać na ulicy Wiatracznej. Starosta zdradził również, że roczny koszt utrzymania budynków po dawnej szkole budowlanej to  250 – 300 tys. rocznie.

Następnie, w części obrad poświęconej przyszłorocznemu budżetowi starosta Krzysztof Lis posiłkując się prezentacją, skrupulatnie przedstawił radnym jego szczegóły. Należy podkreślić, że ten pod wieloma względami będzie rekordowy. Po stronie dochodów zamknie się kwotą ponad 118 mln zł, zaś wydatki oszacowano na  120 mln zł. Na wydatki inwestycyjne Powiat Szczecinecki zamierza wydać ponad 30 mln zł, co stanowić będzie 24% całego budżetu. Prawie 13 mln zł  zostanie przeznaczone na budowę infrastruktury drogowej i ten fakt w sposób szczególny docenili radni. Dla porównania warto przypomnieć, że w roku 2017 ogólnie na inwestycje Powiat Szczecinecki wydał ponad 11,5 mln zł.

Po kilkunastominutowej dyskusji uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2018 podjęto stosunkiem głosów 14 „za” przy 3  „wstrzymujących się”.

W dalszej części obrad radni podjęli jeszcze dwie uchwały: o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego  na lata 2017 – 2020” oraz o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017.

Na zakończenie przewodnicząca Dorota Chrzanowska złożyła radnym życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i poinformowała, iż ostatnia w tym roku sesja Rady Powiatu odbędzie się 29 grudnia.

Piotr Rozmus

WIDEO - TV ZACHÓD

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności