logo iszczecinek.pl

Polecamy Burmistrzowie rozmawiali z marszałkiem o wsparciu inwestycji „Belferska grypa” dopadła nauczycieli z SP7 Terapia kręgosłupa w Hotelu Viki. Zaproszenie Polecamy

Kariera zawodowa zaczyna się w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze

23.04.2018 07:32
A A A
Zdjęcie do artykułu Kariera zawodowa zaczyna się w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze
fot. Zespół Szkół Nr 7 w Białym Borze

24 kwietnia w godzinach 9:30 – 13:30  w  Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze odbędą się Dni Otwarte. Szkoła przedstawi wówczas swoją ofertą edukacyjną dla Gimnazjalistów na rok szkolny 2018/2019.

Uczniowie klas mundurowych zademonstrują krótki pokaz, w trakcie którego Gimnazjaliści będą mogli zobaczyć między innymi składanie i rozkładanie broni, obronę z wykorzystaniem sztuk  samoobrony. Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej  z Koszalina zaprezentują pokaz działań technik interwencji.

Na placu przed szkołą gimnazjaliści będą mogli obejrzeć pokaz musztry, w tym paradnej, oraz spróbować sił w rzucie granatem. Ponadto jednostki wojskowe: Jednostka Wojkowa nr 1223 w Koszalinie oraz Jednostka Wojskowa nr 4580 w Czarnem zaprezentują sprzęt będący na wyposażeniu wojska.

Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku wystawi: motocykl policyjny oraz strój policjanta oddziałów prewencji zabezpieczającego imprezy masowe. Młodzież będzie mogła spróbować swoich sił w slalomie z użyciem alkogogli.

Studenci z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Koszalina przedstawią pokazy ratownictwa medycznego.  Uczniowie będą mogli spróbować swoich sił w trakcie ćwiczeń na fantomach oraz zobaczyć wyposażenie karetki. Firma krawiecka ATMAR zaprezentuje mundury dla uczniów klas mundurowych.

W trakcie Dnia Otwartego gimnazjaliści oraz ich rodzice będą mogli obejrzeć wyposażenie szkoły, m.in. gabinety lekcyjne, zaplecze sportowe, siłownię, internat oraz strzelnicę, gdzie będzie można postrzelać. Na wszystkich czeka też smaczna grochówka – specjalność naszej kuchni.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Gimnazjalistów wraz z Rodzicami. Nasza Szkoła jest gwarancją dobrego startu w życie.

Kariera zawodowa zaczyna się w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze

W Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze już od 10 lat  młodzież kształci się  w II Liceum Ogólnokształcącym w tzw. klasach mundurowych. Kierunki kształcenia zaproponowane gimnazjalistom w formie programów własnych (klasy policyjne, wojskowe) cieszą się dużym  powodzeniem.

Od trzech lat w liceum ogólnokształcącym funkcjonuje klasa służb więziennych, to nowość skierowana do absolwentów gimnazjów, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą  w zakładach karnych, aresztach śledczych i innych służbach mundurowych.

Uczniowie, podczas nauki w liceum, dodatkowo zgłębiają wiedzę w zakresie wstępnego przygotowania funkcjonariuszy do wykonywania zadań wynikających z ustaw o służbach mundurowych. Poznają zasady funkcjonowania jednostek   i  instytucji oraz ich zadania. Pomagają w tym liczne wyjazdy do jednostek patronackich oraz na obozy szkoleniowe. Dzięki temu mogą przyjrzeć się z bliska pracy żołnierzy oraz policjantów. Przedstawiciele jednostek patronackich wspomagają zajęcia dydaktyczne w szkole oraz uświetniają wspaniałymi prezentacjami różne uroczystości szkolne.

Młodzież zainteresowana  pracą w służbach mundurowych  podejmuje naukę w wyżej wymienionych klasach nawet z dalszych regionów kraju. W czasie trwania edukacji jest zakwaterowana w internacie. Internat naszej szkoły, to miejsce bezpieczne oraz stwarzające młodzieży możliwość realizowania się w różnych formach zainteresowań. Nad uczniami czuwa doświadczona kadra wychowawców.

 Szkoła wykorzystuje swoje atuty i od roku absolwentom gimnazjów proponuje dwie  innowacje edukacyjne:

•    edukacja biznesowo – menedżerska;

•    bezpieczeństwo wewnętrzne    i   ratownictwo.

Nauka w LO w klasie o profilu „Bezpieczeństwo wewnętrzne i ratownictwo” przygotuje uczniów do kontynuowania kształcenia na studiach wyższych, a w dalszej perspektywie do podjęcia pracy w komórkach zarządzania kryzysowego na szczeblu gminy, powiatu, województwa i kraju w organizacjach realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa, ochrony i ratownictwa, w tym w specjalistycznych służbach, inspekcjach i straży. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę służb mundurowych, ratowniczych i uczelnianych .Uczniowie tej klasy mogą również kontynuować naukę w zakresie ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa   i w służbach ratowniczych.

Młodzież ma również możliwość, w ramach kształcenia, uzyskania certyfikatów potwierdzających umiejętności udzielania pierwszej pomocy (uprawnienia zawodowe), ratownika młodszego WOPR i ratownika wodnego WOPR.

Szkoła wychodzi do uczniów gimnazjum z nową ofertą kształcenia w LO w klasie o profilu „Edukacja biznesowo – menedżerska” z rozszerzonym  j. obcym,  geografią,  informatyką (zapewniamy: przygotowanie uczniów do aktywnego wchodzenia w środowisko gospodarcze. Zainteresowanym uczniom poznanie i tworzenie programów biznesowych, umożliwia zakładanie własnej firmy, rozwijanie przedsiębiorczości, samodzielności, kreatywności na rynku pracy.

Nauka w klasie o tym profilu przygotuje uczniów do studiów na kierunkach ekonomicznych, politechnicznych oraz uniwersyteckich, zwłaszcza na wydziałach: zarządzania, marketingu, komunikacji społecznej, handlu zagranicznego. W realizacji programu wykorzystane będą nowatorskie metody nauczania poprzez internetowe platformy edukacyjne, kształcenie e-learningowe oraz poprzez współpracę z Politechniką Koszalińską.

Dla tych, którzy nie widzą siebie w służbach mundurowych planuje się także otworzyć klasę ogólną – z rozszerzonym językiem obcym, historią (geografią lub biologią), informatyką i WOS-em (zapewniamy: dobre przygotowanie do egzaminu maturalnego oraz do ewentualnej dalszej nauki  na wyższych uczelniach).

Szkoła zapewnia młodzieży doskonałą bazę dydaktyczną, sportowo-rekreacyjną (strzelectwo, sporty walki oraz zajęcia na siłowni) i mieszkalną. Uczniowie mają  do dyspozycji doskonałe warunki, pozwalające na przygotowanie się do matury. Sprawdzeni nauczyciele i wykwalifikowana kadra służb mundurowych dają gwarancję dobrego rozwoju edukacyjnego i zawodowego. W ubiegłym roku uzyskaliśmy aż 91% zdawalności na egzaminie maturalnym.

Szkoła ciągle podnosi jakość procesu dydaktycznego. Wspólną pracą dbamy o to, by nasi absolwenci umieli odnajdywać cel i sens swojego istnienia, potrafili sprostać wymaganiom dorosłego życia. Nieustannie wspieramy każdego ucznia, by mógł harmonijniei wszechstronnie rozwijać swoje zdolności w kolach zainteresowań, zgodnie z jego osobistymi potrzebami i możliwościami.

Dzięki zaangażowaniu i wytężonej pracy nauczycieli zaznaczyliśmy swoją obecnośćz udziałem młodzieży na olimpiadach i konkursach szczebla centralnego. Możemy się poszczycić licznymi osiągnięciami z sukcesami krajowymi włącznie.  Uczniowie odnoszą sukcesy miedzy innymi na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Policyjnej organizowanej przez Wyższą  Szkołę Policji  w Szczytnie , Szkołę Policji w Pile oraz olimpiadach przedmiotowych.

Szkoła jest  nierozerwalnie związana z miastem, gminą i powiatem. Jest ważnym ogniwem w życiu lokalnej społeczności. Trudno wyobrazić sobie Biały Bór bez naszej placówki, która przez minionych sześćdziesiąt lat stała się jedną z wizytówek miasta. Na stałe już wpisała się w lokalną tradycję uroczystość ślubowania klas mundurowych, która z pełną oprawą na wzór przysięgi wojskowej odbywa się w scenerii białoborskiego rynku. Jest to wielkie przeżycie dla uczniów, ich rodziców oraz lokalnej społeczności.

Od roku szkolnego 2017/2018 uczniowie klas pierwszych mundurowych otrzymują częściowe dofinansowanie na umundurowanie.

Prowadzone w Zespole Szkół Nr 7 innowacje pedagogiczne spełniają oczekiwania i rozwijają zainteresowania uczniów oraz zwiększają szansę na zatrudnienie   w formacjach mundurowych. Potwierdzeniem czego jest praca wielu naszych absolwentów w służbach mundurowych jak również podejmowanie nauki na uczelniach wyższych takich  jak: Szkoła Policji w Szczytnie czy Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Warto nadmienić, że z uwagi na swoje dobre wykształcenie i umiejętności są doceniani przez pracodawców co gwarantuje szybsza karierę zawodową.

Z ofertą naszej szkoły można się zapoznać na stronie www.zsbialybor.eu oraz w trakcie dni otwartych szkoły, które odbędą się w dniach 24 kwietnia oraz 29 maja br. Wszelkich  informacji udziela również szkoła pod numerem telefonu 94-37-39-019 wew. 22.

W imieniu własnym i rady pedagogicznej zapraszam tegorocznych absolwentów gimnazjów do podjęcia nauki w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Nr 7 w Białym Borze.

Dyrektor szkoły

mgr inż. Andrzej Pastuszek

 
Chcesz być na bieżąco z najważniejszymi informacjami? Polub iszczecinek.pl na Facebooku!
Dołącz do największej grupy czytelników w Szczecinku!
 

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności