logo iszczecinek.pl

Polecamy Escape Room znów otwarty Muzem wyprowadzi wystawy w przestrzeń publiczną Terapia kręgosłupa w Hotelu Viki. Zaproszenie Polecamy

Jaka jest istota Otwartych Stref Aktywności?

24.02.2018 08:44
A A A
Zdjęcie do artykułu Jaka jest istota Otwartych Stref Aktywności?
fot. MATERIAŁ PARTNERA

Rządowy program rozwoju swym zasięgiem obejmuje przede wszystkim małą, lokalną infrastrukturę przeznaczoną do celów rekreacyjnych i sportowych. Jest to pierwszy w Polsce program, który w całości zadedykowano budowie oraz renowacji stref przeznaczonych do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu. Przewiduje się, że projekt ten przyniesie ogromne korzyści nie tylko dla miast i miasteczek jako takich, ale także dla rodzin, które są głównymi beneficjentami przedsięwzięcia. W najbliższych latach planuje się budowę kilku tysięcy obiektów sportowo-rekreacyjnych, rozsianych na terytorium całego kraju (zazwyczaj mówi się o trzech tysiącach). W tym kontekście warto jednak zadać sobie pytania: Ile to będzie kosztować? Czy można zdobyć dofinansowanie na ten cel? No i najważniejsze – w czym pomogą nam Otwarte Strefy Aktywności?

Założenia Otwartych Stref Aktywności

To, ile pieniędzy trzeba będzie przeznaczyć na budowę OSA na danym terenie, zależy przede wszystkim od tego, na jaki wariant zdecydują się włodarze danego miasta lub gminy. Tańsza wersja (tzw. wariant podstawowy), obejmuje swym zasięgiem budowę siłowni plenerowej oraz strefy relaksu i kosztuje zazwyczaj ok. 50 tys. zł. Wydatków tych żadne miasto czy gmina nie muszą jednak ponosić w całości, ponieważ za wypłatę dofinansowania na ten cel od-powiada Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Podobnie rzecz ma się zresztą także z droższą wersją Otwartych Stref Aktywności, których całkowity koszt wynosi około 100 tys. zł, a za dodatkowe pieniądze oprócz siłowni na świeżym powietrzu i stref przeznaczonych do szeroko pojętego relaksowania się, tworzy się również plac zabaw dla dzieci, rozwijający ich sprawność ruchową i motoryczną, a także ogrodzone tereny, na których sadzi się drzewa i krzewy w ramach swoistych miniparków. Jeśli jesteś wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta i decydujesz się na wzniesienie w konkretnym miejscu Otwartej Strefy Aktywności w droższej wersji, nie martw się, z pewnością otrzymasz dofinansowanie ze wspomnianego Funduszu powołanego właśnie w tym celu.

Wysokość dofinansowania

Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie OSA zależy oczywiście od wybranego przez władze samorządowe wariantu strefy. I tak na wariant podstawowy można otrzymać dotacje na maksymalnie połowę wydatków kwalifikowanych, co daje w sumie kwotę 25 tys. zł dofinansowania. Mniej zamożne gminy tego rodzaju przedsięwzięcia realizują zazwyczaj w ramach tzw. zadań inwestycyjnych, co oczywiście wiąże się dla nich także z pewnego rodzaju korzyściami. I tak kwota dotacji na wzniesienie obiektu może wzróść nawet do maksymalnie 35 tys. zł (czyli 70% wydatków kwalifikowanych). Analogicznie przy droższych wersjach (ok. 100 tys. zł), połowę wydatków kwalifikowanych (ok. 50 tys. zł) na specjalny wniosek jednostki terytorialnej pokrywa Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Jeśli samorząd jest mniej zasobny w środki finansowe, suma ta wzrasta do 70% wydatków kwalifikowanych, osiągając maksymalnie poziom 70 tys. zł. Oczywiście, w takim wypadku inwestycja budowy Otwartej Strefy Aktywności staje się zadaniem inwestycyjnym, którego realizacja leży w gestii odpowiednich organów samorządowych.

Organy upoważnione do starania się o dofinansowanie na budowę OSA

Wnioski o dotacje na realizację składają zazwyczaj określone jednostki samorządu terytorialnego, nie oznacza to jednak automatycznie, że są to jedyne instytucje do tego upoważnione. Z powodzeniem o takie dofinansowanie mogą starać się również spółdzielnie mieszkaniowe, stowarzyszenia oraz fundacje. Co istotne, obecnie uproszczono procedury składania takich wniosków. Można je składać w odpowiednich urzędach od 2018 roku.

Tekst powstał dzięki informacjom zawartym w serwisie http://www.fitpark.pl/otwarte-strefy-aktywnosci-program-osa.html . Właścicielem serwisu jest firma Fit Park, realizująca projekty z zakresu budowy obiektów plenerowych, w tym także Otwartych Stref Aktywności. Nabywca może liczyć na pomoc w każdej fazie realizacji siłowni plenerowej, od stworzenia planu po montaż urządzeń.

- MATERIAŁ PROMOCYJNY -

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności