logo iszczecinek.pl

Polecamy Uciekali oplem przed policją. Kierowca zostawił pasażerów i zbiegł Kamil Kiljanek i Antoni Biedziuk zwycięzcami Grand Prix Szczecinka 2018 Kłęby czarnego dymu nad miastem. Na terenie działek płonęły opony i altanka [WIDEO] Kronospan otworzył Centrum Badawczo - Rozwojowe Polecamy

Chcesz zostać strażnikiem miejskim? W Szczecinku rozpoczął się nabór!

12.07.2017 10:05
A A A
Zdjęcie do artykułu Chcesz zostać strażnikiem miejskim? W Szczecinku rozpoczął się nabór!
fot. iszczecinek.pl

Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku Grzegorz Grondys ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska pracy na stanowisku strażnik miejski.

Niezbędne wymagania do pracy jako strażnik miejski to:

1)     Obywatelstwo polskie.

2)     Wiek minimum 21 lat.

3)     Korzystanie z pełni praw publicznych.

4)     Wykształcenie minimum średnie.

5)     Nienaganna opinia.

6)     Dobra sprawność pod względem fizycznym i psychicznym.

7)     Niekaralność sądowa.

Oprócz podstawowych wymagań, przy rekrutacji dużą uwagę zwracać się będzie na wymagania dodatkowe:

1)     Wskazane jest posiadanie dodatkowych uprawnień np. z zakresu ratownictwa medycznego, instruktorskie z zakresu sportów walki.

2)     Preferowane są osoby zamieszkujące w Szczecinku.

3)     Znajomość obsługi komputera programy World, Excel.

4)     Preferowana znajomość języków obcych.

5)     Prawo jazdy min kat. B.

6)     Preferowane osoby, które ukończyły szkolenie podstawowe strażników gminnych (miejskich)..

Wszyscy chętni muszą oczywiście złożyć komplet wymaganych dokumentów:

1)   list motywacyjny pisany odręcznie,

2)   życiorys (CV),

3)   kserokopia świadectw pracy,

4)   dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych  studiów),

5)   kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)   referencje,

7)   kwestionariusz kandydata (CV),

8)   potwierdzenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

9)   mężczyźni kserokopia książeczki wojskowej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Straży Miejskiej w Szczecinku, pocztą elektroniczną na adres: [email protected] w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą na adres Straży Miejskiej w Szczecinku z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Strażnika Miejskiego w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/. Decyduje data wpływu do Straży Miejskiej w Szczecinku.

 

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności