logo iszczecinek.pl

Polecamy Dzieci przyprowadziły rodziców do szkoły Ciężarówka z żywnością zawisła na skarpie Jerzy Hardie-Douglas: Starosta postanowił dalej rządzić w starostwie z PiSem Oferta pracy dla kierowców kat. C + E, HDS Polecamy

Mieszkańcy bloku przy ul. Polnej 29 nadal muszą znosić dokuczliwe sąsiedztwo

22.11.2017 14:32
A A A
Zdjęcie do artykułu Mieszkańcy bloku przy ul. Polnej 29 nadal muszą znosić dokuczliwe sąsiedztwo
fot. Czytelniczka

Po raz kolejny do naszej redakcji wpłynął list mieszkańców bloku przy ul. Polnej 29, który dotyczy uciążliwych sąsiadów. Wcześniej części mieszkańcom przeszkadzały uciążliwości związane z zakładem szlifierskim działającym pod ich oknami, tym razem chodzi o funkcjonującą hurtownię budowlaną na sąsiedniej działce.

Od kilku tygodni zarówno w budynkach, jak i na części niezabudowanej działki po byłej parafii wojskowej prowadzony jest hurtowy handel materiałami budowlanymi, co powoduje duże niedogodności w korzystaniu z sąsiedniej nieruchomości zabudowanej nowym, wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym położonym przy ul. Polnej 29 –tak rozpoczął się list wysłany do naszej redakcji. Prowadzenie hurtowni budowlanej powoduje, że niemal codziennie, od godziny 7.00 rano, na teren wskazanej działki wjeżdżają i wyjeżdżają TIR-y (niekiedy  z przyczepami), po czym następuje ich rozładunek przy wykorzystaniu wielokrotnie kursujących i hałasujących wózków widłowych. W ciągu dnia (także w soboty) do hurtowni przyjeżdżają mniejsze samochody dostawcze po towar. Załadunek również odbywa się przy „akompaniamencie” terkoczących i piszczących wózków widłowych.

Mieszkańcy mieli wątpliwości co do legalności prowadzonej tam działalności

Na terenie hurtowni urządzono wielkie składowisko materiałów budowlanych. Pryzmy suporeksu, cegły, dachówek itp., a także pustych palet sięgają powyżej ogrodzenia. Takie mało estetyczne widoki mają mieszkańcy górnych pięter bloku przy ul. Polnej.

Jak się okazuje prowadzenie hurtowni materiałów budowlanych na tej działce, w aktualnym zakresie, sprzeczne jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –zaznaczają mieszkańcy

Plan zagospodarowania przestrzennego tej części miasta Szczecinek przyjęty został w uchwale Rady Miasta Szczecinka z 30 stycznia 2017r. nr XXXVI/321/2017. Zgodnie z powyższym planem działka 28/17 położona jest na ternie oznaczonym symbolem 21.MW,U. Paragraf 31 planu przewiduje, że teren oznaczony tym symbolem przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług. Dopuszczenie usług na takim terenie musi oznaczać zezwolenie na prowadzenie takich usług, które nie zakłócają podstawowego przeznaczenia działki, tj. budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego.

Mieszkańcy sprawdzili dokładnie zapisy planu zagospodarowania przestrzennego i okazało się, że na tym terenie nie można składować w ten sposób materiałów związanych z prowadzoną działalnością.

Co najistotniejsze – zgodnie z przepisem paragrafu 7 pkt. 3 planu przyjętego w wyżej powołanej uchwale - na obszarze nim objętym, a więc i na działce  nr 28/17, ustanowiony został zakaz składowania lub ekspozycji wszelkich materiałów związanych z działalnością usługową poza budynkami, z wyłączeniem terenu 17.U. Działka 28/17 nie jest oznaczona symbolem 17.U. Oznacza to, że składowanie materiałów w związku z prowadzoną działalnością powinno odbywać się w budynkach, a nie na wolnej przestrzeni.

Uchwalony przez Radę Miasta plan zagospodarowania przestrzennego stanowi prawo miejscowe, które ma chronić przyjęty w nim „ład przestrzenny”.  Ład przestrzenny to takie ukształtowane przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.

Składowanie pod oknami mieszkań położonych w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Polnej 29 pryzm materiałów budowlanych i palet oraz prowadzenie hałaśliwej działalności gospodarczej z pewnością nie sprzyja tworzeniu harmonijnej całości w zagospodarowaniu miasta.

Opisany problem trafił także do szczecineckiego ratusza, co potwierdza Danuta Kowalska, dyrektorka Wydziału Zarządzania Przestrzennego. Dyrektor tłumaczy, że sprawa zgłoszona przez mieszkankę wspomnianego bloku, wygląda na samowolę budowlaną. Dalej sprawa została przekazana do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, który już ma zaplanowaną kontrolę wymienionej nieruchomości. 

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności