logo iszczecinek.pl

Polecamy Zużyli 5 tysięcy ton szyn i ponad 100 tysięcy ton tłucznia. Jesienią pociągiem do Runowa Pomorskiego bez utrudnień Policyjny pościg za hondą. Co kierowca miał na sumieniu? Światowy Dzień Zespołu Downa przed szczecineckim ratuszem Nowy żłobek od września w Trzesiece Polecamy

"Gaudeamus Igitur" w Krono Design Center

19.10.2018 21:45
A A A
Zdjęcie do artykułu "Gaudeamus Igitur" w Krono Design Center
fot. iszczecinek.pl

Po raz trzeci,  rok akademicki uroczyście zainaugurowali studenci Zamiejscowego Wydziału Przemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej. Katedra została utworzona przed dwoma laty, dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Politechniką Koszalińską, firmą Kronospan Szczecinek, Powiatem Szczecineckim oraz Miastem Szczecinek. Uroczystość tradycyjnie odbyła się Krono Design Center.

Starosta Krzysztof Lis gratulował świeżo upieczonym studentom wyboru kierunku studiów i przyznał, że sam jako absolwent Politechniki Koszalińskiej doskonale  zdaje sobie sprawę jak wielkie stoją przed nimi wyzwania. Starosta dziękował również wszystkim partnerom, bez których uruchomienie wydziału nie byłoby możliwe:

-Dziękuję władzom uczelni (…) w sposób szczególny chciałbym podziękować kanclerzowi Arturowi Wezgrajowi, bo tam gdzie trzeba podejmować ważne decyzje finansowe, zawsze rodzą się dylematy, a nam z pomocą przyszedł dobry duch właśnie w osobie pana kanclerza(…)Trzeba też sobie jasno powiedzieć, że gdyby nie firma Kronospan, polityka właściciela i zarządu spółki, to ten wydział nie zafunkcjonowałby w naszym mieście. I za to należy im się duży szacunek i wdzięczność (…)

Firma ufundowała również stypendia, o które – co stanowi pewne novum – studenci będą mogli ubiegać się już od pierwszego roku. W dalszej części wypowiedzi starosta przypomniał jak wiele samorząd powiatowy robi, aby zainteresować młodych ludzi kształceniem technicznym:

-Kiedy rozmawiam z uczniami technikum technologii drewna pytając o ich plany na przyszłość, duża część deklaruje chęć studiowania na tym wydziale. To ogromnie cieszy. Dlatego właśnie stworzyliśmy ten kierunek, dlatego powołaliśmy do życia Centrum Kształcenia Technicznego, które także działa przy ZST(…) Już niebawem otworzymy Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych, gdzie oprócz innych ciekawych pracowni będzie również funkcjonowała pracownia technologii drewna, która będzie dostępna nie tylko dla uczniów szkoły, ale również studentów(…)

Podczas wydarzenia parafowano także list intencyjny pomiędzy ZST, Polityką Koszalińską  i firmą Kronospan w zakresie wspierania rozwoju oraz promocji kształcenia zawodowego. Uczynili to: starosta szczecinecki Krzysztof Lis, rektor uczelni  prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, dyrektor ZST Anna Wisłocka – Bogdanowicz oraz członkowie zarządu firmy Kronospan Joanna Jodłowska i Krzysztof Aleksandrowicz.Na jego mocy ZST udostępni swoje pracownie na potrzeby przeprowadzenia  laboratoriów i ćwiczeń dla studentów studiów Wydziału Przemysłu Drzewnego. Z kolei uczelnia zaproponuje uczniom szkoły wykłady, laboratoria i ćwiczenia. Zaś firma Kronospan udzieli pomocy w działaniach marketingowych oraz dofinansuje kursy, szkolenia oraz zakup materiałów i baz  dydaktycznych.

Następnie przyszedł czas na uroczystą i immatrykulację. Studenci złożyli ślubowanie i odebrali indeksy z rąk  dziekana Dariusza Tomkiewicza i rektor. prof. dr hab. inż. Tadeusza Bohdala. Oczywiście nie mogło zabraknąć głośnego "Gaudeamus Igitur".

Piotr Rozmus / Starostwo Powiatowe

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności