logo iszczecinek.pl

Polecamy Dzieci przyprowadziły rodziców do szkoły Ciężarówka z żywnością zawisła na skarpie Jerzy Hardie-Douglas: Starosta postanowił dalej rządzić w starostwie z PiSem Oferta pracy dla kierowców kat. C + E, HDS Polecamy

384 skazanych będzie pracowało w 2018 roku na terenie Szczecinka

17.11.2017 09:14
A A A
Zdjęcie do artykułu 384 skazanych będzie pracowało w 2018 roku na terenie Szczecinka
fot. iszczecinek.pl / archiwum

384 skazanych będzie w przyszłym roku wykonywało na terenie Szczecinka dozorowane prace na cele publiczne. Skazani pomogą Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej (50 osób), Ośrodkowi Sportu i Rekreacji (300 osób), Muzeum Regionalnemu (4 osoby) i trafią także do Sądu Rejonowego w Szczecinku.

Skazani będą zajmowali się przede wszystkim pracami porządkowymi, pielęgnacją zieleni na terenie miasta, pracami porządkowymi na cmentarzu i w schronisku dla zwierząt. 

  SPROSTOWANIE  

W nawiązaniu do artykułu kpt. Andrzej Żabski rzecznik prasowy ZK Szczecinek wyjaśnia.

W ubiegłych latach, jak i obecnie, szczecineckie media kolportują informację na temat zatrudnienia osób skazanych, która niewłaściwie zrozumiana może wprowadzać w błąd czytelników. Jakkolwiek Służba Więzienna stara się współpracować z lokalnym samorządem w kwestii kierowania więźniów do pracy, to jednak formalnie prowadzimy własną politykę zatrudnienia, którą uwzględnia zasady bezpieczeństwa i cele wykonania kary pozbawienia wolności. W tym względzie informuję, że nie dotarła do nas żadna informacja ze strony Urzędu Miasta Szczecinek dotyczącą skierowania do zatrudnienia 384 osób pozbawionych wolności.

Wydaje się, że doszło do pomieszania pojęć osoby skazanej oraz osoby skazanej na karę pozbawienia wolności. To pierwsze pojęcie jest dużo szersze i dotyczy wszystkich osób, które weszły w konflikt z prawem i zostały ukarane np. grzywną lub karą ograniczenia wolności (tzw. robotami publicznymi). Szereg kar jest nakładanych z wykorzystaniem środków probacyjnych w postaci np. warunkowego zawieszenia kary, oddania sprawcy pod dozór kuratora lub nałożenia obowiązku podjęcia terapii odwykowej. Jedynie niewielka liczba wszystkich przestępców jest skazywana na bezwzględną karę pozbawienia wolności. W tym zakresie podana informacja dotyczy głównie sytuacji związanych z postępowaniem wobec skazanych na kary nieizolacyjne.

Jednocześnie w nawiązaniu do kwestii zatrudnienia osób pozbawionych wolności informuję, że w Zakładzie Karnym w Szczecinku jest obecnie zatrudnionych 84 skazanych, w tym 6 pracuje na rzecz lokalnego samorządu.

Komentarze

comments powered by Disqus

Popularne tematy w dziale Aktualności