logo iszczecinek.pl

Polecamy Zużyli 5 tysięcy ton szyn i ponad 100 tysięcy ton tłucznia. Jesienią pociągiem do Runowa Pomorskiego bez utrudnień Policyjny pościg za hondą. Co kierowca miał na sumieniu? Światowy Dzień Zespołu Downa przed szczecineckim ratuszem Nowy żłobek od września w Trzesiece Polecamy

Podpisano porozumienie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych

17.03.2018 18:15
A A A
Zdjęcie do artykułu Podpisano porozumienie w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych
fot. Mateusz Grzeszczuk

Dyrektor szczecińskiego Oddziału GDDKiA Łukasz Lendner, Zastępca Komendant Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacek Rudziński oraz Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła podpisali trójstronne porozumienie służące poprawie współdziałania podczas zdarzeń drogowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest sprawą priorytetową, dlatego tak ważne jest doskonalenie współpracy służb w tym zakresie – powiedział Łukasz Lendner Dyrektor GDDKiA O/Szczecin.

Celem porozumienia jest ujednolicenie i standaryzacja zasad współpracy służb w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa na drogach krajowych w województwie zachodniopomorskim. Strony w zakresie swoich kompetencji zobowiązują się do współdziałania, polegającego na koordynowaniu przedsięwzięć służących zapobieganiu i usuwaniu skutków drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych.

Strony określiły m.in. zasady wymiany informacji o aktualnej sytuacji na drogach województwa, a także o utrudnieniach i wypadkach na drogach. Wiele miejsca poświęcono uszczegółowieniu zasad współpracy podczas zdarzeń drogowych, eliminowaniu czynników sprzyjających powstawaniu zagrożeń, ale także o współdziałaniu w ramach akcji edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Podpisane porozumienie uwzględnia zapisy porozumień Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z Komendantem Głównym PSP (z 15 grudnia 2017) i Komendantem Głównym Policji (z dnia 25 stycznia 2017), o współdziałaniu służb. Porozumienia te służą poprawie stanu bezpieczeństwa na drogach krajowych, usprawnieniu systemu przepływu informacji o zagrożeniach, a także lepszemu współdziałaniu służb podczas zdarzeń na drogach.

Mateusz Grzeszczuk / GDDKiA

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności