logo iszczecinek.pl

Polecamy Burmistrzowie rozmawiali z marszałkiem o wsparciu inwestycji „Belferska grypa” dopadła nauczycieli z SP7 Terapia kręgosłupa w Hotelu Viki. Zaproszenie Polecamy

Radni zdecydowali o udzieleniu pożyczki i poręczeniu kredytu obrotowego spółce PKS Szczecinek

06.04.2018 10:09
A A A
Zdjęcie do artykułu Radni zdecydowali o udzieleniu pożyczki i poręczeniu kredytu obrotowego spółce PKS Szczecinek
fot. Piotr Rozmus

Wczoraj (05.04), zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Powiatu. Powiatowi radni spotkali się, aby zdecydować  o poręczeniu spółce PKS Szczecinek kredytu obrotowego w wysokości 1 140 000, 00 zł oraz o zwiększeniu pożyczki o dodatkowe 500 tys. zł. Pierwsze, miało umożliwić spółce dalsze funkcjonowanie, drugie zaś pozwolić na uruchomienie transportu osobowego w ramach umowy z Flix Polska Sp. z o.o. oraz transportu towarowego w ramach umowy z Silva Sp. z o.o. Choć stosowne uchwały podjęto, to tak jak można się było spodziewać swój sprzeciw wyrazili radni z klubu Razem dla Szczecinka. I to właśnie przedstawiciele tego ugrupowania mieli najwięcej pytań i wątpliwości, w wyniku czego rozgorzała dość emocjonalna dyskusja. Jeszcze przed sesją radna Joanna Pawłowicz zwróciła się do starosty Krzysztofa Lisa z prośbą o przedłożenie wszelkich szczegółów dotyczących umowy jaką szczecinecki PKS ma zawrzeć z firmą Silva. Starosta wyjaśnił m.in., że wylizingowanych zostanie 10 samochodów ciężarowych wraz z naczepami. Według szacunków będą one pokonywać miesięcznie ok. 98 tys. kilometrów, co pozwoli wygenerować przychód w wysokości 392 tys. zł. Starosta przypomniał również, że aktualnie 5 ciągników siodłowych już świadczy usługi na terenie Danii. Przedstawienie tożsamych danych dotyczących umowy, którą spółka zawrze z Flix Polska Sp. z o.o, nie było możliwe, bowiem kontrakt został obwarowany klauzulą tajności.

Materiał TV Zachód

Radny Jerzy  Dudź z kolei przyznał,  że „powoli zaczyna tracić rachubę” w kwestii wszelakich pożyczek i innego rodzaju wsparcia oferowanego spółce. Zaznaczył otwarcie, że udzielanie kolejnego w łącznej kwocie w wysokości pond 1,6 ml zł będzie błędem, dlatego też radni z klubu Razem dla Szczecinka głosować będą „przeciw” takiemu rozwiązaniu. Starosta Krzysztof Lis prosił, aby radny Dudź przede wszystkim zwrócił uwagę na podstawową różnicę między poręczeniem kredytu obrotowego, a udzieleniem pożyczki…

Dzisiaj praktycznie trudno byłoby wskazać spółkę, większe przedsiębiorstwo, które w bieżącym funkcjonowaniu nie wspierałoby się kredytem obrotowym. Jest to normalna forma wsparcia – wyjaśnił  starosta i dodał: Już w roku ubiegłym udzieliliśmy poręczenia. Takie są teraz procedury i każdy bank wymaga tego rodzaju zabezpieczania. Spółka wywiązała się ze spłaty, a samorząd powiatowy nie dołożył do tego nawet złotówki (…)

Starosta odniósł się również do kwestii pożyczek, których samorząd powiatowy udzielał spółce od 2013 roku.

Wszystkie pożyczki były terminowo spłacane. Co więcej, spółka musiała zapłacić również stosowne odsetki. I tak: w czerwcu 2013 udzieliliśmy pożyczki w wysokości 500 tys. zł. Została ona zwrócona  w grudniu 2013 z otrzymanej dopłaty kapitału. Kolejne 500 tys. zł  pożyczyliśmy w kwietniu 2014 roku. One również zostały zwrócone wraz z odsetkami w wrześniu 2014 roku z otrzymanej dopłaty kapitału. W marcu 2015 roku również pożyczyliśmy spółce 500 tys. zł, tym razem w pięciu transzach i one także zostały spłacone wraz z odsetkami z działalności bieżącej (ze środków pochodzących z otrzymanej przeterminowanej zapłaty z Eurolines, z dopłat do biletów ulgowych) oraz z działalności inwestycyjnej (zamiana działek i zamiana leasingów autobusów MAN rocznik 2012 na autobusy MAN rocznik 2015). Rok później uruchomiliśmy pożyczkę w wysokości 800 tys. zł i została ona spłacona w listopadzie 2016 roku. Kolejne dwie pożyczki w wysokości 800 tys. zł uruchomiliśmy odpowiednio w 2017 i 2018 roku (…)

Gdy radny Jerzy Dudź otrzymał odpowiedź (wydawać by się mogło satysfakcjonującą) dotyczącą kwestii finansowej, poruszył kolejną, którą można by określić mianem … wzajemnych zależności i konfliktu interesów. Radny przyznał, iż w partnerstwie z firmą Silva dopatruje się pewnego niebezpieczeństwa. Otóż należy ona do grupy kapitałowej  Kronospan, dlatego też w ocenie radnego wszelkie późniejsze postępowanie Powiatu względem przedsiębiorstwa może być … mało transparentne.

Starosta i w tym przypadku udzielił wyczerpującej odpowiedzi. Spokojnie aczkolwiek stanowczo wyjaśnił, iż nie znajduje racjonalnego poparcia dla tego typu sugestii. Przypomniał, że Powiat nie wydaje żadnych decyzji odnośnie ochrony środowiska. (Czyni to bowiem samorząd województwa) Powiat nie wydaje również pozwoleń wodno prawnych, bowiem od pewnego czasu zajmuje się tym  stosunkowo nowy podmiot jakim jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Pozostaje ewentualnie kwestia hałasu i pozwoleń na budowę. Jednak wszelkie postępowanie w tym zakresie można skrupulatnie prześledzić.

Na sam koniec radny Tomasz Wójcik wrócił do przeszłości i poprosił o wyjaśnienie szczegółów dotyczących powstawania regulaminu wynagrodzeń w spółce PKS Szczecinek. W tym wypadku odpowiedzi udzielił wicestarosta Marek Kotschy.

Piotr Rozmus / Starostwo Powiatowe w Szczecinku

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności