logo iszczecinek.pl

Polecamy Kolejne pieniądze dla PKS-u z powiatu Druhowie z jednostki OSP na tropie podpalacza słomy. Podejrzewany jest ich kolega! Latem do Uzdrowiska Połczyn Polecamy

Raport z budowy obwodnicy Szczecinka [WIDEODRON]

03.10.2017 07:54
A A A
Zdjęcie do artykułu Raport z budowy obwodnicy Szczecinka [WIDEODRON]
fot. Axis Geodezja

Już 9 miesięcy minęło od rozpoczęcia budowy obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi S-11. Prace cały czas posuwają się do przodu. Obecnie na budowę realizowaną przez Eurovię Polska i Warbud wydano przeszło 53 mln zł co stanowi 20,20% kwoty kontraktowej. Jak przebiegają prace i jaki jest ich postęp, tego dowiemy się z najnowszego, wrześniowego raportu z budowy. Zachęcamy też do obejrzenia najnowszego lotu inspekcyjnego nad 12-kliometrowym odcinkiem budowy.

Prace projektowe

Trwa proces zatwierdzania dokumentacji wykonawczej do realizacji: Projektu Wykonawczego i Specyfikacji Technicznych, które są jego częścią. Składane są wnioski o zatwierdzenie Programów Zapewnienia Jakości, zatwierdzenia materiałów i innych dokumentów wykonawcy. W poprzednim okresie trwały prace organizacyjno-przygotowawcze niezbędne do przejęcia nieruchomości, w tym spisywanie protokołów zdawczo-odbiorczych działek, które na czas robót zostaną wykorzystane na cele budowlane.

Prace drogowe

W minionym okresie w branży drogowej przeprowadzano m.in  zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, wykonanie wykopów z wywozem, wymiany gruntu, wykonanie nasypu, prace przygotowawcze do wykonania przejścia przez tory dla pieszych, transport materiałów sypkich (piasek i kruszywo) na plac składowy w okolicy węzła Szczecinek Śródmieście, stabilizację podłoża, wykonanie platformy roboczej. Drogowcy zajęli się także udrażnianiem rowów, z których wypompowywano wodę oraz naprawiali drogi technologiczne.

W zakresie robót branżowych przeprowadzano budowę przepustu na drodze DK11, przebudowę sieci wodociągowej, włączenie do magistrali DN500, przebudowę sieci gazowej oraz teletecznicznej.

Roboty mostowe

W zakresie robót mostowych wykonywano betonowanie fundamentów na obiektach WD6 i M8 [zobacz mapę], zbrojenie i deskowanie korpusów na obiekcie E11, zbrojenie słupów i prace przygotowawcze na podporze na obiekcie WD10, platformy pod palownice na obiekcie M3, wymianę gruntów na obiekcie K2, zbrojenie fundamentów na obiekcie WD5, podkłady betonowe na WD7, zbrojenie i betonowanie na obiektach PP1 i PP1A oraz wykopy pod fundamenty na obiektach PP7 i PP7A.

 

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności