logo iszczecinek.pl

Polecamy Jedno dziecko, jedno drzewo. Ruszył nowy projekt leśników [WIDEO] Burmistrz popiera nauczycieli. Miasto zapłaci za dni strajkowe Są dodatkowe środki dla osób niepełnosprawnych Polecamy

Minął rok… rozmowa ze starostą Krzysztofem Lisem

18.01.2018 12:14
A A A
Zdjęcie do artykułu Minął rok… rozmowa ze starostą Krzysztofem Lisem
fot. archiwum

Przełom roku to  swoistego rodzaju punkt kontrolny, kiedy dokonuje się pewnych podsumowań i snuje się plany na przyszłość. O najważniejszych wydarzeniach minionych 12 miesięcy i o tym co wydarzy się w roku 2018, rozmawialiśmy ze starostą szczecineckim Krzysztofem Lisem.

1. Panie Starosto  nie sposób  opowiedzieć o wszystkich przedsięwzięciach Powiatu Szczecineckiego, które miały miejsce w roku 2017, ale skupmy się na tych najistotniejszych, dotyczących inwestycji, oświaty i ekonomii społecznej. Może zacznijmy od inwestycji, na które w zeszłym roku Powiat przeznaczył ponad 11,5 mln zł.  Część z nich znalazła już swój finał,  inne będą kontynuowane w roku bieżącym.

Starosta Krzysztof Lis: Na początek trzeba sobie jasno powiedzieć, że koniec roku to dla każdego samorządu wielki wysiłek. Z jednej strony - w zasadzie już od września - trwają prace nad budową budżetu roku następnego, a z drugiej  natomiast, do końca grudnia dopina się wszelkie sprawy dotyczące roku bieżącego. Mam tu na myśli sprawy zarówno związane z inwestycjami, jak i te, które dotyczą dochodów samorządów. Jeżeli chodzi o rok miniony to trzeba przyznać, że głównie skupiliśmy się na spełnieniu planów i zamierzeń zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Plan dotyczący wydatków inwestycyjnych, na które przeznaczyliśmy 11,5 mln zł, ostatecznie zamknął się kwotą ponad 9,8 mln zł. Wynikało to z tego, że po przeprowadzeniu procedur przetargowych  niektóre z inwestycji udało nam się zrealizować w ramach mniejszych środków niż pierwotnie zakładaliśmy. Ale trzeba przyznać, że powodem takiej dysproporcji był również fakt, iż nie udało nam się zrealizować zadania polegającego na przebudowie ulicy Koszalińskiej. Przeprowadziliśmy procedury przetargowe, lecz niestety okazywało się, że  propozycje oferentów przewyższają nasze budżetowe założenia dotyczące tej inwestycji. W związku z tym zmuszeni byliśmy  odstąpić od realizacji tego przedsięwzięcia i wpisać je do budżetu roku 2018.

Wydatki minionego roku dotyczyły w głównej mierze właśnie zadań drogowych, ale także budowy stadionu lekkoatletycznego przy ZS nr 6 im. Stanisława Staszica, jak  również wielu, wielu innych mniejszych przedsięwzięć, które realizowaliśmy w naszych szkołach, Domu Pomocy Społecznej czy Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie. Jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, to należy tu wspomnieć o realizacji II etapu przebudowy drogi łączącej Szczecinek (Trzesiekę)  z Mosiną. Droga została poszerzona  do 5,5 metra, ale przebudowaliśmy również dwa mosty podnosząc ich nośność, dzięki czemu aktualnie mogą się po nich poruszać pojazdy o większym tonażu. Koszt inwestycji wynosił ponad 1,8 mln zł, ale udało nam się otrzymać dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w wysokości 895 tys. zł i Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 268 tys. zł. Mogliśmy liczyć również na pomoc gminy Szczecinek, która w ramach dotacji przekazała na realizację przedsięwzięcia 300 tys. zł. Biorąc pod uwagę powyższe wsparcie, nasz wkład w realizację zadania wyniósł 370 tys. zł. Uważam to za duże osiągnięcie.

Przyznaję otwarcie, że minione 12 miesięcy były wyjątkowo trudne jeśli chodzi o budowę stadionu lekkoatletycznego powstającego przy ZS nr 6. Co chwilę piętrzyły się najróżniejszego rodzaju problemy z którymi musieliśmy się mierzyć. Przypomnę chociażby sprawę podwykonawców, którzy zeszli z placu budowy. Musieliśmy włożyć naprawdę wiele starań, aby kontynuować proces inwestycyjny. Ostatecznie się udało i wszelkie sprawy z tym związane domknęliśmy już w październiku. Generalny wykonawca (firma TAMEX)  potwierdził chęć dalszej realizacji inwestycji i zawarł stosowne umowy z nowymi podwykonawcami. Niestety przesunięciu uległ termin zakończenia zadania, z 15 listopada 2017 roku na 15 maja 2018. W zasadzie od lipca do końca roku wykonawca borykał się z wyjątkowo trudnymi warunkami atmosferycznymi. Mam tu na myśli chociażby bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Stąd taka, a nie inna decyzja. Trzeba od razu zaznaczyć, że nie wiąże się to z żadną szkodą dla  samego przedsięwzięcia i naszych planów związanych z obiektem, ponieważ pierwsze zawody na nowym stadionie planujemy rozegrać późną wiosną.

Bardzo się cieszę, że obok sztandarowych zadań, udało nam się zrealizować wiele tych mniejszych, nie wymagających aż tak dużych nakładów finansowych. Przy pomocy własnej brygady działającej przy Zakładzie Obsługi Nieruchomości przeprowadziliśmy wiele większych i mniejszych remontów w szkołach i wspomnianych wcześniej Domu Pomocy Społecznej i Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie.

Niewątpliwie duże środki finansowe wygenerowaliśmy na walkę z bezrobociem. W roku 2016 bez stałego zatrudnienia pozostawało 4198 osób, natomiast w roku 2017, już o prawie 1000 mniej.  Dysponowaliśmy bardzo dużymi środkami na realizację programów i projektów dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych. W sumie wydaliśmy ok. 15 mln zł i można zaryzykować stwierdzanie, że nie było przedsiębiorcy, który zwracając się do nas o dofinansowanie subsydiowanego  miejsca pracy nie otrzymałby wsparcia.

2. Często Pan powtarza, że aby kształcić młodych ludzi na najwyższym poziomie, samorząd powiatowy musi dokładać do oświaty. Jak to wyglądało w roku ubiegłym i jakiego rodzaju przedsięwzięcia w tej materii udało się zrealizować?

Myślę, że dzisiaj nie ma już takiego samorządu, który chcąc dobrze wywiązywać się z powierzonych mu zadań oświatowych nie ponosiłby dodatkowych wydatków w ramach własnych środków. Po pierwsze subwencja oświatowa nie wystarcza już nam na bieżące funkcjonowanie, a po drugie stanowi ona tylko dofinansowanie oświaty, która jest zadaniem własnym gminy czy powiatu. A skoro tak, to musimy dostrzegać potrzebę i konieczność nieustannego dofinansowania. Patrząc z perspektywy lat trzeba powiedzieć, że wszystkie przedsięwzięcia, których podejmowaliśmy się w obszarze oświaty niewątpliwie przyniosły nam pomniejszenie wydatków związanych z kosztami bieżącymi. Należy wspomnieć o termomodernizacji, montażu baterii fotowoltaicznych i solarnych w internatach naszych szkół.  Prawdę powiedziawszy nie wiem jak wyglądałyby nasze wydatki związane z oświatą w bieżącej działalności, gdyby nie te wszystkie przedsięwzięcia, które znacznie ograniczyły to, co wiąże się z utrzymaniem tych jednostek.

Ale trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że oświata to ciągłe inwestowanie zarówno w to, co jest związane z kadrą nauczycielską,  pedagogiczną, pomocami naukowymi, ale również w to co dotyczy infrastruktury edukacyjnej. Nie wyobrażam sobie, aby mówić o dobrej szkole nie uwzględniwszy tych trzech elementów. W mojej opinii miniony rok był bardzo dobrym rokiem dla naszych szkół. Należy wspomnieć, że mówiąc o szkoleniu ponadgimnazjalnym, my również finansujemy i utrzymujemy szkoły niepubliczne, zarówno te działające w systemie dziennym jak i zaocznym. Samorząd powiatowy z mocy ustawy finansuje Społeczne Towarzystwo Oświatowe w zakresie utrzymania liceum ogólnokształcącego, Prywatne Liceum Ogólnokształcące znajdujące się przy ulicy Klasztornej oraz kształcenie w szkołach niepublicznych dla dorosłych. Są to naprawdę spore wydatki rzędu 2,8 mln zł. Ponadto mówiąc o szeroko pojętej oświacie należy pamiętać o Poradni Psychologiczno Pedagogicznej, która kosztuje nas ok. 2 mln zł. Znacząco rozszerzyliśmy to, co jest związane z wczesnym wspomaganiem młodego człowieka i mam tu na myśli kształcenie na etapie  szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Robimy wszystko, aby pomóc dzieciom z najróżniejszymi dysfunkcjami, przekazując duże nakłady finansowe Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu. W mojej opinii jest to obecnie najlepszy ośrodek w województwie zachodniopomorskim. Trzeba jednak stanowczo podkreślić,  że mamy znakomitą kadrę, w którą nieustannie inwestujemy.

Ogromnie się cieszę, że w roku szkolnym 2017/2018 nabór do szkół powiatu szczecineckiego był wyższy o blisko stu uczniów w porównaniu do roku szkolnego 2016/2017. A przecież należy pamiętać, że wciąż odczuwamy skutki niżu demograficznego. To pokazuje, że młodzież świadomie wybiera drogę edukacyjną, którą oferujemy. Trzeba wspomnieć, że w dużej części (ok 20%) nasi uczniowie pochodzą spoza terenu naszego powiatu, a nawet z innych województw. To dla nas duża nobilitacja.

W naszych szkołach widać wysokie nakłady inwestycyjne, które ponieśliśmy nie tylko w roku 2017, ale także latach ubiegłych. Skupiając się jednak na mijających 12 miesiącach nie można zapomnieć o środkach finansowych i projektach realizowanych w ramach Kontraktu Samorządowego. Należy tu przypomnieć projekt „Mówię bez słów” dedykowany Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu. Jego celem jest  wspomaganie alternatywnych sposobów porozumiewania się uczniów z upośledzeniem umysłowym niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu. Projekt przewiduje wsparcie w zakresie doposażenia w specjalistyczny sprzęt, organizację zajęć dla uczniów, zwiększanie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia i warsztaty. Weźmie w nim udział 40 uczniów oraz 55 nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. Wartość projektu  to 521 266,95 zł przy wkładzie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 450 186,98 zł. Projekt jest już realizowany i potrwa do 2020 roku. Inny z projektów  to „Dobry klimat dla zawodowców” Celem projektu jest lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego i podniesienie jakości kształcenia do wymagań gospodarki i rynku pracy poprzez wsparcie czterech zespołów szkół kształcenia zawodowego z terenu powiatu szczecineckiego: Technikum Zawodowe w Zespole Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Szczecinku, Technikum Zawodowe w Zespole Szkół nr 2 im. Ks. Warcisława IV w Szczecinku, Techników Zawodowe przy Zespole Szkół nr 6 im. Stanisława Staszica w Szczecinku oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Technikum Zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku. Ale projekt w ramach tzw. cross - financingu za kwotę 120 tys. z zakłada również zakup dodatkowych pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia kształcenia zawodowego na najwyższym poziomie.  Wartość całego projektu to 3 812 505,24 zł przy wkładzie z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 3 431 253,90 zł.

Kolejny projekt to Szczecinecki eksperyment”, w ramach którego zaplanowaliśmy zakup wyposażenia do Ośrodka Popularyzującego Naukę w Szczecinku. Ośrodek działa pod egidą Centrum Edukacji i Rewitalizacji Jezior – Zespół Placówek Oświatowych w Szczecinku, natomiast ostatecznie zlokalizowany będzie w dwóch miejscach, na terenie Centrum i Zespołu Szkół Technicznych. Już doposażyliśmy pracownię, w której nasi uczniowie zajmują się badaniem wody i ochroną środowiska. Będziemy chcieli uruchomić specjalne koło zainteresowań zajmujące się tą  tematyką. Pod koniec grudnia uruchomiliśmy pozostałe procedury przetargowe związane z zakupem wyposażenia do pozostałych dwóch pracowni które zostaną zlokalizowane w ZST. Pierwsza pracownia to pracownia obrabiarek numerycznych CNC. Do końca kwietnia powinniśmy zakupić trzy nowoczesne obrabiarki, plus drukarkę 3D skaner i dodatkowe wyposażenie. Koszt to 1,5 mln zł. Pozostałe pracownie to pracownia nierozłącznego łączenia metali wraz z robotem spawalniczym oraz pracowania programowania i obróbki metali.  Intencja jest taka, aby nasi uczniowie mieli możliwość poznania jak dzisiaj funkcjonuje wiele przedsiębiorstw produkujących rożnego rodzaju element i komponenty  na rzecz polskiej gospodarki czy na eksport. Jeżeli dziś chcemy zaproponować przedsiębiorcy wykfalifikowanego, dobrze przygotowanego pracownika, to nasi uczniowie muszą pracować na takich samych urządzeniach, którymi dysponuje pracodawca, a może nawet i lepszych.

W 2017 wykonaliśmy wiele różnego rodzaju mniejszych inwestycji, ale też realizowaliśmy zadania związane z wymaganiami dotyczącymi PPOŻ czy innymi niezbędnymi standardami. Niewątpliwie istotnym zadaniem była przebudowa całej instalacji elektrycznej w ZST. Na to zadanie w I etapie wydaliśmy ok. 220 tys. zł. W tym roku zamierzamy zrealizować etap II, co powinno nas kosztować ok. 460 tys. zł. Przy pomocy wspomnianej już brygady remontowej Zakładu Obsługi Nieruchomości udało nam się wyremontować dwa piętra w ZS nr 1 im. KEN, dzięki czemu zapewniliśmy naszym uczniom naprawdę bardzo dobre warunki.

Każdego roku uruchamiamy nową ofertę edukacyjną, która jest odpowiedzią na oczekiwania samych uczniów, ale także rynku pracy. Znakomitym przykładem jest utworzenie w ZST kierunku technik technologii drewna, nad którym patronat objęła firma Kronospan. Dzięki temu mogliśmy zaoferować naszym uczniom stypendia, zagraniczne praktyki, dodatkowe wyposażenie naukowe. Na potrzebę nowej specjalizacji utworzyliśmy pracownię obróbki drewna.

Osobiście uważam, że w roku 2017 w sposób szczególny podeszliśmy do tego wszystkiego co związane jest z infrastrukturą edukacyjną, a w roku 2018 zamierzamy ponieść jeszcze większe środki na ten cel. 

3. W minionym roku wiele działo się również w obszarze szeroko pojętej ekonomii społecznej. Proszę powiedzieć o tym kilka słów.

Oczywiście realizacja wszelkich  inwestycji jest niezwykle istotna, ale zawsze pamiętamy o osobach  potrzebujących wsparcia w zakresie niepełnosprawności czy niedołężności. Od lat korzystamy z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w roku 2017 udało nam się napisać projekt i w jego ramach zakupić  samochód do Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym podopiecznym bezpieczny i wygodny  transport  do różnego rodzaju instytucji.  Oczywiście najbardziej prężnie w obszarze ekonomii społecznej działa Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach porozumień, które zawarliśmy z PFRON, PCPR  realizuje projekt pn. „Aktywny Samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier dotykających osoby niepełnosprawne w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

W ramach tego co jest związane z ekonomią społeczną realizujemy zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. Na ten cel wydajemy ok 2.2 mln zł. Z tego 90 % stanowią środki z PFRON, natomiast 10 % to fundusze pochodzące z budżetu powiatu. Utrzymujemy dwa  Warsztaty Terapii Zajęciowej, w Barwicach i  w Szczecinku. Za te fundusze realizujemy również zadania dotyczące likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych, ale również finansujemy zakup przedmiotów ortopedycznych, pieluchomajtek, aparatów słuchowych, a także staramy się zabezpieczyć inne tego typu potrzeby. Ekonomia społeczna to także Bank Żywności prowadzony  przez Szczecinecką Fundację Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych w pomieszczeniach udostępnionych przez PCPR. W ubiegłym roku udało nam się pozyskać prawie 800 ton żywności, którą rozdysponowaliśmy na terenie wszystkich gmin naszego powiatu. W roku 2017 podpisałem również porozumienie z burmistrzem Szczecinka i w ten sposób mogliśmy również dystrybuować żywność na terenie miasta.

Od lat również w obszarze ekonomii społecznej staramy się realizować różne projekty, dzięki którym pozyskujemy naprawdę ogromne środki finansowe. Należy tu wspomnieć o projekcie „Nawigator usamodzielnienia”, którego liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej,  a partnerem PCPR. Inne projekty, którym z kolei lideruje PCPR  to „Akademia Rodziny” czy „Aktywny Ty”. Partnerem przy tym ostatnim  jest MGOPS Barwice.

Oczywiście PCPR nieustannie realizuje zadania związane z rodzicielstwem zastępczym. Niewątpliwie w roku 2017 odnieśliśmy duży sukces, bowiem udało nam się podpisać trzy umowy na prowadzenie rodzinnych domów dziecka. Wychodzimy z tej tradycyjnej opieki domu dziecka. Dzięki temu dzieci dorastają w środowisku zbliżonym do tego, który powinna stworzyć dobrze funkcjonująca rodzina biologiczna. W rodzinnych domach dziecka przebywa od 3 do 6 dzieci. Dla mnie, wszystko to co udało nam się osiągnąć w tym obszarze to powód do zadowolenia i dumy.

4. Przejdźmy zatem do roku bieżącego. Budżet na rok 2018 prezentuje się bardzo ambitnie. Na same inwestycje Powiat planuje przeznaczyć rekordowe 30 mln zł. Przybliżmy kilka najważniejszych  przedsięwzięć, które będą realizowane w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

To prawda i od razu chciałbym zadać kłam teorii, że środki generowane na inwestycje są tak imponujące, ponieważ rok 2018 jest rokiem wyborczym. Tak pokaźne fundusze to wynik tego, że przez ostatnie dwa lata bardzo mocno pracowaliśmy nad tym, aby wiele przedsięwzięć mogło być realizowanych ze środków pozabudżetowych, unijnych czy wszelkiego rodzaju programów. Po stronie wydatków w roku 2018 mamy 120 mln zł, natomiast po stronie dochodów 118 mln zł, a zatem zakładamy pewien deficyt. Jest on wynikiem tego, że chcemy zaciągnąć kredyty, które posłużą jako udział własny przy realizacji wielu przedsięwzięć inwestycyjnych. Po stronie wydatków inwestycyjnych  faktycznie przewidzieliśmy ponad 30 mln zł, a oznacza to, że praktycznie co 4 złotówka zostanie przeznaczona na inwestycje właśnie. Prawie 13 mln zł zabezpieczyliśmy na realizacje zadań dotyczących infrastruktury edukacyjnej. I tutaj niewątpliwy boom będzie przechodził wspomniany już dzisiaj ZST, na który w roku 2018 wydamy ponad 10 mln zł. Trzeba przy tym zaznaczyć, ze ponad 8 mln zł będzie pochodziło ze środków zewnętrznych.

Oczywiście każdy obszar inwestycji jest przez nas szczegółowo opisany. Zawsze planując inwestycje staramy się wskazać te, które mają największe szanse na wsparcie z zewnętrznych źródeł finansowych. Mówimy zatem o pewnej strategii i inżynierii finansowej, bez której dzisiaj nie sposób planować tak bogatego wachlarza wszelkich inwestycji.

Inną z naszych strategicznych inwestycji jest przebudowa ulicy Trzesieckiej, która pochłonie ok. 7,6 mln zł oraz ulicy Koszalińskiej, której remont oszacowaliśmy na kwotę 1,3 mln zł.

Rok 2018 to również czas kiedy zwieńczymy inwestycję związaną z budową stadionu lekkoatletycznego. Na zadanie przeznaczymy 4,6 mln zł przy dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu w wysokości 1 mln zł. Przystąpimy też do budowy wspomnianego już Centrum Praktyk Zawodowych przy ZST. Przedsięwzięcie będzie kosztowało 5,5 mln zł, z czego 4,6 mln zł pochłoną prace budowlane, a prawie 1 mln zł zakup specjalistycznego wyposażenia. Przypomnę, że właśnie w Centrum Praktyk powstanie pracownia technologii drewna, pracownia malarska z tunelem malarskim, pracownia budowlana i pracownia obróbki ręcznej. Jeśli do tego dołożymy jeszcze wspomnianą pracownię obrabiarek CNC i pracownię spawalniczą, to wtedy możemy zauważyć jak dużo szkoła zyska w bieżącym roku. Ale skoro rząd po reformie edukacji stawia na kształcenie zawodowe, to my odpowiadamy.

W tegorocznym budżecie przewidzieliśmy wiele, różnych mniejszych przedsięwzięć. Wspominałem już o przebudowie instalacji elektrycznej w ZS nr 1 za kwotę 460 tys. zł, ale zamierzamy też przebudować 3 piętro internatu tejże szkoły. Przebudujemy także internat ZST za kwotę 150 tys. zł. Przy dofinansowaniu z PFRON zamierzamy również zakupić nowy samochód do Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy Rodzinie. Zainwestujemy w sprzęt dla Powiatowego Zarządu Dróg, niezwykle przydatny przy utrzymaniu naszych powiatowych dróg.

W zasadzie każdego roku trwającej kadencji modernizowaliśmy pracownię informatyczną, którejś z naszych szkół, przeznaczając na ten cel ok. 100 tys. zł. Chcielibyśmy, aby w tym roku było podobnie. Kwotę 200 tys. zł przeznaczyliśmy na przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej przy realizacji najróżniejszych przedsięwzięć przewidzianych na  lata 2019 – 2020. Już teraz musimy o tym myśleć, więc zleciłem przygotowanie takiej dokumentacji pod przebudowę drogi powiatowej i mostu w miejscowości Kądzielnia w gm. Borne Sulinowo, pod przebudowę mostu i drogi w miejscowości Dziki w gminie wiejskiej Szczecinek, a także pod budowę sali gimnastycznej w ZS nr 1 im. KEN. Ponieważ w  związku z reformą oświaty wydłuży się nam proces kształcenia, niebawem w szkole będzie brakować przestrzeni do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Musimy się zatem do takiego przedsięwzięcia odpowiednio przygotować, mając oczywiście na uwadze, że na jego realizację będziemy się starać uzyskać wsparcie w Ministerstwie Sportu. Podobnie sprawa będzie wyglądać przy planowanej modernizacji sal gimnastycznych i boisk przy ZS nr 2 im Warcisława IV  w Szczecinki i ZS nr 7 w Białym Borze, przy czym w tym przypadku proces inwestycyjny będzie rozłożony na lata 2018 – 2019.

Zaplonowaliśmy naprawdę wiele przedsięwzięć. Mogę  jednak powiedzieć, że im więcej się o nich myśli, to tym trudniej znaleźć środki na ich realizację. Potrzeb i pomysłów jest bardzo dużo i mogę zaryzykować stwierdzenie, że nawet gdybyśmy w budżecie na inwestycje przewidzieli 50 mln zł, to wciąż mielibyśmy na co je spożytkować. Niedofinansowanie jest widoczne, a oczekiwania społeczeństwa i mieszkańców naszego powiatu duże. Ale to dobrze, bo naszą rolą, rolą samorządów jest robienie wszystkiego co w naszej mocy, aby im sprostać.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał Piotr Rozmus

 
Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi informacjami? Polub iszczecinek.pl na Facebooku!
Dołącz do największej grupy czytelników w Szczecinku!
 

UWAGA: Komentarze niezwiązane z tematem artykułu, wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo będą usuwane.
Jeżeli uważasz, że dany komentarz nie powinien się tu znaleźć, zgłoś to administratorowi strony - [email protected]

 

 


Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności