logo iszczecinek.pl

Polecamy Zderzenie dwóch samochodów przed kinem [WIDEO] Atak zimy w powiecie szczecineckim Nowy żłobek na 40 miejsc Terapia kręgosłupa w Hotelu Viki. Zaproszenie Polecamy

Nagroda ministra dla PCPR

23.11.2016 09:34
A A A
Zdjęcie do artykułu Nagroda ministra dla PCPR
fot. Starostwo Powiatowe w Szczecinku

21 listopada, w Dzień Pracownika Socjalnego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku miało podwójny powód do świętowania. Dyrektor PCPR Małgorzata Kubiak – Horniatko wraz ze starszym pracownikiem socjalnym Moniką Dacio oraz starszym specjalistą ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Patrycją Ścirka gościły w Warszawie, aby podczas uroczystej Gali z rąk Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odebrać nagrodę dla całego zespołu za wybitne i nowatorskie rozwiązania zastosowywane w szeroko pojętej polityce społecznej.

Dyrektor wielokrotnie powtarzała, że ma wyjątkową kadrę. Tym bardziej cieszy, że ta wyjątkowość została dostrzeżona i doceniona na najwyższych szczeblach.

-Działania Centrum zostały dostrzeżone w szeroko pojętej działalności wsparcia dziecka i rodziny, przeciwdziałania przemocy oraz wsparcia osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży uczącej się – mówi Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Kubiak – Horniatko. - Dostrzeżono szereg działań pozaustawowych, które często wykonywane są poza godzinami urzędowania. To niewątpliwie jednoczy kadrę i daje poczucie wspólnego czynienia dobra. Wieloletnia organizacja dobroczynnej imprezy pod hasłem Tabor Świętego Mikołaja czy organizacja Małego festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja nie pozostały niedostrzeżone. Rzadkie to bowiem, aby cały zespół pracowniczy tak mocno angażował się w integrację i wsparcie osób tego wymagających.

-Wy jesteście tymi, którzy muszą każdego dnia - bez względu na to, co się dzieje, jaka jest sytuacja - pokazywać innym uśmiech i serce, bo taka jest wasza rola, misja, służba – mówiła premier Beata Szydło podczas uroczystości.

Zadania realizowane w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku daleko wykraczają poza ramy określone obowiązującymi przepisami. Na szczególne uznanie zasługują działania zmierzające do rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej. Tylko w roku 2016 na terenie powiatu powstały cztery rodzinne domy dziecka. Rozwijane przez PCPR rodzinne formy opieki rzeczywiście traktowane są jako formy tymczasowe, trwające do momentu odzyskania dzieci przez rodziców biologicznych. Tylko przez ostatnie 3 lata do domów rodzinnych powróciło 39 małoletnich. PCPR przywiązuje dużą wagę do wsparcia rodzinnych form opieki zastępczej organizując szkolenia, warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze, grupę samopomocową, wsparcie wolontarystyczne, np. korepetycje dla dzieci. Na uwagę zasługuje również, organizowana już od wielu lat, impreza dobroczynna pn. Tabor Świętego Mikołaja, na której corocznie 300 dzieci otrzymuje paczki świąteczne i bawi się na specjalnie zorganizowanej imprezie. W ramach inicjatywy niekonwencjonalnej, PCPR zgłosił rodzinę z terenu powiatu do programu Telewizji POLSAT „Nasz Nowy Dom”- rodzina została zakwalifikowana do programu. Szczególną troską PCPR obejmuje środowiska osób niepełnosprawnych, realizując program Aktywny Samorząd. Ciekawym przedsięwzięciem realizowanym przez PCPR jest też Festiwal Filmowy Integracja TY i Ja, integrujący środowiska osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi mieszkańcami powiatu. Działania w tym zakresie polegają na prezentacji filmów o tematyce, problemach i życiu osób niepełnoprawnych, organizacji warsztatów i spotkań autorskich. 

opr. iszczecinek.pl

 

 

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności