logo iszczecinek.pl

Polecamy Powiat dołoży do remontu wieży kościoła Mariackiego Porozumienie Samorządowe Szczecinek - Briefing w centrum miasta Briefing prasowy PiS w Zamku Mieszkańcy są naprawdę wkurzeni. Kto to zrobił? Polecamy

Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego

04.10.2017 09:51
A A A
Zdjęcie do artykułu Konwent Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego
fot. Piotr Rozmus

Po raz kolejny w tym roku odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Tym razem na zaproszenie Przewodniczącego Krzysztofa Lisa, gremium obradowało w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku. Głównym tematem  wczorajszych (04.10.) rozważań był projekt realizowany w ramach RPO WZ pn. „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”. Z tego też powodu do Szczecinka przyjechali nie tylko starostwie powiatów z terenu naszego województwa, ale również wicestarostowie, skarbnicy oraz geodeci powiatowi. W spotkaniu uczestniczył także Zarząd Związku Celowego  Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego oraz goście specjalni – prelegenci: Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Agnieszka Majewska, Geodeta Województwa Zachodniopomorskiego Zbigniew Piskorz oraz Główny Księgowy Wojewody Lidia Modrzejewska-Markiewicz.

Celem projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” jest wdrożenie e-usług dla obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego. W jego ramach zostaną wdrożone jednolite standardy integracyjne w zakresie danych, usług oraz systemów teleinformatycznych i dziedzinowych. Projekt przyczyni się do osiągnięcia zrównoważonej gospodarki przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, zmniejszenia dysproporcji rozwoju regionu oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które w sposób prosty i zorganizowany umożliwią integrację, przyjmowanie i udostępnianie danych zgodnie z modelem społeczeństwa informacyjnego.

Rezultatem projektu będzie unowocześnienie usług wewnątrz administracyjnych, które są niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju e-usług publicznych świadczonych dla obywateli województwa zachodniopomorskiego, a także usprawnienie miedzy jednostkami administracji publicznej procesów podejmowania decyzji, planowania i monitoringu procesów gospodarczych.

Całość sprowadza się to do rozwoju infrastruktury informatycznej w tym rozwoju aplikacji i systemów bazodanowych poprawiających efektywność zarządzania oraz upowszechnienie komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych i instytucji publicznych z klientami w prosty i bezpieczny sposób.

Starostowie zgodnie stwierdzili, że samo przedsięwzięcie jest niezwykle ciekawe, aczkolwiek procedury dotyczące realizacji  projektu, jego wdrażania i finansowania  budzą pewne  wątpliwości. W celu ich rozwiania gremium zdecydowało o powołaniu zespołu specjalnego w skład, którego weszli: Przewodniczący Konwentu Województwa Zachodniopomorskiego, starosta białogardzki, skarbnik powiatu stargardzkiego oraz Członkowie Zarządu  Związku Celowego  Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. Rzeczony zespół planuje spotkać się w najbliższym czasie z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem.

Piotr Rozmus

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności