logo iszczecinek.pl

Polecamy 40-centymetrowe dziury na parkingu Działacze Terry wręczyli ministrowi środowiska pismo. Co w nim było? Tak będą wyglądały wypożyczalnie rowerów Innowacyjny system ochrony powietrza w Kronospan Polecamy

Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego

26.07.2017 16:47
A A A
Zdjęcie do artykułu Obradował Zarząd Powiatu Szczecineckiego
fot. Piotr Rozmus

Dzisiejsze (26.07) posiedzenie Zarządu Powiatu Szczecineckiego otwierał punkt poświęcony zaakceptowaniu projektów uchwał Rady Powiatu, które dotyczyły:

1) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2017-2020;

2) uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2017;

3) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Szczecineckiego na lata 2017 – 2028 w związku z koniecznością zmiany zadania w ramach kontraktu samorządowego pn.: „Szczecinecki eksperyment - zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku” zgłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, OŚ IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA, Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych w części dotyczącej terminów realizacji.

4) zmiany uchwały w  sprawie  zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2017 r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym na sfinansowanie zadań inwestycyjnych  zaplanowanych do realizacji  w 2017 r.

W części uchwałodawczej podjęto następujące uchwały w sprawie:

1) powołania dyrektora Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku,

2) udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku,

3) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację usługi – pełnienie funkcji asystenta koordynatora projektu pn. „Dobry klimat dla zawodowców” - wsparcie szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Szczecineckiego oraz projektu „Mówię bez słów” – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Piotr Rozmus

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności